Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Konferencia Bezpečnosť a dostupnosť dát 2015 opäť predstaví najnovšie poznatky a trendy jednej z najsledovanejších oblastí IT. Hlavnými témami tohtoročnej konferencie sú bezpečnosť bankových účtov, technológie pre dátové centrá, možnosti penetračného testovania a ďalšie.

Návštevníci budú tiež môcť diskutovať s odborníkmi a zástupcami dodávateľov o riešeniach problémov vo výstavnej časti konferencie.

Pozvanie konferenciu prijala Mgr. Barbora Geistová Čakovská, PhD. z Oddelenia písmoznalectva a jazykovej expertízy, Kriminalistický a expertízny ústav PZ v Bratislave. Témou jej prednášky bude digitálny vlastnoručný podpis a aký je jeho vzťah k biometrickým údajom v zmysle metodického usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov č. 6/2013 o spracúvaní biometrických údajov.

Na tému phishingového útoku na klientov banky sa zameria Marek Zeman, vedúci oddelenia bezpečnosti a nových technológií, Tatra banka, a.s. Prednáška bude zameraná na nasledujúce oblasti: definícia phishingového útoku a jeho projekcia na existujúci stav, popis útoku a jednotlivých dôsledkov a výber štandardných protiopatrení, investigácia dopadov s prikladmi jednotlivých zistení a dokumentov. Filozofická časť: budúcnosť útokov, kooperácia s TROJpísmenkovými organizáciami a úspešnosť koordináci s nimi.

Generálny partner konferencie, spoločnosť ESET sa predstaví s prezentáciami Nová generácia ESET biznis produktov “ a „Prehľad možností penetračného testovania a predstavenie ESET Cyber Security Services “.

Odborná konferencia Bezpečnosť a dostupnosť dát sa uskutoční v utorok 20. októbra 2015, tentoraz v Park Inn Danube Hoteli, Rybné námestie 1, Bratislava

Podrobný program, predstavenie prednášajúcich, profily partnerov a formulár pre registráciu zdarma nájdete na http://bdd.exponet.sk.

Značky: