Záložný zdroj Infosec E3 Live 750 RM je určený na ochranu dôležitých IT zariadení a jeho výhodou je technológia On Line Performance.

Dodáva sa v podobe krabice do U skrine, v prednej časti je informačný displej a dve tlačidlá: zapnutie/vypnutie a zmena zobrazenia údajov na displeji/stíšenie aktuálneho zvukového alarmu. Elektronickú výbavu tvoria mikroprocesory, ktoré dokážu na výstupe vygenerovať vysoko kvalitný sínusový prúd. V prípade náhleho výpadku prúdu sa tak zabezpečí nepretržitá prevádzka všetkých zariadení, ktoré sú napojené na túto UPS.

Na zadnej strane sú 4 IEC výstupy 10 A na sieťové káble plus USB port na pripojenie k počítaču. Ovládací softvér potom vizualizuje prevádzkový stav USP a monitoruje jeho prevádzku. Výkon tohto zariadenia je 750 VA, doba plnej zálohy je do 30 minút. Hmotnosť zariadenia je 8,6 kg, akumulátor 6V9Ah×2 sa dá vymeniť. Úplne vybitá UPS sa nabíja na 90 % kapacity za 4 hodiny. V zadnej strane sa nachádza systém núdzového vypnutia, ktorý použijete v prípade nebezpečia.

Cena: 299,17 eur

Zapožičal: Agem Computers

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.