Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ak sa staráte o bývanie pre iných ľudí, teda domy staviate alebo ich spravujete, zbystrite pozornosť, pretože nasledujúce informácie potešia vás aj vašich klientov. Reč bude o modernom zdroji tepla a chladu v jednom „balení“, ktoré výrazne šetrí peniaze.

Plynové tepelné cerpadlá_3_nowatNielen nové moderné budovy, ale aj staršie domy či dokonca historické pamiatky sa dajú v zime vykurovať a v teplom období ochladzovať jediným zariadením – plynovým tepelným čerpadlom. Na inštaláciu tohto moderného, ekologického a peniaze šetriaceho spôsobu výroby tepla a chladu pritom netreba žiadne stavebné ani zemné práce a zaobíde sa aj bez kotolne.

„Plynové tepelné čerpadlo je obnoviteľný zdroj tepla a chladu, ktorého základom je využívanie vonkajšieho vzduchu,“ hovorí Mgr. Matúš Izakovič, vedúci oddelenia Marketingu a integrácie technológií spoločnosti ESM Yzamer. „Pracuje v systémoch vzduch/voda alebo vzduch/chladivo, vďaka čomu sa dokáže prispôsobiť akejkoľvek inštalácii. Pre zákazníka je to v súčasnosti najlepšia alternatíva vykurovania a chladenia objektov, pretože využíva teplo, ktoré nám príroda ponúka absolútne zadarmo.“

Ako to funguje

Na pohon kompresorov sa v plynovom tepelnom čerpadle používa plynový motor spaľujúci plyn alebo LPG. Chladiaci okruh tepelného čerpadla využíva chladivo bez freónov (R410A) s nulovým koeficientom rozkladu ozónu, vďaka ktorému predstavuje ekologické riešenie vykurovania a chladenia. Dá sa použiť v systémoch s priamou expanziou chladiva alebo v systémoch, kde je teplonosným médiom voda.

„Podľa mňa je to ideálny systém na vykurovanie alebo chladenie kdekoľvek,“ hovorí M. Izakovič. „Tým, že sa pri jeho inštalácii dajú využiť už existujúce rozvody, možno systém použiť v širokom rozsahu rekonštrukčných projektov pri historických budovách alebo aj v budovách, kde sú búracie práce nemožné. Na odovzdávanie tepla alebo chladu do miestnosti sa používajú buď vysokoúčinné vnútorné jednotky s jednoduchou inštaláciou, alebo už nainštalované vykurovacie telesá.“

Vykurovanie a chladenie pomocou tepelných čerpadiel je funkčné a overené riešenie na zabezpečenie dokonalého užívateľského komfortu. Čerpadlá odoberajú energiu z okolitého prostredia, ktorú potom privádzajú do interiéru. Prevod tepla je zabezpečený fyzikálnymi vlastnosťami chladiva, ktoré je schopné absorbovať teplo z okolia. Maximálnu efektivitu pritom zabezpečuje práve plynové tepelné čerpadlo. „Je efektívne pri akejkoľvek teplote. Teplota vyparovania chladiva môže byť až -32 °C, z čoho vyplýva, že aj pri -15 °C je chladivo vo výparníku nahrievané a schopné odovzdať teplo cez kondenzátor do interiéru, prípadne opačne v prípade chladenia,“ vysvetľuje M. Izakovič z ESM Yzamer.

Nízke náklady, výrazná úspora

Plynové tepelné čerpadlo efektívne funguje po celý rok bez ohľadu na ročné obdobie, zabezpečí dokonalú tepelnú pohodu v zime a príjemný chlad v letných horúčavách. To je však len začiatok dobrých správ, pretože zariadenie si nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu a navyše má výnimočne nízke prevádzkové náklady. „Celoročné úspory dosahujú
30 – 50 % v porovnaní s elektrickými tepelnými čerpadlami a ostatnými tepelnými zdrojmi, pretože plynové tepelné čerpadlo na svoj pohon spaľuje zemný alebo skvapalnený plyn. Cena za 1 kW paliva sa pritom medzi plynom a elektrickou energiou z dlhodobého hľadiska udržiava v pomere 1 : 4 v prospech plynu,“
porovnáva náklady M. Izakovič. Ďalšie šetrenie nastáva vďaka tomu, že plynové tepelné čerpadlo vyrába súbežne s funkciou chladiaceho systému aj teplú vodu. Na výrobu tepla, chladu a teplej vody tak stačí investovať do jediného zariadenia. Návratnosť investície je potom veľmi rýchla. Na dosiahnutie najlepšej možnej účinnosti a výkonu je možné plynové tepelné čerpadlá zapájať spoločne do siete, ktorá dokáže poskytnúť dostatočný výkon pre všetky typy budov,“ dopĺňa M. Izakovič.

Tento spôsob kúrenia a chladenia sa dá použiť na klasické radiátorové vykurovanie, ale rovnako aj na kúrenie podlahové, stropné alebo stenové, preto vyhovuje požiadavkám moderných stavieb a zároveň umožňuje využívať obnoviteľný zdroj kúrenia a chladenia aj v starších objektoch.

Značky: