Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Lenovo oznámila finančné výsledky za štvrtý fiškálny štvrťrok a celý fiškálny rok, ktorý skončil k 31. marcu 2018. Za štvrtý kvartál fiškálneho roka 2017/18 Lenovo zaznamenalo zisk 10,6 miliardy, čo je medziročný nárast o 11 % a po 10 kvartáloch sa vrátilo k dvojciferným číslam, čo je ukážkou solídneho výkonu.

 • Lenovo pokračuje v transformácii z výrobcu PC hardvéru na multibiznis inovátora v smart zariadeniach, data centrách, IoT a AI
 • Zisk za Q4 dosiahol 10,6 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 11 % a po 10 kvartáloch návrat k dvojciferným číslam
 • Zisk skupiny za Q4 pred zdanením stúpol prudko na 37 miliónov USD oproti 15 miliónom USD minulý rok; výkonnosť skupiny dosiahla medziročný nárast o 255 miliónov USD
 • Čistý zisk za Q4 bol 33 miliónov USD
 • Medziročný nárast s celkovým ziskom za fiškálny rok narástol o 5 % na 45,3 miliardy USD.
 • Divízie Personal Computer Group, Smart Devices, Mobile Business sa plne integrujú do novej divízie Intelligent Devices Group

V štvrtom štvrťroku dosiahol zisk spoločnosti Lenovo pred zdanením 37 miliónov USD, čo je medziročný nárast o 143 % z 15 miliónov USD. Spoločnosť medziročne zvýšila ziskovosť aj vo všetkých troch kľúčových oblastiach, keď výkonnosť skupiny1 stúpla medziročne o 255 miliónov USD na 76 miliónov USD. Zisk pripísateľný akcionárom za Q4 predstavoval 33 miliónov USD a bol nižší ako v rovnakom období uplynulého roka, čo bolo spôsobené vyšším daňovým bonusom zaznamenaným vo fiškálnom roku 2016/17.

Zisk za celý fiškálny rok dosiahol 45,3 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 5 %. Výkonnosť Lenovo Group dosiahla 193 miliónov USD, čo je zlepšenie o 96 miliónov USD oproti minulému roku. Spoločnosť zaznamenala 189 miliónov USD čistej straty za rok najmä v dôsledku jednorázového odpisu bezhotovostného poplatku vo výške 400 miliónov USD z odložených daňových pohľadávok v 3. štvrťroku FY2017/18.

Základný zisk na akciu v štvrtom fiškálnom kvartále predstavoval 0,28 US centov alebo 2,19 HK centov a za celý rok bola základná strata na akciu 1,67 US centov alebo 13,05 HK centov. Predstavenstvo spoločnosti Lenovo ohlásilo vyplatenie dividend vo výške 2,61 US centov alebo 20,5 HK centov za akciu za fiškálny rok, ktorý sa skončil 31. marca 2018.

Prehľad obchodnej skupiny

 • Spoločnosť Lenovo pokračovala v implementovaní a aplikovaní svojej „stratégie troch vĺn” s dôrazom na pozíciu lídra v hlavnej obchodnej činnosti, rast kľúčových segmentov a investície do nových technológií. Všetky tri kľúčové obchodné skupiny spoločnosti Lenovo preukázali silu a dynamiku v štvrtom štvrťroku aj celkovo počas fiškálneho roku.
 • V obchodnej skupine PC and Smart Devices (PCSD) zaznamenali príjmy vo výške 7,7 miliárd USD vo výnosoch za FYQ4, čo je o 16 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Zároveň ide o najvyšší rast za uplynulé štyri roky. Za tento rok vykázala PCSD 32,4 mld. USD, čo je o 8 % viac ako vo fiškálnom roku 2016/17.

1 Prevádzkový výkon sa meria ako zisk pred zdanením, vynímajúc náklady na reštrukturalizáciu a zisky z predaja nehnuteľností.

 • Výnosy skupiny Data Center Group (DCG) vzrástli v priebehu štvrťroku o 44 % v porovnaní so štvrtým štvrťrokom FY2016/17 na 1,2 miliardy USD. V tomto roku DCG zaznamenala príjmy vo výške 4,4 mld. USD, čo predstavuje nárast o 8 % v porovnaní s fiškálnym rokom 2016/17.
 • Výnosy skupiny Mobile Business Group (MBG) za štvrtý štvrťrok FY2017/18 predstavovali 1,3 mld. USD a za celý rok 7,2 mld. USD. Lenovo zostáva optimistické, že agresívne zníženie nákladov a mimoriadne silné výkony v Latinskej Amerike (objem za celý rok vzrástol medziročne o 40 % alebo na viac ako dvadsaťnásobok) a Severnej Amerike (objem +57 % oproti predchádzajúcemu roku) budú prinášať skvelé výsledky aj počas fiškálneho roka 2018/19.

„V poslednom štvrťroku sme opäť pokračovali v dvojcifernom raste tržieb s výrazným medziročným zvýšením ziskovosti. Fiškálny rok uzatvárame silným odkazom, že spoločnosť Lenovo skutočne vstúpila do novej fázy rastu,“ povedal Yang Yuanqing, prezident spoločnosti Lenovo a CEO. „Lenovo sa dlho túžilo stať globálnym lídrom v inteligentnej transformácii. Chceme sa zamerať na budovanie konkurencieschopnosti v zariadeniach smart IoT, infraštruktúre dátových centier a vertikálneho inteligentného riešenia a máme dobrú pozíciu na to, aby sme využili výhody smart IoT a éry inteligencie.“

V priebehu posledného štvrťroka spoločnosť Lenovo oznámila aj spojenie divízie PC a Smart Devices Group s Mobile Business Group, ktoré spoločne vytvorili Intelligent Devices Group (IDG). Táto nová skupina bude naďalej poháňať zisk vedúceho postavenia spoločnosti v oblasti inovácií a ambície na rast v celom spektre inteligentných zariadení. Táto nová štruktúra zefektívni fungovanie divízie tým, že využije spoločný globálny dodávateľský reťazec a služby. IDG tiež urýchli inováciu spoločnosti Lenovo, pretože komunikačné a výpočtové technológie sa združia pod jednu platformou na lepšie prepojenie zariadení, používateľov, aplikácií a obsahu.

Prehľad jednotlivých obchodných skupín

V obchodnej skupine PC and Smart Devices (PCSD): V priebehu štvrtého štvrťroka zaznamenalo PCSD, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, silný nárast tržieb o 16 %. Za rok si PCSD pripísalo 8 % nárast výnosov a udržalo si pozíciu jednotky medzi globálnymi výrobcami počítačov a tabletov2, pričom celosvetovo podiel na trhu narástol o 0,2 bodu na 15,6 %. Okrem toho zaznamenalo:

 • Návrat k najlepšej marži na trhu vo výške 5 % pred zdanením v Q4 FY2017/18. Všetky geografické oblasti pokračovali v zisku s rozšírením marží v štyroch z piatich oblastí.
 • Silný, dvojciferný medziročný rast tržieb v regiónoch v Severnej a Južnej Amerike, v Ázijskom Pacifiku a v EMEA.
 • Jednoznačná stratégia v segmentoch s vysokým rastom, ktorá sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom odrazila na výraznom dvojcifernom raste dodávok ako v Gamingu (+42 %), tak aj v pracovných staniciach (+32 %) v štvrtom fiškálnom štvrťroku. Oba prekonali hranicu 1 miliarda dolárov v FY2017/18, pričom gaming zaznamenal dvojciferný rast tržieb medziročne.
 • Titul Best Laptop Brand 2018 udelený magazínom LAPTOP druhý rok za sebou.

V skupine Data Center Group (DCG): Data Center Group má dobrú pozíciu, aby poskytla infraštruktúru pre inteligentnú IoT éru a naďalej predstavuje pre spoločnosť Lenovo významný faktor rastu. Finančná výkonnosť skupiny slúži ako hmatateľný dôkaz, že stratégia DCG prináša výsledky:

LENOVO GROUP FINANČNÝ SUMÁR

Za fiškálny štvrťrok a celý rok, ktorý sa skončil 31. marca 2018 (v USD miliónoch, okrem údajov na akciu)

  
Q4 17/18

Q4

16/17


Y/Y CH
G
 
FY17/18

Y/Y CH
G
Tržby 10,6389,57911% 45,3505%
Hrubý zisk 1,5441,36813% 6,2723%
Hrubá zisková marža 14.5%14.3%0.2pts 13.8%-0.4pts
Prevádzkové náklady (1,443)(1,294)11% (5,885)8%
Pomer nákladov a výnosov 13.6%13.5%0.1pts 13.0%0.4pts
Prevádzkový zisk 1017436% 387-42%
Iné neprevádzkové náklady (64)(59)9% (234)28%
Príjem pred zdanením 3715143% 153-69%
Daň 1289-87% (280)N/A
Zisk/(strata) za obdobie/rok 49104-53% (127)N/A
Minoritný vlastnícky podiel (16)3N/A (62)N/A
Zisk/(strata) pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou 33107-69% (189)N/A
Zisk/(strata) na akciu (US centy)
Základný
Zriedený
  

0.28

0.28

 

0.97

0.97

 

(0.69)

(0.69)

  

1.67

1.67

 

N/A

N/A

2 Zdroj: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 2018Q1 Final Historical

 • Štvrtý kvartál fiškáleho roka 2017/2018 predstavoval už druhý štvrťrok za sebou s dvojciferným medziročným rastom a najvyšším rastom tržieb (+44 %) od akvizície IBM System x v roku 2014 – pričom všetky geografické oblasti vykazujú pozitívny medziročný rast tržieb.
 • Severná Amerika a EMEA zaznamenali štvrtý kvartál so silným medziročným rastom tržieb za sebou.
 • Softvérovo definovaná infraštruktúra (SDI) aj naďalej silne rastie – o 130 % oproti predošlému roku.
 • HPC si upevnilo pozíciu svetovej dvojky medzi TOP 500 Supercomputing, rýchlo sa približujúc k pozícii číslo jeden.

Mobile Business Group (MBG): Počas štvrťroku sa MBG pretransformovala s cieľom zabezpečiť budúci rast a urýchliť pokrok smerom k ziskovosti. To zahŕňalo vymenovanie Sergia Buniaca do čela obchodnej skupiny mimo Číny; reorganizáciu produktového portfólia pred nadchádzajúcimi uvedeniami noviniek na trh; celkovú redukciu inventárnych kanálov a strategické preskúmanie trhu s cieľom identifikovať príležitosti pre najvýhodnejší rast.

 • V Q4 FY2017/18 zostala Latinská Amerika silným centrom biznisu MBG, pričom zaznamenala dvojciferný medziročný nárast tržieb (13 %).
 • Expedovanie do Severnej Ameriky sa naďalej ukazuje ako silné. Lenovo, v porovnaní s uplynulým rokom, posilnilo prítomnosť mainstreamových modelov a expandovalo u operátorov. Zásielky do Severnej Ameriky vzrástli v štvrtom štvrťroku medziročne o 54 % a poskočili o 1,1 %, čím získali 3,8 % podiel na trhu v Q4 FY2017/18.
 • Zníženie nákladov v novom fiškálnom roku ako súčasť stratégie na zníženie strát a zameranie sa na posilnenie vedúcej pozície a ziskovosti MBG v Latinskej Amerike, Severnej Amerike a západnej Európe zjednodušením portfólia, optimalizáciou štruktúry nákladov a využívaním zdieľaných platforiem.

Lenovo Capital and Incubator Group: Spoločnosť Lenovo je aj naďalej požívateľom a hnacím motorom niektorých najvýraznejších trendov globálnych technologických inovácií, najmä umelej inteligencie. Investičná skupina spoločnosti Lenovo, Lenovo Capital and Incubator Group (LCIG), financovala 85 spoločností za posledné roky a dohliadala na osem nezávislých spoločností.

Značky: