Hvezdáreň a planetárium Brno, príspevková organizácia, je centrum pre popularizáciu najrôznejších vied, predovšetkým z oblasti neživej prírody. Na prvom mieste je samozrejme astronómia, ale nevyhýbame sa ani geológii, chémii, fyzike, matematike, geografii a mnohým ďalším.

To všetko podávame v zrozumiteľnej, zábavnej a interaktívnej podobe. Nepatríme medzi vedecké pracoviská, ale s vedou sa u nás stretnete na každom kroku. Venujeme sa taktiež propagácii brnenských univerzít a veľkých vedeckých projektov realizovaných na území mesta Brno.

Zdroj: Hvezdáreň a planetárium Brno

Výzva

Hvezdáreň v minulosti používala serverové riešenia, ktoré s nárastom objemu dát a požiadavkám doby na rýchlosť prestali vyhovovať. Pôvodné riešenie sa stalo nevhodným a nespoľahlivým s častými výpadkami. Hľadali teda riešenie, ktoré by skĺbilo výkonnostné a kapacitné požiadavky s ohľadom na dostupnosť možných finančných prostriedkov zriaďovateľskej organizácie.

Získajte aj vy bezplatné poradenstvo od odborníkov Synology k vašim firemným výzvam!

Prioritou bolo nájsť riešenie, ktoré bude spĺňať kritériá kvality a dostupnosti, a to rovnako z technického, tak aj finančného hľadiska. Vzhľadom k požiadavkám na veľkým objem dát bolo potrebné nájsť robustné riešenie s najlepším pomerom ceny a výkonu.

Bolo potrebné nájsť nové komplexné, dlhodobé a ucelené riešenie spĺňajúce zadané kritéria výkonu serveru a diskového poľa.

Riešenie

Synology bolo doporučené dodávateľom a servisným partnerom z predošlých inštalácií a znalostí značky AUTOCONT. Na základe overenia potrebného výkonu sme vybrali Synology RS3621RPxs doplnené o požadovanú diskovú kapacitu a Synology M.2 NVMe SSD radu SNV3000.

Ďalej pre rozhodnutie pomohla zápôžička zariadenia a flexibilita Synology pri ich riešení (konektivita, SSD) – teda možnosť vyskúšať si, ako sa bude zariadenie správať v reálnom prostredí a či bude jeho výkon dostatočný.

Zdroj: Synology

Zariadenie Synology nám pomáha napĺňať potreby vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, ktoré produktujú osvetu vedy a techniky pre širokú verejnosť,“ uvádza Tomáš Herman, technologický garant pre realizáciu serverových riešení AUTOCONT pre Hvezdáreň a planetárium Brno, príspevkovú organizáciu.

Zdroj: Synology

Výhody

Zvoliť si pre tento účel Synology bolo veľmi dobré riešenie:

  1. Úspora finančných prostriedkov v porovnaní s obnovou predošlého serverového riešenia iného výrobcu.
  2. Zaručený požadovaný výkon s možnosťou správy, flexibilného rozšírenia kapacity a obnovy pôvodného systému.
  3. Plnohodnotné, ale zároveň cenovo dostupné riešenie.

Článok bol uverejnený v rámci spolupráce.

Prečítajte si aj: