Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Gregor von Jagow, senior director a oblastní manažer společnosti Red Hat v Německu

Poskytnout pohled pod pokličku vlastních technologií? Spolupracovat s konkurencí? Pro mnoho firem je to i dnes stále nepředstavitelné – chrání své domnělé klenoty jako Fort Knox. Tento způsob myšlení, tedy uzavírání se, namísto společného řízení nového vývoje, už ale nefunguje. Rostoucí konkurence v důsledku globalizace, zkracování životního cyklu výrobků a z toho plynoucí vyšší tlak na inovace významně přispívají k potřebě optimalizovat inovační proces a určitým způsobem jej otevřít. Mnozí hráči jednoduše nemají potřebné finanční zdroje pro nový průlomový vývoj, ale ani interní odborné znalosti. Za účelem minimalizace rizik téměř automaticky roste potřeba spojit síly s partnery, dodavateli nebo dokonce i konkurencí. Tento trend nazývaný „coopetition“ (vzniklý ze slov cooperation – splupráce a competition – soutěž), tedy spolupráce mezi konkurenty, není v žádném případě nezištný. Vyplývá ale z jasného poznání, že tržních podílů lze dlouhodobě dosáhnout a udržet si je pouze tehdy, pokud se podniky vydají novými cestami.

V soukromém životě se rychle prosadila ekonomika platforem – internetoví poskytovatelé služeb pro nakupování, rezervaci hotelů nebo seznamování jsou dnes samozřejmou součástí každodenního života. A tak lze předpokládat, že se ekonomika platforem nevyhnutelně prosadí i ve firemní oblasti. Velmi dobrým příkladem je automobilový průmysl. Málokteré jiné odvětví totiž prošlo v posledních letech tak hlubokou transformací. Vzhledem k tomu, že vozidla jsou stále více autonomní a mobilita se již dávno stala službou, museli si manažeři dávat pozor, aby se jich podnik nezměnil na pouhou montovnu a nepřenechal lukrativní trh jiným. Všechny automobilky se proto spoléhají nejen na zvětšování svých kompetencí v oboru IT, ale také na spolupráci. Spojují své síly a vytvářejí ekosystémy, které pokrývají celý hodnotový řetězec automobilového průmyslu. Uvědomují si totiž, že spolupráce v ohledech, které jejich produkt neodlišují, vede k větší konkurenceschopnosti z hlediska odlišujících vlastností. Ušetří se tak vysoké investice do technologií, které nejsou součástí skutečné hlavní činnosti podniku, a současně to umožní, aby se vývojáři softwaru, po kterých je už i tak velká poptávka, mohli při své práci zaměřit na to, co je v soutěži o zákazníky rozhodující. Ekonomika platforem je ovšem nejen ekonomičtější, ale také ekologičtější. V době rostoucí úrovně znečištění životního prostředí, nedostatku surovin a tlaku regulačních orgánů lze díky spolupráci mezi firmami ušetřit cenné zdroje. Proto je i klíčem k větší udržitelnosti.

Faktem je, že takzvaný práh inovací je velmi vysoký. Ať už se tedy bavíme o otevřených inovacích, ekonomice platforem nebo informační ekonomice, myšlenka v pozadí je vždy stejná: Proč pokaždé znovu vynalézat kolo, když už to udělal někdo jiný, kdo má navíc pravděpodobně i větší know-how? Východiskem inovací jsou dnes digitální ekosystémy a platformy, které jsou také základní myšlenkou open source softwaru. Místo toho, aby firmy vynakládaly spoustu peněz a zdrojů na kompletní vývoj nových produktů a řešení, mohou se spolehnout na již existující technologie a „vylepšit“ je vlastními nápady. Zejména v době krize, kdy jsou omezovány rozpočty na nové projekty, existující platformy podnikům výrazně snižují práh inovací. A proto tuto demokratizaci tak naléhavě potřebujeme.

Značky: