Kompletný prehľad zmlúv, aktualizácia údajov, hlásenie aj sledovanie poistnej udalosti a platby na jednom mieste

Digitálny servisný nástroj pre zákazníkov moja UNIQA prešiel dôkladnou inováciou. Tá  spojila niekoľko predchádzajúcich systémov fungujúcich pred fúziou spoločností AXA a UNIQA, pridala mnoho ďalších možností a zlepšila užívateľský komfort. Klienti majú jednoduchú správu svojich finančných zmlúv na jednom portáli v režime 24/7.

Nový klientsky portál moja UNIQA je optimalizovaný pre zobrazenie na počítačoch, mobilných telefónoch a tabletoch. UNIQA tiež optimalizovala dizajn portálu tak, aby zobrazované informácie boli prehľadnejšie. Nájdete ho na nasledovnom linku: https://moja.uniqa.sk/login

Prihlásenie do systému sa zjednodušilo: akonáhle sa overíte ako dôveryhodný používateľ, môžete plne využívať portál na základe svojho PIN alebo hesla. Do moja UNIQA je možné prihlásiť sa aj pomocou bankovej identity, ktorá okamžite nastaví status overeného klienta.

Migrácia sa týkala približne 350 000 klientov a takmer 600 000 zmlúv o poistení, doplnkovom dôchodkovom poistení, doplnkovom dôchodkovom sporení či investovaní do podielových fondov. Vzhľadom na tieto objemy je zrejmý aj ekologický efekt: online komunikácia šetrí papier a prírodu.

Zdroj: Uniqa

Čo ponúka portál moja UNIQA?

  • prehľad všetkých zmlúv klienta s finančnou skupinou UNIQA na jednom mieste, vrátane už ukončených: poistenie, dôchodky, investície;
  • všetky potrebné dokumenty týkajúce sa zmlúv ako sú kópie zmlúv, ročné výkazy, daňové potvrdenia, zelená karta pre poistenie zodpovednosti za škodu atď.;
  • súhrn transakcií vykonaných na zmluvách;
  • vykonanie zmien osobných údajov a kontaktných údajov (napr. priezvisko, titul, adresa trvalá alebo korešpondenčná, e-mail, telefónne číslo atď.);
  • vykonanie zmeny frekvencie platenia zmlúv, zmeny v spôsobe úhrady zmlúv, zmeny oprávnenej osoby;
  • možnosť úhrady platieb na zmluvách: klient zaplatí platobnou kartou on-line priamo z moja UNIQA;
  • prehľad poistných udalostí z poistných zmlúv: možnosť hlásenia škôd neživotného poistenia a sledovanie procesu likvidácie poistných udalostí, kompletná dokumentácia škody, možnosť komunikácie s likvidátorom škody;
  • kontakty na osobného poradcu klienta a na UNIQA;
  • ďalšie funkcionality.

V  oblasti poistenia  sú v moja UNIQA dostupné retailové životné a neživotné poistné zmluvy. V dôchodkoch je možné meniť výšku pravidelného príspevku účastníka a tiež presúvať finančné prostriedky medzi fondmi. V investíciách môže klient podať žiadosť o vyplatenie alebo výmenu investičných certifikátov, zrušiť vyplatenie alebo zmeniť investičnú stratégiu.

UNIQA plánuje ďalší rozvoj portálu v najbližších mesiacoch. V pláne je doplniť on-line riešenie vinkulácií alebo prepojiť moja UNIQA aj pre bankové poistné produkty dojednané v partnerských bankách.

Článok bol uverejnený v rámci spolupráce.

Prečítajte si aj:

Značky: