Preklikajte sa programom Kongresu ITAPA 2016 a zapojte sa do priamych diskusií s domácimi aj zahraničnými spíkrami. Viac informácií o obsahu prednášok sa dozviete na www.itapa.sk.

V programe vystúpi napr. aj profesor, Vladimír Bužek, ktorý stál pri zrode kvantových počítačov. Známy je vďaka svojej práci na rekonštrukcii kvantových stavov a procesov z nekompletných experimentálnych údajov, kvantového klonovania alebo nových algoritmov pre zdieľanie kvantových tajomstiev. V prezentácii predstaví základné koncepty kvantovej fyziky a zdôvodní, prečo by vlastne mala byť budúcnosť informácií kvantová.

Na tému kvantových technológií potom nadviaže aj Gustav Kalbe, riaditeľ novo vytvorenej Jednotky vysokovýkonného počítania a kvantovej technológie pod Európskou komisiou. Gustav patril k projektovým úradníkom, ktorý v roku 1999 spustili prvú európsku iniciatívu kvantových technológií. Pridajte sa k nám na jubilejný, v poradí už 15. ročník Medzinárodného kongresu ITAPA a buďte súčasťou priestoru, kde sa tvorí budúcnosť.

Značky: