Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mobilná bezpečnosť je čoraz viac diskutovanou témou v spoločnosti. Kybernetickí útočníci aj niektoré štátne organizácie sa v posledných rokoch zameriavajú z osobných počítačov a notebookov na smartfóny. Dôvod je prozaický, v telefónoch majú používatelia oveľa viac citlivých údajov a osobných informácií, než v počítači. Napríklad, každý tretí človek vo veku 18-26 rokov má vo svojom smartfóne uložené citlivé fotografie a pritom až polovica opýtaných nevyužíva antivírusový program. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Samsung na vzorke 1050 ľudí vo veku 18 až 65 rokov.

Slováci sú v zamykaní displeja zodpovední

Väčšina (83,1 %) opýtaných si zamyká displej svojho smartfónu, častejšie je to v prípade mužov (86,5 %). Iba 20 % žien si displej na smartfóne nezamyká. So zvyšujúcim vekom klesá naša ostražitosť a smartfón si nezamykáme.

„Nenechávajte váš smartfón bez dozoru, keď odchádzate od stola, vezmite ho so sebou. Nezabudnite si nastaviť na smartfóne zamykanie displeja, ktoré zabraňuje neželanému kybernetickému útoku, prípadne inštalácii škodlivého malvéru,“ hovorí etický hacker Tomáš Zaťko zo spoločnosti Citadelo.

Počas výskumu sa zistilo, že pri odchode od stola si vezmú so sebou telefón skôr muži (85,6 %) v porovnaní so ženami (74,6 %). Takmer každý štvrtý (24,7 %) vysokoškolsky vzdelaný respondent necháva telefón bez dozoru, naopak viac sa o bezpečnosť telefónu starajú respondenti so ZŠ vzdelaním (82 %) a stredoškolským vzdelaním (81,6 %), ktorí majú telefón vždy po ruke alebo vo vrecku.

Každý tretí mladý človek má vo svojom smartfóne citlivé fotografie

V smartfónoch často uchovávame aj citlivý obsah. Najčastejšie sa však chúlostivé fotografie objavujú v smartfónoch mladých ľudí vo veku 18-26 rokov. Konkrétne každý tretí mladý človek má v telefóne fotky citlivého charakteru, prevažne je to pri mužoch (18,3 %). 89 % žien do telefónu neukladá citlivé fotografie.

„Ak si citlivé fotografie chcete uložiť do telefónu, uložte si ich do zabezpečenej zložky, ktorú už napríklad ponúka bezpečnostná platforma Knoxv mobilných telefónoch značky Samsung,“ uviedol Marek Pažický, produktový tréner Samsung Electronics Czech and Slovak.

Používatelia si nečítajú podmienky aplikácií

Pri výskume sa zistilo, že 40,4 % respondentov si pri sťahovaní aplikácie neprečíta, aké oprávnenia od nich pri inštalácii požaduje. Ženy si požiadavky prečítajú v 60,2 % a muži v 59 %. Používatelia vo veku 54-65 rokov dbajú na dôkladné prečítanie podmienok, až 64,2 % z nich tomu venuje svoj čas.

Takmer polovica používateľov odkladá aktualizácie na neskôr

Aktualizovaný operačný systémy udržiava mobilný telefón v bezpečí a zaisťuje mu dobrý výkon. Preto je dôležité dbať na pravidelnú aktualizáciu systému a rovnako aj na to, ako dlho vám výrobca garantuje bezpečnostné aktualizácie. V prípade, že sa používateľovi zjaví notifikácia o novej aktualizácií, odporúča sa spustiť jej inštaláciu do 24 hodín. 46,5 % opýtaných si však neaktualizuje v mobile operačný systém do 24 hodín od upozornenia, pretože majú pocit, že aktualizácia by ich zdržovala. Napokon aktualizáciu systému odkladajú na neskôr a vďaka tomu sa vystavujú kybernetickej hrozbe. Najväčšiu pozornosť venujú aktualizácii respondenti vo veku 27-35 rokov. 51,6 % žien a 41,7 % mužov aktualizácie odkladá na neskôr, čím ohrozujú bezpečnosť údajov, ktoré majú uložené v smartfóne.

Slováci podceňujú inštaláciu antivírusu do telefónu

Smartfóny čelia rovnakej, ak nie väčšej kybernetickej hrozbe ako počítače, no Slováci sú stále málo ostražití. Len polovica celkovo opýtaných má vo svojom smartfóne nainštalovaný antivírusový program (50,4 %). Zvyšná časť buď antivírus nemá, alebo o tom nevie.

Mobilné hrozby sú však mnohokrát sofistikovanejšie a zahŕňajú rôzne phishingové kampane, falošné aplikácie či spyware a stalkerware – ktoré sledujú používateľa. Kvalitný antivírus však dokáže všetkému zabrániť. Niektorí výrobcovia smartfónov, ako napríklad Samsung, ich už majú dokonca predinštalované vďaka partnerstvám s antivírusovými spoločnosťami alebo navyše využívajú dodatočnú ochranu na úrovni čipu.

Výskum zrealizovala spoločnosť Samsung Electronic Czech and Slovak. Zber dát bol realizovaný prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos začiatkom októbra 2021 na vzorke 1050 osôb starších ako 18 rokov.