Laboratóriá Dennis Technology Labs vo svojom každoročnom komplexnom teste bezpečnostných riešení vyhodnotili Kaspersky Internet Security ako najlepší produkt na ochranu pred kybernetickými hrozbami na trhu. Zároveň bezpečnostné riešenie Kapsersky Lab dosiahlo ako jediné 100% presnosť pri identifikovaní hrozieb spomedzi všetkých testovaných produktov. Kaspersky Lab je tak jedným z mála dodávateľov bezpečnostných IT riešení, ktoré získalo najvyšší certifikát AAA v štyroch po sebe nasledujúcich testoch Dennis Technology Labs v priebehu posledných 12 mesiacov.

Správa sumarizuje výsledky všetkých antivítusových testov Dennis Technology Labs, ktoré boli realizované počas posledných 12 mesiacov. Porovnáva, ako rôzne anti-vírusové produkty obstáli pri ochrane počítačových systémov používateľov. Kaspersky Internet Security uspel ako najlepší produkt vďaka presnosti ochrany, pričom ako jediné riešenie vykázalo 100% presnosť pri identifikovaní hrozieb, ako aj pri ochrane legitímneho softvéru.

Podľa výsledkov testov riešenie Kaspersky Internet Security ponúka najlepšiu ochranu pred kybernetickými hrozbami, a súčasne  má minimálne požiadavky na výkon systému.

Značky: