Mať talent a dobrý nápad je iba polovica úspechu. Na to, aby sa dobré nápady preniesli do praxe, je potrebné mať podnikateľského ducha. Ideálne je, keď sa akademici, inovátori a podnikatelia spoja a dohodnú. Týchto aktérov má za cieľ spojiť najväčšie podujatie na Slovensku o transfere technológií.

Tak pre vedcov, ako aj pre podnikateľov je kľúčová hodnota poznať význam ochrany duševného vlastníctva. Obe strany by mali chápať možnosti a potenciál, ktorý im prináša. Priestor na diskusiu a výmenu informácií a transfer vedomostí aj tento rok vytvorí odborné fórum s medzinárodnou účasťou Cooperation Innovation Technology Transfer – COINTT 2023.

Konferencia COINTT 2023 sa uskutoční v dňoch 24. až 25. októbra 2023 v Bratislave. Privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia.

Konferencia opäť osloví bohatým programom. Ústrednou témou konferencie COINTT 2023 je otázka, ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií a inovácií, aby sa na Slovensku sústavne zlepšovali podmienky na efektívny transfer technológií z akademického prostredia do praxe.

„Bielymi miestami myslíme témy, ktorým sa v rámci transferu technológií na Slovensku ešte nevenovalo a chceli by sme sa na ne zamerať, diskutovať o nich. Biele miesta pre nás predstavujú priestor pre pohľad zainteresovaných strán, akým smerom by sa prostredie transferu technológií na Slovensku malo vyvíjať, aby mohli všetky strany efektívne spolupracovať.“ – upresňuje vedúci odboru transferu technológií CVTI SR Miroslav Kubiš.

Zaujímavou bude téma optimalizácie a koordinácie procesov na štátnej úrovni v rámci rôznych iniciatív, ktoré majú vplyv na proces transferu technológií. V tejto súvislosti sa bude porovnávať prax na Slovensku a v zahraničí. Priestor dostane aj prvý úspešný prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít, ktorý bol realizovaný v závere minulého roka. Ide o technológiu, ktorá môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF.

Počas dvoch konferenčných dní sa renomovaní spíkri budú venovať téme optimalizácie a koordinácie procesov na štátnej úrovni v rámci rôznych iniciatív, ktoré majú vplyv na proces transferu technológií, aj spoločenskej zodpovednosti vedeckých inštitúcií, príkladom spolupráce a „zosieťovaniu“ pracovísk pre transfer technológií. Diskutovať sa bude o udržateľnosti pôsobenia akademických inštitúcií v oblasti transferu technológií. Neobíde sa ani etika v rámci transferu technológií vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec.

Keynote témy prinesú zahraniční rečníci

Hneď v prvý deň konferencie odznie prvá téma s názvom „Spoločenská zodpovednosť univerzít a úloha transferu technológií v nej“. Svoje skúsenosti v tejto téme odprezentuje Sean Fielding, bývalý riaditeľ pre inovácie a obchod na University of Exeter vo Veľkej Británii. V súčasnosti je členom výboru pre profesionálny rozvoj Európskej asociácie odborníkov v oblasti vedy a techniky (ASTP).

O prepojení univerzít a firiem na dennej báze nám na podujatí porozpráva Barbara Tan z University of Antwerp, ktorá má viac než 20-ročnú prax v rôznych oblastiach vyššieho vzdelávania so zameraním na výskum, inovácie a vedeckú a technologickú politiku. Na University of Antwerp pôsobí ako poradkyňa pre politiky transferu poznatkov v rámci YUFE (Young Universities for the Future of Europe).

Veľkým prínosom je aj tretí keynote spíker, Jeff Skinner z London Business School, bývalý výkonný riaditeľ Školského inštitútu pre podnikanie a súkromný kapitál na London Business School vo Veľkej Británii. Vo svojej prezentácii „Budovanie kultúry vzdelávania, vedy, transferu technológií“, načrtne rôzne mechanizmy a taktiky, ktoré môžu univerzity a akademickí lídri zaviesť na podporu výskumníkov, aby sa aktívne zapojili do „prenosu poznatkov“. Na túto prezentáciu nadviažu zástupcovia slovenských akademických inštitúcií, ktorí budú diskutovať o možnostiach aplikovania vhodných postupov na Slovensku.

Aj tento rok budú počas podujatia ocenení víťazi súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku – CTTS 2023. Ocenené budú inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti na Slovensku. Svojich víťazov spozná najlepšia inovácia, inovátor/ka, ako aj najlepší počin v oblasti procesu transferu technológií.       

Podujatie bude prebiehať v Hoteli Saffron v Bratislave. Spoločenský večer môžu účastníci sledovať aj prostredníctvom živého vysielania, nakoľko táto časť konferencie je z dôvodu obmedzenej kapacity iba na pozvánky. Všetky informácie ku konferencii sú dostupné na oficiálnej webovej stránke www.cointt.sk.  

Registrácia na konferenciu COINTT 2023

Záujemcovia o podujatie sa už dnes môžu registrovať na stránke konferencie na https://cointt.sk/registracia/. Registrácia je otvorená do 20. októbra. Účasť na konferencii je bezplatná.

Organizátorom podujatia COINTT 2023 je Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR). Spoluorganizátormi sú: Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) a Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR) združujúce 7 verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie. Záštitu nad konferenciou COINTT 2023 prevzali prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITTSK II. Investícia do vašej budúcnosti. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk).

Save the date

COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT 2023)

24. – 25. 10. 2023

„Biele miesta v inováciách a transfere technológií“

www.cointt.sk

Článok bol uverejnený v rámci mediálnej spolupráce.

Prečítajte si aj:

Značky: