Tak ako, budeme stáť v radoch kdesi na úrade, ak chceme riešiť rôzne životné situácie – narodenie dieťaťa, žiadosť o sociálne dávky alebo žiadosť o peňažný príspevok po ťažkom zdravotnom postihnutí? Ale to vybavíme cez internet? Aj tento projekt sa bude prezentovať na konferencii ITAPA, ktorá začína už zajta 

Redakcia magazínu touchIT v tejto súvislosti zašla za Jozefom Snopkom, riaditeľom informačno-komunikačných technológií na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR) a zisťovali sme odpovede ako to vlastne je s tým už legendárnym programom OPIS.

MinisterstvoPrace

Ten začal v roku 2010 a zatiaľ sa podarili zriadiť tzv. document management podľa hesla: jeden krát a dosť.

Totiž, keď človek spadne do prostredia sociálnych dávok, žiada naraz o niekoľko z nich. V minulosti bolo potrebné pre každú dávku vypisovať osobitnú žiadosť a pripájať ku každej takmer identické prílohy. A o každú dávku požiadať pri iných dverách na úrade. Tomu je už koniec, teraz stačí prílohy podať iba raz. Ak zmeníte trvalé bydlisko a patríte zrazu do iného úradu, dokumenty poputujú s vami, automaticky sa dostanú na správne miesto.

Rovnako sa podarilo zaviesť systém riadenia sociálnych dávok. Na Slovensku pritom existuje 39 rôznych sociálnych dávok a tie sú teraz automatizované. V rámci automatizácie sa odhalili aj prípady neoprávneného vyplácania dávok. V rámci tohto systému sa teraz pracuje len s elektronickou verziou dokumentov. Aj keď donesiete na úrad papierový dokument, ten sa oskenuje a ďalej sa pracuje už len s jeho elektronickou verziou.

SlovenskoSK_nowatV tomto roku sa začali poskytovať elektronické služby občanom. Teda nemusíte vstať zo svojej obývačky a od počítača vybavíte veci, ktoré ste predtým museli riešiť na úrade. Predpokladom je eID, teda elektronický občiansky preukaz s čipom. Cez stránku www.slovensko.sk je už teraz možné požiadať o všetkých 39 služieb + realizovať všeobecné podanie. A občan má navyše možnosť priamo si overovať, v akom štádiu je jeho podaná žiadosť.

ElektronickeSluzby

V rámci optimalizácie celého systému sa podľa pána Snopka 39 služieb premenilo na 19 formulárov a proces takéhoto čistenia bude pokračovať ďalej. Optimalizovať by sa mal aj počet príloh – napr. kópiu občianskeho preukazu bude stačiť podať len raz a potom až pri jeho výmene. Výhľadom do budúcna je priame prepojenie na matriku, pričom údaje o občianskom preukaze bude možné v systéme získať priamo odtiaľ.

Ako nám vysvetlil Jozef Snopko, MPSVR SR zamestnáva 10,5 tisíca ľudí a u viacerých z nich bolo pri tejto elektronizácii nevyhnutné zmeniť rokmi zaužívané zvyky, čo nie je jednoduché. V rámci procese elektronizácie služieb je pritom potrebné pracovať aj s neštruktúrovanými dátami – napr. s oskenovaným dokumentom. Najčastejším problémom pritom je nekvalitný sken, s ktorým sa nedá pracovať.

V súčasnosti MPSVR SR eviduje jednu korektne vyplnenú žiadosť podanú elektronicky denne. Prím tu hrá Bratislava a overili sa aj predpokladané skupiny – teda počítačovo vzdelaní ľudia a tiež Slováci, ktorí dlhodobo žijú mimo územia Slovenska a potrebujú riešiť svoje záležitosti s úradmi na Slovensku.

iomo_nowat

Ešte pripomeňme, že problém s tým, že občan nemá napr skener rieši IOMO – integrované obslužné miesto občana (www.iomo.sk), umiestené na pošte.

 

 

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.