Z jednej strany bezproblémové sledovanie televízie a z tej druhej množstvo technológií, ktoré zabezpečujú to, aby to bolo skutočne bezproblémové.

„Každá aplikácia a každý kúsok dát musí byť vždy dostupný – 24/7/365.“

Včerajší deň sme strávili zaujímavou prehliadkou českej televízie – ČT. Videli sme množstvo zaujímavých priestorov a zákulisných dianí, čo nám dalo úplne iný pohľad nato, čo a ako vidíme v televízii. Základom našej „tour“ bola krátka prezentácia spoločnosti Veeam, ktorá má svoj softvér nasadený v českej televízii už od roku 2011. O tom, čo Veeam za posledné roky dosiahol a čo plánuje do budúcna, nám porozprával regionálny riaditeľ Veeam pre Česko, Slovensko a Maďarsko – Martin Štetka.

Čo je Veeam? Veeam je len tam, kde je „zvirtualizované“.

Táto spoločnosť ponúka softvérové balíky pre veľké i malé podniky, ktoré zabezpečujú neustálu dostupnosť, resp. riešenie dostupnosti (zálohu/obnovu) virtuálnych serverov – backup s RTO/RPO pre všetky aplikácie a dáta do 15 min. Je to modernou a dobre fungujúcou náhradou za tradičné zálohovanie virtuálnych serverov. Obnova celých virtuálnych počítačov, jednotlivých súborov a položiek aplikácií. Softvér sa stará o to, aby bola neustále vykonávaná záloha pre prípad potreby obnovy dát, aplikácií a pod. Samozrejme, v čo najkratšom čase – je to posun z rádov hodín na niekoľko minút.

Veeam poskytuje rýchlu obnovu jednotlivých položiek ako – Microsoft Exchange, File, SharePoint a Active Directory. Taktiež zahŕňa obnovu databáz Oracle na úrovni transakcií, a tiež obnovu SQL serverov. Nechýba ani – integrované cloudové zotavenie po havárii, s rýchlym a bezpečným cloudovým zálohovaním – Veeam Cloud Connect. Kratšie body obnovy a 20x rýchlejšie zálohovanie s použitím „snapshot-ov“ úložiska HPE (Hawlett Packard Enterprise), NetApp, EMC a novinkou je Nimble. Automatické overovanie obnoviteľnosti každej zálohy a mnoho ďalšieho. Všetko, čo Veeam ponúka, nájdete na stránkach spoločnosti >>> TU <<<.

Spoločnosť Veeam poskytuje nový druh riešenia dostupnosti, ktorý umožňuje zaisťovať dobu obnovenia (RTO) a body obnovenia (RPO) alebo jednoduchšie – RTPO, do 15 minút pre všetky aplikácie a dáta.

Veeam neustále rozširuje svoje pôsobenie v mnohých firmách a spoločnostiach po celom svete. Za všetko hovoria čísla každoročného nárastu ziskov, od vzniku spoločnosti Veeam. Tá má korene vo Švajčiarskom meste Baar a k dnešnému dňu má vyše 2000 zamestnancov po celom svete a viac ako 45 000 PRO partnerov. Do roku 2019 má Veeam ambíciu navýšiť výnosy na sumu 1 bilión amerických dolárov, čo je veľmi vysoké číslo. Ako sme sa však dozvedeli, k tejto sume sa spoločnosť Veeam veľmi rýchlo približuje. Je predpokladom, že táto ambícia bude naplnená.

„Vaši zákazníci stále častejšie využívajú vaše produkty a služby skrz softvér. Akonáhle softvér zlyhá, vaša značka utrpí stratu“

Veeam neustále nadväzuje nové partnerstvá a spolupracuje s velikánmi ako Microsoft, HP, CISCO a pod. Nás zaujala spolupráca s HP, ktorá už priniesla reálne výsledky. Tým výsledkom je, mimo iného, že spoločnosť HP môže poskytovať (implementovať v plnej réžii) svojim zákazníkom Weeam Software – túto službu má v ponukovom balíku. Pre zaujímavosť – softvér od Veeamu používa aj Amazon, okrem iných gigantických spoločností na svetovej úrovni.

Veeam Software sa pripojil k spomínanému programu Hawllet Packard Enterprise (HPE) Complete. A tiež rozširuje spoluprácu s ďalšími partnermi, napr. v rámci Microsoft Azure. Novinkou je program Veeam Cloud & Services Provider (VCSP) a rozšírenie siete v českej a slovenskej republike, s dôrazom na edukáciu partnerov spoločne s distribútormi (Veeam Partner Academy). Dodajme ešte informáciu z analýzy spoločnosti IDC, ktorá vyhodnotila Veeam ako popredného dodávateľa riešenia pre ochranu a obnovu dát na českom trhu.

Následne sme si vypočuli reálne a praktické využitie Veeamu v českej televízii, od Petra Kunčíka – systémového administrátora českej televízie. Pán Kunčík hovoril o tom, aká je pre jeho prácu a celkovo pre českú televíziu dôležitá adaptácia Veeam softvéru.

Dobrou poznámkou bolo, že prvé sa dostavilo zníženie nervového napätia. Podstatou sú však rýchlejšie zálohy, a tiež ich rýchla obnova v prípade poruchy. K najčastejšie využívaným funkciám softvéru Veeam Backup & Replication patrí – File restore (obnova dát), Exchange items restore (obnova položiek Exchange účtov) a Servers restore (obnova serverov).

Ako kľúčový benefit pre českú televíziu je označená integrácia SQL, Oracle, Exchange serveru a File restore. Napokon je to aj diametrálne odlišná rýchlosť obnovy dát, ktorá z niekoľkých hodín klesla na niekoľko minút, a tiež zníženie nákladov na zaobstarávanie infraštruktúry pre zálohovanie.

Kapacita Pražského „backup repository“ je 80 TB, z čoho je aktuálne 80% zaplnené. Ostravská pobočka má kapacitu pre „backup repository“ 32 TB, z čoho je aktuálne 50% zaplnené. Zálohy sa udržiavajú 30 dní a plánom je toto časové rozmedzie rozšíriť, ako aj zvýšiť samotnú kapacitu diskových polí.

Súčasný stav (v číslach) a plán do budúcnosti

Prehliadka priestorov a pracovísk českej televízie

Počas našej „IT tour“ sme videli skutočne zaujímavé priestory televízie, kde sa natáčajú rôzne programy pre deti, politické rozhovory, seriály a mnoho iného. Úplne všetko sme zaznamenať nemohli, nakoľko to nebolo, pravdepodobne, kvôli autorským právam dovolené.

Čo sme však videli v plnej kráse, je okolie Prahy z desiateho poschodia budovy ČT, na ktorom sa nachádza aj dátová miestnosť vysielacích technológií. V nej sme videli množstvo prístrojov  a technológií na vysielanie pozemného (DVB-T), ako aj satelitného signálu.

Následne sme sa boli pozrieť v najmodernejšom dátovom centre českej televízie, kde sa nachádza obrovské množstvo diskových polí, na ktorých sú uložené rôzne – file servery a servery „hostí“ s virtuálnym prostredím. Kapacita diskov je niekoľko PB (petabytov).

Pokračovali sme do dvoch veľkých „knižníc“, vraj najväčších v českej republike, ktoré slúžia na digitálnu archiváciu, prenos, ako aj na celkovú digitalizáciu ČT. Prístroj si vložené „kazety“ s médiom automaticky zoberie, označí a rozloží podľa potreby. Človek do tohoto systému zasahovať nemusí, jedine cez počítač. Ak sa niektoré pohyblivé rameno pokazí, ďalšie ho zoberie, odtlačí a robí prácu za neho.

Na našu otázku, prečo nepoužíva česká televízia na archiváciu cloud, sme dostali zaujímavú odpoveď. Vedenie je striktne proti, nakoľko – „čo je v cloude, nie je u nás“. Dôvodom je aj citlivosť údajov, ktoré by neradi skladovali externe.

„Virtuálne štúdio“

Prečo má česká televízia toľko zamestnancov (má ich skutočne veľa)? Je to obrovský areál plný ľudí, ktorí musia riešiť nespočetné množstvo záležitostí, obsluhovať a riadiť technické zariadenia, ktoré slúžia na bezproblémový chod systémov a pod. Nie sú to len moderátori, režiséri, kameramani.

„Nad hlavami“

Zaujímavým zistením bolo, že všetky použité kulisy, aj tie najväčšie, sú „domácej výroby“. Priamo v budove českej televízie, resp. v jej (aj) podzemí, sú obrovské priestory, kde sa natáča, skladuje, ale aj vyrába. V týchto priestoroch sa nachádza obrovská stolárska dielňa, kde vznikajú všetky potrebné kulisy, presne podľa predstáv.

Nahliadli sme aj do priestorov natáčania správ, počasia a živého vysielania ČT 24. Či boli všetci zamestnanci z našej návštevy, resp. z objektívov kamier a fotoaparátov nadšený, si povedať netrúfame J. Každopádne to bola veľmi zaujímavá prehliadka, ktorá nám odhalila zákulisie televízie a štábov.

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE