Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina Lenovo dňa 1.februára 2018 oznámila výsledky za tretí fiškálny štvrťrok, ktorý sa skončil 31.decembra 2017. Tržby dosiahli 12,9 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 6,3 percenta a 10-percentný nárast oproti druhému fiškálnemu kvartálu FY2017/18. Lenovo sa naďalej tešilo významným príjmom v segmentoch počítačov a smart zariadení (PCSD), ale aj v Skupine Dátových Centier (DCG).  Mobilný segment Lenovo (MBG) si viedol podľa kvartálnych očakávaní. Lenovo v minulom kvartáli ukázalo vysoký nárast príjmov pred zdanením, ktoré sa vyšplhali až na 150 miliónov USD, čo je štvornásobný medzikvartálny nárast a takmer 50-percentný skok v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku.

Vedenie spoločnosti Lenovo prisudzuje dosiahnutie týchto výsledkov svojej “three-wave stratégii,” (stratégii troch vĺn), ktorá zdôrazňuje vedúce postavenie v kľúčových podnikoch, rast dôležitých segmentov a investície do nových technológií. Lenovo počas kvartálu dosiahlo nárast v predaji osobných počítačov, dátových centier a smartfónov. Silný nábeh zaznamenali aj vývojové oblasti nových zariadení, cloudových infraštruktúr a technológií.

“Lenovo zrýchľuje svoj prerod na svetového lídra v každej oblasti svojho podnikania.  Naďalej vidíme výrazné zlepšenie v najzaujímavejších odvetviach technologického trhu, inteligentných zariadeniach a dátových centrách. Pozreli sme sa na výnosy, marže, inovácie, výkonnosť a zákaznícke skúsenosti, ktoré naďalej rozširujú dynamický proces spustený počas predchádzajúceho kvartálu a tieto výsledky opätovne potvrdzujú správnosť stratégie, ktorú plníme,” povedal Yang Yuanqing, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo.

Obchodná skupina spoločnosti Lenovo pre osobné počítače a inteligentné zariadenia (PCSD) naďalej preukazovala silný tretí kvartál. Lenovo v tomto segmente zaznamenalo solídny nábeh a taktiež predpokladá celosvetový nárast tohto trhu. Čísla v odvetví splnili štvrťročné očakávania a potvrdili tak vieru spoločnosti Lenovo vo využívaní a rozvoji príležitostí s vysokým potenciálom. V priebehu štvrťroka zvýšila spoločnosť svoje napredovanie vo vyvíjajúcich sa technologických oblastiach vrátane rozšírenej reality (AR) a virtuálnej reality (VR). Zariadenie Star Wars: Jedi Challenges vyvinuté v spolupráci s Disney, ktoré je vlajkovou loďou spoločnosti Lenovo, opätovne potvrdzuje postavenie spoločnosti ako vznikajúceho lídra v oblasti VR / AR.

Skupina Dátových Centier Lenovo (DCG) pokračuje vo svojej transformácii, pričom nespĺňala len svoje záväzky za kvartál, ale zároveň dosiahla najvyššie príjmy za posledné dva roky. Tento pokrok bol podporený konzistentným tempom vo všetkých segmentoch a vo všetkých geografických oblastiach.

Obchodná skupina Lenovo pre mobilné zariadenia (MBG) splnila štvrťročné očakávania napriek tomu, že tento segment čelí obrovským konkurenčným výzvam. Lenovo už skôr  uviedlo, že v tomto segmente ide o dlhodobý výhľad a verí, že existuje správna stratégia na dosiahnutie krátkodobých zlepšení a udržateľného rastu v dlhodobom horizonte. Latinská Amerika opäť potvrdila svoju pozíciu silného trhu, s medziročným trhovým rastom takmer o 30 bodov.

Hrubý zisk spoločnosti medziročne vzrástol o 9,8 percent na 1,8 miliardy USD, čo bol 8,6-percentný nárast oproti minulému kvartálu. Hrubá marža bola 13,5 percenta, čo je mierny nárast v porovnaní s minulým rokom. Prevádzkový zisk sa od posledného kvartálu zvýšil o 114 miliónov USD. Základná strata na akciu bola 2,53 centov amerického dolára alebo 19,72 centov hongkongského dolára, ktorá vyplývala z jednorázovej bezhotovostnej dane vo výške 400 miliónov USD. Tieto čísla vychádzajú z prepočítania odložených daňových pohľadávok v USA po nedávno prijatých právnych predpisoch americkej daňovej reformy. Z tohto dôvodu sa spoločnosť domnieva, že nižšia daňová sadzba môže v priebehu času profitovať z operácií v USA.

ĎALŠIE VÝZNAMNÉ PODNIKATEĽSKÉ VRCHOLY 

Obchodná skupina pre osobné počítače a inteligentné zariadenia (PCSD):

 • Podarilo sa vyexpedovať 15,7 milióna osobných počítačov, čo je rovnaké číslo ako za minulý rok. Oproti minulému tretiemu štvrťroku výnosy vzrástli na 9,3 miliardy USD, čo je celkový nárast o 7,6 percenta a  10,4-percentný nárast oproti predchádzajúcemu štvrťroku, čo znamená piaty, po sebe nasledujúci štvrťrok s medziročným rastom príjmov. Spoločnosť si udržala hodnotu svojej marže, ktorá je najvyššia na trhu.
 • Napredovanie bolo silné takmer na celom svete, pričom regióny EMEA, Ázie a Tichomoria spolu s Latinskou Amerikou dosiahli dvojciferný rast tržieb.
 • Predaje v Latinskej Amerike vynikli najmä vďaka 20-percentnému trhovému podielu spoločnosti Lenovo, ktorý bol dosiahnutý rýchlym rastom v Brazílii.

Skupina Dátových Centier Lenovo (DCG):

 • Podarilo sa dosiahnuť zisk 1,2 miliardy USD, čo je najvyšší kvartálny výnos za posledné dva roky. Jedná sa o 16,7-percentný medziročný nárast a 25,5-percentné postupné zvýšenie tržieb.
 • Všetky geografické oblasti dosiahli dvojciferný rast a zlepšenie marže. Regióny Severnej Ameriky a EMEA zaznamenali v medziročnom raste zvýšenie už tretí štvrťrok po sebe.
 • Čína sa naspäť dostala k medziročnému rastu tržieb a zlepšeniu marže, čo sa podarilo vďaka stabilizácií odvetia Hyperscale počítačov a úspechu výkonnej výpočtovej a softvérovej infraštruktúry.
 • Podľa prieskumu TBR (Technology Business Research) sa po ôsmy krát za sebou podarilo udržať prvú pozíciu v zákazníckej spokojnosti spojenej s x86 segmentom. Okrem toho, tím vytvoril 88 nových referenčných hodnôt pri testovaní pracovného zaťaženia serverov, čo bolo štyrikrát viac, ako sa podarilo ostatným konkurentom.

Obchodná skupina spoločnosti Lenovo pre mobilné zariadenia  (MBG):

 • Celkové výnosy vo výške 2,1 miliardy USD poklesli o 5 percent oproti predchádzajúcemu roku, no štvrťročné ostali na rovnakej výške ako v predchádzajúcom kvartáli.
 • Latinská Amerika ostala silným trhom, pričom dosiahla dvojciferný nárast tržieb ( +37%) a vysokú ziskovosť.
 • Doteraz bolo vyexpedovaných 5 miliónov moto z smartfónov, so 64-percentným medziročným nárastom pri aktiváciách zariadení Moto Mods.
 • Spoločnosť Lenovo zaznamenala posilnenie značky Moto v západnej Európe, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 23 percent.

Značky: