Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Koncern Daimler AG (burzová skratka DAI) aj napriek objektívne sťaženým podmienkam v uplynulom roku, dosiahol z globálneho hľadiska zvýšenie celkového predaja a aj obratu.

Súhrnný koncernový zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi dlhodobého nehmotného majetku (EBIT) a aj koncernový hospodársky výsledok dosiahli solídnu úroveň. Aj na základe toho – najmä vďaka mimoriadne atraktívnemu modelovému portfóliu vo všetkých oblastiach podnikania, očakáva koncern v súčasnom roku mierne zvýšenie odbytu, čomu nasvedčujú aj pokračujúce pozitívne tendencie vývoja globálnych automobilových trhov.

“V minulom roku sme sa vysporiadali so silným „protivetrom“, spôsobeným diskusiou týkajúcou sa budúcnosti dieselového pohonu, prechodu na nový testovací postup WLTP, až po globálny obchodný spor. Toto všetko sa odrazilo nielen na dosiahnutých výsledkoch, ale aj kurze akcií. Vďaka silnému koncernovému „core businessu“ sme „protivietor“ ustáli a v kľúčových oblastiach podnikania sme dokázali dokonca napredovať“ – uviedol na margo výsledkov uplynulého roka predseda predstavenstva koncernu Daimler a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars, Dieter Zetsche.

Celosvetový odbyt koncernu Daimler AG narástol až na 3,4-milióna vozidiel (+2,4 %) pri súčasnom raste obratu na úroveň 167,4-miliardy € (+2 %). Aj z tohto hľadiska znamená dosiahnutý hospodársky výsledok  7,6-miliardy € veľmi slušnú úroveň.

Predstavenstvo a dozorná rada koncernu preto navrhnú 22. mája 2019 na valnom zhromaždení stanoviť výšku dividendy na úrovni 3,25 € na akciu, čo bude druhá najvyššie dosiahnutá hodnota akcie v doterajšej histórii spoločnosti. Dosiahnuté výsledky koncernu sa prejavili aj v politike zamestnanosti: ku koncu roka 2018 bolo na celom svete v rámci koncernu Daimler AG zamestnaných 298 683 zamestnancov, čo znamená trojpercentný nárast oproti predchádzajúcim rokom.

V rámci celosvetovej produkcie umiestnila divízia Mercedes-Benz Cars v roku 2018 na trhu 2,4-milióna osobných vozidiel, čím oproti predchádzajúcemu roku zaznamenala nárast 0,4 %. “Mercedes-Benz dosiahol ôsmykrát po sebe rekordný predajný rok, aj naďalej sme lídrom medzi prémiovými značkami. Vysoký dopyt zákazníkov je dôkazom, že ideme s našim modelovým portfóliom a strategickým smerovaním správnou cestou,“ poznamenal Dieter Zetsche.

Zvýšený odbyt až pri desaťpercentnom tempe rastu – na úrovni 517 300 vozidiel  – zaznamenala divízia Daimler Trucks. Dosiahla tým najúspešnejší predajný rok vo svojej histórii. Piaty rekordný rok po sebe zaznamenala divízia Mercedes-Benz Vans. Jej odbyt 421 400 vozidiel predstavuje až päťpercentný medziročný rast. Minuloročný predaj v rámci divízie Daimler Buses zaznamenal osempercentné medziročné zvýšenie, čo v reálom vyjadrení predstavuje až 30 900 predaných vozidiel daného segmentu. Nárast (+1,7 %) zaznamenala aj divízia Daimler Financial Services, ktorá v priebehu roka 2018 uzatvorila nové kontrakty na financovanie a lízing v hodnote 71,9-miliardy €.

 

Značky: