Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Za všetkým naším úsilím o vybudovanie udržateľnejšej ekonomiky stojí neúprosná a nevyhnutná realita. Vytvárame príliš veľa odpadu na to, aby naše doterajšie ekonomické modely mohli byť trvalo udržateľné. Podľa výskumu Organizácie Spojených národov bude do roku 2050 rast objemu produkovaných odpadov v porovnaní s rastom populácie viac ako dvojnásobný.[i]

Zjednodušene povedané: tradičný lineárny model produkcie založený na prístupe „vezmi, vyrob, vyhoď“ nie je naďalej životaschopný. Aby sme dokázali vybudovať hospodárstvo, ktoré bude prospešné pre ľudstvo aj pre životné prostredie, budeme musieť nájsť spôsob, ako menej spotrebovávať a plytvať, a zároveň viac recyklovať. Tento model je známy ako „cirkulárna ekonomika“.

Iba cirkulárna ekonomika môže zaručiť skutočnú udržateľnosť

V cirkulárnej ekonomike sa podniky snažia zabezpečiť, aby každý proces prebiehal čo najefektívnejšie. V spoločnosti HP sa v záujme stratégie budovania cirkulárnej ekonomiky zameriavame na zásady presadzujúce rozsiahlejšie využitie opráv, opätovného použitia a recyklácie. Počiatky uplatňovania týchto zásad možno sledovať až do roku 1992, keď spoločnosť HP začala so svojím programom Design for Sustainability.

Pri každej položke v našom portfóliu, či už ide o fyzický produkt alebo o službu, sa snažíme znížiť množstvo použitých vstupov, medzi ktoré patria fyzické suroviny i energie, na minimum potrebné na dosiahnutie požadovaného výstupu. A keď výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, rozoberieme ho a recyklujeme spôsobom, ktorý zaručí, že na skládke skončí čo najmenšia časť z použitých materiálov,“ vysvetľuje Erika Lindauerová, generálna riaditeľka spoločnosti HP Inc pre Česko a Slovensko.

Zásadnú súčasť tohto úsilia predstavuje aj zmena prístupu k navrhovaniu výrobkov. V spoločnosti HP je udržateľnosť už od začiatku súčasťou návrhu výrobku. Od chvíle, keď naše produktové tímy začnú s prvými náčrtmi, premýšľajú o množstvo energie a surovín potrebných na výrobu, prevádzku a následnú likvidáciu príslušného výrobku, a tiež o tom, ako zabezpečiť, aby bolo čo najviac z použitých materiálov možné recyklovať.

Ďalší kľúčový prvok v úsilí o vybudovanie cirkulárnej ekonomiky znamená vytváranie nových obchodných modelov a reforma existujúcich dodávateľských reťazcov. Vďaka posunu od transakčných modelov k modelom zmluvným (tj. modelom, kde sú produkty chápané ako služba) môžu firmy užšie spolupracovať so svojimi zákazníkmi a prispieť tým k stratégii, vďaka ktorej výrobky neskončia na skládke.

V duchu týchto obchodných modelov spoločnosť HP už opravila a opätovne použila viac ako 4,6 milióna hardvérových položiek a recyklovala 528 300 ton hardvéru a tlačových spotrebných materiálov, pričom jej cieľom je do roku 2025 recyklovať 1,2 milióna ton. V recyklačných závodoch v Nashville (USA) a Thurnau (Nemecko) sa každý deň premieňa takmer 1 milión plastových fliaš na nové atramentové kazety.

Budovanie cirkulárnej ekonomiky uľahčuje tiež nástup nových priemyselných technológií, ako je 3D tlač či internet vecí (IoT). Keď výrobcovia používajú napríklad technológiu 3D tlače spoločnosti HP, môžu znovu použiť až 80 % prebytočného tlačiarenského prášku z akejkoľvek zákazky.[ii] Vďaka tomu dochádza k obmedzeniu objemu odpadu a spotreby materiálu. Používanie technológie IoT pre prediktívnu údržbu obmedzuje poruchy, znižuje množstvo odpadu, energie a materiálu až o 20 %.[iii]

Spoločne už máme nástroje, ktoré potrebujeme

Mnoho nástrojov potrebných na vybudovanie cirkulárnej ekonomiky už máme k dispozícii. A celý rad podnikov ich už využíva na to, aby sa dodávateľské reťazce stali udržateľnejšími.

„Rozhodne ale nestačí, aby firmy tieto nástroje a postupy prevzali iba samy za seba. Je nevyhnutné, aby spoločnosti spolupracovali s partnermi v celom dodávateľskom reťazci. Spoločnosť HP sa napríklad v roku 2018 pripojila k iniciatíve Nextwave Plastics, aby pomohla vytvoriť prvý globálny dodávateľský reťazec zameraný na plasty, ktoré by inak skončili v oceánoch,“ hovorí Erika Lindauerová z HP.

V záujme splnenia tohto svojho záväzku spoločnosť HP investovala dva milióny dolárov do výstavby umývacej linky na Haiti, ktorá bola, nehľadiac na obrovské problémy spôsobené ochorením COVID-19, v roku 2020 úspešne dokončená. Táto linka čistí plasty zozbierané na plážach na Haiti a pripravuje ich na premenu na výrobky a materiály so značkou HP. Vďaka tejto iniciatíve sú výrobky HP udržateľnejšie, životné prostredie sa zbavuje odpadu, a jej prostredníctvom tiež vznikli pracovné príležitosti pre viac ako 1 000 Haiťanov, často žien, ktoré tak môžu uživiť svoje rodiny.

Spoločnosť HP tiež spolupracuje so Smart Freight Centre, špecialistom na znižovanie emisií z cestnej dopravy.[iv] Ide o súčasť záväzku HP znížiť do roku 2025 emisie skleníkových plynov o 10 %. Táto spolupráca už pomohla zvýšiť efektívnosť dopravy notebookov HP z Ázie do Európy o 31 %.[v]

Táto iniciatíva tiež zásadne prispela k zvýšeniu podielu notebookov HP, prepravovaných po železnici, z 2 % na 25 %.[vi] Železnica predstavuje spôsob dopravy efektívnej z hľadiska spotrebovanej energie, ktorý v priemere generuje o 76 % menej emisií ako kamióny prekonávajúce rovnakú vzdialenosť s rovnakým nákladom po ceste.[vii] Akákoľvek spoločnosť, ktorá berie svoje pôsobenie pri budovaní udržateľnej ekonomiky po skončení pandémie vážne, by mala železnicu zaradiť do svojej multimodálnej dopravnej stratégie.

Podniky môžu tiež rýchlo zaviesť recyklačné služby a programy, vďaka ktorým odpad neskončí na skládke, ale je ďalej využitý v celku cirkulárnej ekonomiky.

Príkladom je program pre recykláciu firemného hardvéru a materiálu, ako sú osobné počítače, tlačiarne a spotrebný materiál, je zavedený v 76 krajinách po celom svete.

Vzhľadom na to, že stále viac používateľov sa pri nákupe rozhoduje podľa svojich zásad, nielen podľa výrobkov a služieb, ktoré sú im ponúkané, sa zo životného prostredia pri nakupovaní stáva veľmi vplyvný faktor. Ak to už neurobili, spoločnosti nemajú na výber a musia rýchlo prehodnotiť svoj obchodný model.

Tieto ciele a hodnoty sú zásadné nielen pre obchodné výsledky každej firmy, ale stali sa nevyhnutnými pre zabezpečenie budúcnosti našej planéty a jej obyvateľov, čo je cieľ, s ktorým sa každý z nás musí stotožniť, a iste nielen v roku 2021.

[i] https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317

[ii]Riešenie Jet Fusion spoločnosti HP pre 3D tlač s využitím práškových materiálov HP 3D High Reusability PA 12 a HP 3D High Reusability CB PA 12 umožňuje pri výrobe funkčných súčiastok v jednotlivých výrobných dávkach dosiahnuť až 80 % opakovanej použiteľnosti prášku. Na účely testovania sa materiál necháva starnúť v reálnych podmienkach, v akých prebieha tlač, a regenerovaný prášok sa sleduje po generáciách (najhorší prípad pre opakované použitie). Z jednotlivých generácií sa vyrábajú súčiastky, ktoré sú testované na mechanické vlastnosti a presnosť.

[iii]https://pwemag.co.uk/news/fullstory.php/aid/3818/Predictive_maintenance__96_impact_and_value_to_manufacturing.html

[iv] https://www.smartfreightcentre.org/en/news/hp-inc/466

[v] https://www.smartfreightcentre.org/en/news/hp-inc/466

[vi] https://www.smartfreightcentre.org/en/news/hp-inc/466

[vii] https://airqualitynews.com/2019/12/13/transport-emissions-have-doubled-in-40-years-expand-railways-to-get-them-on-track

Značky: