Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Firmy potřebují uvádět nové služby a produkty na trh rychleji, mají-li si uchovat konkurenceschopnost. Tržní trendy naznačují, že z mnoha důvodů budou v nadcházejících letech používat kombinaci fyzických, virtualizovaných a nativně cloudových aplikací. Red Hat zavádí novou nabídku konzultací Kontejnery v cloudu zahrnující osobní mentoring s cílem podpořit firemní agilitu s použitím Red Hat OpenShift Container Platform na Red Hat OpenStack Platform.

Dny, kdy každý nový projekt vyžadoval nový hardware, kabeláž, přidělení prostředků a ruční instalaci běhových prostředí, jsou minulostí. End-to-end řešení připravené k nasazení umožní organizacím snáze vytvářet a nasazovat nativní cloudové aplikace a spravovat zátěž napříč hybridním cloudem, což jim pomůže s modernizací informační infrastruktury a nebude degradovat jejich dosavadní investice.

Podniková platforma Red Hat OpenShift Container Platform, linuxový kontejner a aplikační platforma založená na technologii Kubernetes společnosti Red Hat, pomáhá vývojářům snáze vytvářet a nasazovat téměř jakoukoli veřejnou či soukromou infrastrukturu bez ohledu na architekturu aplikace. S technologií OpenStack pak výkonnost systému Red Hat Enterprise Linux kombinuje platforma Red Hat OpenStack Platform, která přináší škálovatelnou, spolehlivou a bezpečnější infrastrukturu pro tvorbu a správu otevřeného soukromého cloudu. OpenStack přináší programovatelnou infrastrukturu, nezbytnou pro efektivní běh rozmanitých škálovatelných úkolů v režimu on premise. Společně tyto platformy automatizují vrstvy služeb typu Infrastructure-as-a-Service (IaaS) a Container-as-a-Service (CaaS), které zajišťují integrovanou konzistenci a vylepšené možnosti správy dat prostřednictvím soustavy informačních technologií.

Pro organizace, které chtějí nasadit Red Hat OpenShift Container Platform na Red Hat OpenStack Platform, zavádí Red Hat novou nabídku konzultací s názvem Kontejnery v cloudu. Ta zahrnuje osobní mentoring s cílem podpořit firemní agilitu s využitím těchto technologií.

S pomocí technologie kontejnerů v cloudu mohou zákazníci snáze řešit složité úkoly související s nasazováním kontejnerů na cloudové platformy, zaměřit se na transformaci organizační kultury a diferencované firemní inovace. Přístup zahrnuje:

  • Rozbor: Zákazníci a konzultanti Red Hat společně identifikují potřeby firmy, klíčové metriky, omezení a požadované výsledky pro úspěšné přijetí kontejnerového cloudu.
  • Návrh: V rámci několika školení pod vedením architektů tým stanoví minimální životaschopný model kontejnerového cloudu včetně plánované zátěže pro úvodní nasazení.
  • Nasazení: Společně s odborníky společnosti Red Hat zákazníci vytvoří prostředí OpenStack optimalizované pro technologii OpenShift s prověřenou architektonickou strukturou. Nasadí na platformu úvodní aplikaci včetně kontejnerizace a uvedení do produkce prostřednictvím automatizovaného řetězce nasazení založeného na elastických, otevřených a kontejnerovaných cloudových základech.
  • Školení: Praktické vedení a  školení na vyžádání v oblasti cloudouvé infrastruktury a moderních postupů v oblasti dodávek softwaru napomohou týmům uvést Red Hat OpenShift Container Platform na nové infrastruktuře do provozu a zprostředkovat prostředí OpenShift běžící na Red Hat OpenStack Platform.
  • Iterace: V rámci konzultací s experty Red Hat posoudí zákazníci výsledky a identifikují potenciální budoucí činnost, aby mohli i nadále optimalizovat provozní možnosti, rozšířit portfolio nativních cloudových aplikací, rozšířit pracovní zátěž do hybridních cloudových prostředí a transformovat proces dodávek prostřednictvím programu Red Hat Open Innovation Labs.

V rámci programu si zákazníci rovněž osvojí schopnosti pomocí:

  • Studijního předplatného Red Hat, jež na vyžádání poskytuje přístup k rozsáhlému katalogu online výukových zdrojů Red Hat s možností vlastního tempa studia v rámci jednoho ročního poplatku. Týmy IT se tak mohou připravit na práci s kontejnery a cloudovými platformami. Studijní předplatné Red Hat rovněž zákazníkům nabízí podrobnější výklad konkrétních případů použití v průběhu spolupráce s konzultanty společnosti Red Hat na vývoji a zprovoznění integrované, nativně kontejnerové platformy.
  • Konzultanti společnosti Red Hat pomohou sladit týmy a zjednodušit procesy tak, aby podnikové systémy a aplikace mohly efektivněji spolupracovat pomocí kontejnerové platformy Red Hat OpenShift Container Platform, platformy Red Hat OpenStack Platform a proprietárních technologií. Konzultační týmy Red Hat komunikují přímo s podporou společnosti Red Hat a organizacemi zaměřenými na vývoj produktů a mají hluboké znalosti technologií open source i proprietárních systémů a aplikačních platforem na trhu, což zákazníkům zprostředkuje úplnější pohled na jejich vlastní firmy. Konzultační oddělení společnosti Red Hat využívá principy mentoringu, který umožňuje správný přenos znalostí potřebný k nastartování implementace u zákazníka.

Ať už se firmy nalézají ve fázi objevování, nebo u nich již probíhá nasazování hybridního cloudu, společnost Red Hat je připravena pomoci. Více informací o výhodách nasazení platforem Red Hat OpenShift Container Platform na Red Hat OpenStack Platform naleznete v nejnovějším příspěvku na blogu Red Hat Stack.

Značky: