Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ďalší míľnik na ceste k CO₂-neutrálnej výrobe a realizácii plánu Ambícia 2039

  • Spolu s dodávateľom energie Enovos a nórskym výrobcom energie Statkraft rozširuje Mercedes-Benz v Nemecku svoje portfólio zelenej elektriny: zmes zelenej elektriny sa skladá zo solárnej, veternej a vodnej energie.
  • Elektrický prúd sa bude okrem iného vyrábať v solárnom parku v blízkosti Ingolstadtu a na viac ako 200 veterných turbínach v celom Nemecku. Portfólio bude doplnené o elektrický prúd z vodných elektrární, aby bolo neustále zabezpečené napájanie zelenou elektrinou.
  • Spolupráca umožní získavanie elektrickej energie bez emisií CO2 z obnoviteľných zdrojov energie od roku 2022 a vytvorí základ pre CO2-neutrálnu výrobu.
  • V Nemecku budú napájané zelenou elektrinou nielen výrobné závody pre osobné motorové vozidlá, transportéry, nákladné motorové vozidlá a autobusy, ale aj všetky ostatné prevádzky koncernu Daimler. Medzi ne patria aj centrálne a administratívne prevádzky.

Mercedes-Benz rozširuje spolu s dodávateľom energie Enovos a nórskym výrobcom energie Statkraft svoje portfólio zelenej elektriny. Z tohto dôvodu bude spoločnosť v Nemecku nakupovať elektrický prúd od roku 2022 výhradne z obnoviteľných zdrojov energie. Zmluva o dodávke zelenej elektriny garantuje neustály prísun elektrického prúdu z obnoviteľných zdrojov energie.

Elektrický prúd bez emisií CO2 zo solárnej, veternej a vodnej energie sa bude vyrábať v rôznych elektrárňach, najmä v Nemecku. Medzi tieto elektrárne patrí časť solárneho parku v blízkosti Ingolstadtu s veľkosťou 60 futbalových ihrísk, ako aj 24 veterných parkov s celkovo viac ako 200 veternými turbínami. Elektrický prúd vyrobený v týchto elektrárňach zodpovedá približne ročnej spotrebe 65 000 domácností. Inteligentnú zmes dopĺňa elektrický prúd pochádzajúci z flexibilných vodných elektrární.

Výroba zelenej elektriny prebieha synchrónne so spotrebou. To znamená, že potreba elektriny spoločnosti je kompenzovaná každú štvrťhodinu zelenou elektrinou zo siete. V mnohých predchádzajúcich zmluvách o ekologickej elektrine sa energia do siete dodávala čisto bilančne na jednoročnej báze. Koncepcia zelenej elektriny tohto druhu a takýchto rozmerov je v Nemecku jedinečná. Umožňuje výstavbu solárneho parku bez dotácií, ako aj dlhodobú prevádzku veterných turbín, ktoré už od tohto roku nebudú podľa zákona o obnoviteľných energiách (EEG) dotované. V roku 2018 bol Mercedes-Benz prvým veľkým priemyselným zákazníkom v Nemecku, ktorému sa pomocou podobnej koncepcie podarilo zabezpečiť dlhodobú prevádzku šiestich severonemeckých veterných parkov po skončení dotácie podľa zákona EEG. Prvé lokality Mercedes-Benz budú napájané už touto energiou, ktorá je bez emisií CO2.

„Od roku 2022 bude Mercedes-Benz vyrábať na celom svete vo svojich vlastných závodoch CO2-neutrálne. Od budúceho roka bude okrem toho elektrická energia nakupovaná pre naše závody pochádzať z obnoviteľných zdrojov – teda 100 percentne zelená elektrina na celom svete. Rozširovanie portfólia zelenej elektriny v Nemecku je dôležitým základom tejto stratégie,“ tvrdí Jörg Burzer, člen správnej rady spoločnosti Mercedes-Benz AG, zodpovedný za riadenie výroby a manažmentu zásobovacieho reťazca.

V Nemecku je zaručené získavanie zelenej elektriny nielen pre výrobné strediská osobných motorových vozidiel, ale aj pre všetky prevádzky spoločnosti Daimler. Medzi ne patria aj nemecké závody na výrobu ľahkých úžitkových vozidiel, nákladných motorových vozidiel a autobusov či centrálne i administratívne oblasti – celkovo teda viac ako 100 prevádzok. Týmto spôsobom spoločnosť podstatným spôsobom prispieva k rozšíreniu obnoviteľných energií v Nemecku a k energetickej zmene.

Ambícia 2039 a CO2-neutrálna výroba

Mercedes-Benz kráča v ústrety trvalo udržateľnej, integrovanej obchodnej stratégii. Spoločnosť pritom zohľadňuje celý hodnotový reťazec: od vývoja cez dodávateľskú sieť, vlastnú výrobu, elektrifikáciu produktov až po obnoviteľné energie pre fázu používania elektrických vozidiel. S plánom Ambícia 2039 sleduje Mercedes-Benz cieľ kompletne prepojeného a CO2-neutrálneho autoparku v roku 2039 – o jedenásť rokov skôr ako predpisuje zákonodarstvo EÚ. Už v roku 2030 chce spoločnosť dosiahnuť viac ako 50 percent odbytu osobných motorových vozidiel hybridnými vozidlami dobíjateľnými zo siete alebo čisto elektrickými vozidlami.

Dôležitým míľnikom je CO2-neutrálna výroba vo všetkých vlastných závodoch spoločnosti Mercedes-Benz AG na celom svete od roku 2022. Na účely klimaticky neutrálnej výroby sa emisie, ktoré sa tvoria pri výrobe vozidiel značky Mercedes-Benz a pri napájaní závodov energiou, konzekventne redukujú a na miestach, ktoré to umožňujú, sa dokonca úplne eliminujú. Získavanie zelenej elektriny je dôležitou súčasťou plánu. Od roku 2022 budú preto všetky výrobné závody spoločnosti Mercedes-Benz AG na celom svete napájané elektrickým prúdom z obnoviteľných zdrojov. Pri realizácii CO2-neutrálnej výroby sa Mercedes-Benz spolieha okrem využitia zelenej elektriny na neustále zlepšovanie energetickej účinnosti, ako aj implementáciu trvalo udržatelného zásobovania teplom (viac informácii: Zvody Mercedes-Benz vyrábajú CO2-neutrálne).

Divízia Daimler Trucks & Buses smeruje tiež v ústrety „zelenej“ výrobe: všetky európske závody majú do roku 2022 vyrábať CO₂-neutrálne a zároveň majú disponovať CO2-neutrálnym napájaním energiou. Spoločnosť Daimler Trucks North America (DTNA) plánuje vo všetkých svojich miestach výroby do roku 2025 vyrábať CO₂-neutrálne, pričom výrobný závod na výrobu nákladných vozidiel v Portlande dosiahne CO2-neutrálnu výrobu už v roku 2020. Nasledovať budú všetky ostatné závody divízie Daimler Trucks & Buses na celom svete. Konkrétne to znamená, že existujúce závody na výrobu nákladných motorových vozidiel a autobusov budú získavať elektrickú energiu iba z obnoviteľných zdrojov.

Značky: