Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Životné poistenie už kryje aj konzultáciu diagnózy so svetovými kapacitami z oblasti medicíny. Druhý názor lekára dokáže v prípade vážnych diagnóz zachrániť život.

„60 ročný muž sa po operácii prostaty začal cítiť nevoľne a jeho zápalové parametre prudko rástli, bol víkend a klientovi hrozil septický šok. Službukonajúci lekár pacienta vyšetril, ale nedokázal určiť príčinu otravy krvi. Pacientov syn  nás kontaktoval v sobotu a poslal nám dané CT, ktoré sme okamžite nazdieľali cez náš systém viacerým chirurgom. Dvaja naši spolupracujúci brušní chirurgovia z Rakúska si všimli malú penetráciu čreva, ktorá vznikla zrejme nástrojom pri operácii. Našťastie sme takto popísaný CT snímok obratom poslali aj službukonajúcemu rádiológovi a ten spolu s chirurgom problém operatívne vyriešili, čo klientovi pravdepodobne zachránilo život,“ popisuje prípad jedného zo svojich pacientov tím celosvetovej online platformy Diagnose.me, ktorá združuje viac ako 100 svetových odborníkov z rôznych medicínskych oblastí.

Táto služba pomáha slovenským pacientom identifikovať neobvyklé diagnózy a nájsť najvhodnejšiu liečbu. Slovenskí pacienti ju využívajú najmä v prípade onkologických ochorení, neurologických chorôb či ortopedických diagnóz, kde sa typicky rozhoduje medzi operáciou a konzervatívnou liečbou.

Druhý názor odborníka je celosvetový trend a dokonca v niektorých krajinách podmienkou operácie. Štatisticky sa takto dá vyhnúť diagnostickej chybe až v 90% prípadoch.

Druhý lekársky názor ako benefit v rámci životného poistenia

Táto služba však nie je zdarma, priemerná cena za posudok sa pohybuje od 100-500 EUR, pri posudku viacerých špecialistov z rôznych medicínskych odvetví môže cena presiahnuť 1000 EUR. Takéto sumy môžu niekedy znamenať vážny zásah do rodinného rozpočtu. Stačí, ak ide o dlhodobé ochorenie, kvôli ktorému nemôžete naplno pracovať alebo ako rodina s malými deťmi žijete z jedného platu kvôli materskej dovolenke. „Silno vnímame, že záujem o druhý lekársky názor na Slovensku narastá, preto sme sa rozhodli konzultáciu so svetovými lekárskymi kapacitami cez portál Diagnose.me zaradiť do rozšírenej asistenčnej služby v rámci životného poistenia,“ hovorí Silvia Vlasková, riaditeľka oddelenia komunikácie UNIQA poisťovne. Čo to v praxi znamená? „Poisťovňa preplatí poskytnutie druhého lekárskeho názoru vo forme lekárskej správy od odborníka z oblasti medicíny a podľa zadania poisteného aj preklad lekárskej správy do slovenského jazyka. Poistený má nárok na dva posudky vo forme lekárskej správy za rok a môže tiež položiť k posudku on-line dodatočné otázky,“ dodáva Silvia Vlasková z UNIQA poisťovne. Ak máte uzatvorené životné poistenie, môžete ako poistený konzultovať tak svoj zdravotný stav či liečbu alebo zdravotný stav a liečbu jedného poisteného dieťaťa so svetovou kapacitou v oblasti medicíny. Odborníka si vyberáte zo zoznamu špecialistov, ktorý pripraví tím Diagnose.me na základe Vášho konkrétneho prípadu.

Značky: