Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosti Linde a Daimler Truck AG podpísali dohodu o spoločnom vývoji ďalšej generácie technológie tankovania kvapalného vodíka pre nákladné motorové vozidlá s palivovými článkami. Výsledkom spolupráce partnerov má byť čo najjednoduchšie a najpraktickejšie tankovanie vodíka.

Spolupráca sa zameriava na nový proces tankovania kvapalného vodíka (tzv. podchladený kvapalný vodík, „subcooled“ liquid hydrogen, technológia sLH2). Inovatívny prístup umožňuje vyššiu hustotu uskladnenia vodíka, väčší dojazd, rýchlejšie tankovanie a vyššiu energetickú účinnosť. Nový postup bude využívať vyššiu úroveň tlaku akú má tlak okolia a špeciálnu reguláciu teploty, aby sa zabránilo vyvareniu (Boil-off-Effect) a spätnému toku plynu (plyn z nádrže vozidla prúdiaci naspäť do nádrže čerpacej stanice) počas tankovania. Tento postup si počas tankovania nevyžaduje žiadnu komplexnú dátovú komunikáciu medzi čerpacou stanicou a nákladným motorovým vozidlom. Táto technológia v podstate umožňuje jednoduchšie koncepcie tankovania. Dôvodom zlepšenej hustoty zásobníka energie je vyššia úroveň tlaku v porovnaní s úrovňou tlaku okolia. Vyššia hustota umožňuje mať viac vodíka v nádrži.

Spoločnosti plánujú prvé natankovanie prototypu nákladného motorového vozidla na pilotnej stanici v Nemecku v roku 2023. Spoločnosti Linde a Daimler Truck AG majú v úmysle dosiahnuť vysoký stupeň transparentnosti a otvorenosti v súvislosti s relevantnými rozhraniami spoločne vyvinutých technológií. Keďže množstvo ďalších spoločností vyvíja vlastné technológie tankovania a vozidiel s využitím nového štandardu pre kvapalný vodík, pre nový postup by mal vzniknúť globálny masový trh.

Sven Ennerst, člen predstavenstva Daimler Truck AG, zodpovedný za vývoj, nákup a región Čína: „V spoločnosti Daimler Truck AG sa snažíme dosiahnuť víziu CO2-neutrálnej prepravy budúcnosti. Vodíkový palivový článok je pritom kľúčovou technológiou so strategickým významom. Prostredníctvom našej spolupráce s poprednou spoločnosťou zaoberajúcou sa technológiami tankovania vodíka, Linde, chceme v odvetví posilniť perspektívnosť a akceptáciu nákladných motorových vozidiel s palivovými článkami na báze vodíka. Kvapalný vodík ponúka už teraz veľké množstvo výhod a vďaka novému postupu tankovania pribudnú určite ďalšie.“

„Ako priekopník v technológii tankovania vodíka a jeden z najväčších hráčov na trhu s vodíkom máme radosť z toho, že týmto dôležitým míľnikom prispievame k rozvoju vodíkovej ekonomiky,“ povedal David Burns, vedúci projektu Čistý vodík v spoločnosti Linde. „Spolu so spoločnosťou Daimler Truck AG, lídrom na trhu s úžitkovými vozidlami, pracujeme na tom, aby sa nákladné motorové vozidlá poháňané vodíkom stali v blízkej budúcnosti realitou.“

Nový postup tankovania kvapalného vodíka pre Mercedes-Benz GenH2

V septembri 2020 oslávila spoločnosť Daimler Truck AG svetovú premiéru konceptu nákladného motorového vozidla Mercedes-Benz GenH2 s palivovými článkami. S nákladným motorovým vozidlom GenH2 ukazuje výrobca technológie, na ktoré sa dôsledne zameriava, aby dokázali ťažké nákladné motorové vozidlá s palivovými článkami jazdiť vo flexibilnom a náročnom použití v diaľkovej preprave s dojazdom 1 000 a viac kilometrov na jednu nádrž. Spoločnosť Daimler Truck AG plánuje, že zákaznícke testy nákladného vozidla GenH2 by mohli začať v roku 2023 a že spustenie sériovej výroby by mohlo nasledovať v druhej polovici desaťročia. Vďaka použitiu kvapalného vodíka namiesto plynného by mal byť výkon vozidla porovnateľný s výkonom konvenčného dieselového nákladného motorového vozidla, pretože kvapalný vodík sa vyznačuje výrazne vyššou energetickou hustotu. Nový postup tankovania má byť implementovaný do sériovej verzie nákladného motorového vozidla GenH2. Najskôr sa však overí v ďalších prototypoch.

Kvapalný vodík umožňuje použitia xs vysokým prietokom energie

Spoločnosť Daimler Truck AG uprednostňuje kvapalný vodík, pretože nosič energie v tomto skupenstve má v porovnaní s plynným vodíkom výrazne vyššiu hustotu energie s ohľadom na obsah. Vďaka tomu je nákladné motorové vozidlo s palivovými článkami natankované kvapalným vodíkom vybavené výrazne menšími a vďaka nižšiemu tlaku aj značne ľahšími nádržami. To umožňuje väčší ložný priestor a vyššiu hmotnosť zaťaženia nákladného motorového vozidla. Zároveň možno natankovať väčšie množstvo vodíka, čo významným spôsobom zvyšuje dojazd. Vďaka tomu je sériové nákladné motorové vozidlo GenH2 rovnako vhodné na ťažké, viacdňové diaľkové prepravy, ktoré možno naplánovať a ktoré sa vyznačujú vysokým denným prietokom energie, ako konvenčné dieselové nákladné motorové vozidlo.

Spoločnosť Daimler Truck AG v súčasnosti poháňa vývoj potrebných technológií systémov palivových nádrží, aby bol kvapalný vodík vhodný aj na mobilné použitie ako nosič energie sériových nákladných motorových vozidiel s palivovými článkami. Pri stacionárnom použití, napríklad v priemysle alebo na vodíkových čerpacích staniciach, je skladovanie zmrazeného kvapalného vodíka pri -253 stupňoch Celzia už dnes bežnou praxou. To isté platí aj v prípade prepravy kvapalného vodíka ako nákladu.

Značky: