Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Štvrťročné výsledky potvrdzujú stratégiu Lenovo s 19-percentným medziročným rastom v prvom kvartáli na 11,91 miliárd USD; druhý štvrťrok po sebe bol zaznamenaný dvojciferný rast a ziskovosť vo všetkých obchodných skupinách
  • Príjmy pred zdanením za prvý kvartál pokračujú v silnom napredovaní s rastom na 113 miliónov USD, čo je nárast o 182 miliónov USD v porovnaní s minuloročným prvým kvartálom a postupným nárastom 76 miliónov USD
  • Zisk dosiahnutý akcionármi v prvom kvartáli sa vyšplhal na 77 miliónov USD, čo je nárast o 149 miliónov USD oproti minuloročnému prvému kvartálu

Skupina Lenovo dnes oznámila výsledky za prvý fiškálny štvrťrok, ktorý sa skončil 30. júna 2018.  V druhom štvrťroku po sebe dosiahlo Lenovo medziročne silný a dvojciferný rast príjmov. Výnosy skupiny dosiahli 11,91 miliardy USD, čo je 19-percentný medziročný nárast. Spoločnosť počas štvrťroka taktiež zaznamenala vysoký nárast príjmov pred zdanením, ktoré boli vo výške 113 miliónov USD, čo je medziročné zlepšenie o 182 miliónov USD, keďže ziskovosť sa zlepšila vo všetkých skupinách.

V prvom fiškálnom štvrťroku vzrástol zisk Lenovo, ktorý možno pripísať akcionárom, na 77 miliónov USD, čo je medziročný nárast o 149 miliónov USD. Základný zisk na akciu za prvý fiškálny štvrťrok bol 0,65 amerických centov alebo 5,10 hongkonských centov.

“Kedže sme vytrvalo realizovali našu 3-vlnovú stratégiu, všetky naše skupiny si výrazne polepšili vo výnosoch aj ziskovosti. Spoločnosť Lenovo vstúpila do fázy “akcelerácie” – urýchlenia realizácie našej transformačnej stratégie a urýchlenia našej hybnej sily a pracovných výkonov.” povedal Yang Yuanqing, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo. “V budúcnosti budeme udržiavať ziskovosť lídra odvetvia a zvýšenie trhového rastu v počítačoch; ozdravíme podnikanie so smartfónmi; budeme budovať udržateľný rast a zisk podnikania v oblasti dátových centier a naďalej investovať do technológií ‘Smart IoT + Cloud’ a ‘Infraštruktúra + Cloud’ na podporu dlhodobej a udržateľnej návratnosti.”

Prehľad biznis skupín

Spolu so správou o finančných výsledkoch za prvý fiškálny kvartál 2018/19, spoločnosť Lenovo prešla transformáciou a vstupuje do novej fázy rastu, vďaka zmysluplnému napredovaniu v stratégií a zameraniu sa na  “Inteligentnú Transformáciu” počas štvrťroka. Rozhodujúce kroky spoločnosti Lenovo na konsolidáciu kľúčových podnikov do uceleného a integrovaného podniku s dôrazom na dynamické generátory príjmov prinášajú značné výnosy.

Spoločnosť Lenovo v poslednom štvrťroku oznámila vytvorenie svojej novej Skupiny inteligentných zariadení (IDG), ktorá v sebe spája Skupinu pre osobné počítače a inteligentné zariadenia so Skupinou pre mobilné zariadenia. Prehodnotenie spôsobov interakcie, ktorými tieto skupiny a ich zariadenia ovplyvňujú zákazníkov, viedlo medziročne k dvojcifernému rastu štvrťročných tržieb v rámci skupiny IDG a trhový podiel v rámci počítačov sa posilnil v každej časti sveta. Zároveň, spoločnosť Lenovo neriadi, ale priamo ovláda globálne rastové trendy v softvérových riešeniach i službách.

Kľúčové obchodné jednotky spoločnosti Lenovo dosiahli na trhu v priebehu štvrťroka výrazný rast a silu:

Skupina inteligentných zariadení (IDG) je poháňaná synergiou zdieľaných platforiem a zdrojov, pričom dosiahla silný, 14-percentný medziročný rast tržieb, vo výške 9,95 miliardy USD.

  • Počas štvrťroka, Skupina pre osobné počítače a inteligentné zariadenia (PCSD) spadajúca pod IDG, dosiahla silný dvojciferný rast tržieb za druhý štvrťrok po sebe, pri medziročnom 19-percentnom raste a pri zachovaní 5-percentnej výnosnosti. Lenovo je najrýchlejšie rastúcim hráčom (podľa zariadení) medzi piatimi najlepšími svetovými výrobcami počítačov a podľa spoločnosti Gartner sa vrátilo na vedúcu pozíciu globálnych PC firiem. Okrem hlavného podnikania Lenovo pokračuje v investovaní do rastu svojho portfólia inteligentných zariadení vrátane smart home, smart office a AR/VR.
  • Skupina pre mobilné zariadenia (MBG), spadajúca pod IDG, si počas štvrťroka výrazne polepšila vďaka trom kľúčovým opatreniam. Po prvé, skupina zredukovala prevádzkové náklady o viac ako 100 miliónov USD; po druhé, bolo uvedené vylepšené produktové portfólio a po tretie sa skupina orientovala na vybrané trhy, kde môže spoločnosť konkurenčne profitovať. S vylepšeným produktovým portfóliom sa spoločnosť zamerala na spotrebné segmenty trhu a počas štvrťroka úspešne uviedla Moto G a E. Výnosy a objemy sa naďalej posilňovali najmä v Latinskej Amerike, pričom odbyt prekvital počas siedmich kvartálov. V Severnej Amerike sa medziročný objem predaja mobilov spoločnosti Lenovo takmer zdvojnásobil, vďaka správnej stratégií škálovania a rozšírenia na všetkých štyroch hlavných mobilných operátorov.

Vďaka silnému štvrtému kvartálu, Skupina dátových centier spoločnosti Lenovo (DCG) ďalej urýchľuje svoje napredovanie, pričom zaznamenala ďalší rekordný štvrťročný prírastok vo výške 1,6 miliardy USD, čo je tretí štvrťrok za sebou s dvojciferným rastom príjmov a o 67,8% v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka. Rekordne vysoké tržby vychádzali z rastu v oblasti softvérovo definovaných infraštruktúr, počítačových riešení s vysokým výkonom & A.I a Hyperscale segmentov. Softvérovo definované produkty Lenovo, vedené značkou ThinkAgile, opätovne získali viac ako trojciferný medziročný rast spolu s uvedením nového kontrolného programu ThinkAgile pre kompaktnú cloudovú infraštruktúru novej generácie. Segment Hyperscale taktiež medziročne rástol v trojciferných číslach, a zároveň zvyšuje hrubý zisk a diverzifikuje zákaznícku základňu. Tradičná infraštruktúra pokračovala v pozitívnom trende a riešenia založené na flash úložiskách vykazovali silný impulz na úrovni 42-percentného medziročného rastu.  V tomto štvrťroku spoločnosť Lenovo taktiež prekonala HPE a so 117 systémami v zozname TOP500, sa po prvýkrát stala číslom jedna v rámci poskytovateľov superpočítačov.

S ohľadom na budúcnosť, Kapitálová a Inkubátorová Skupina spoločnosti Lenovo (LCIG) pokračuje v investovaní a budovaní IT technológií ďalšej generácie pre AI, IoT, Big Data a AR/VR v rôznych odvetviach, ako je výroba, zdravotná starostlivosť a doprava.

FINANČNÝ SÚHRN

Za fiškálny kvartál končiaci 30.júna 2018

(v miliónoch USD, okrem údajov na akciu)

  
Q
1 18/19
 

Q1 17/18


Y/Y CHG
Tržby 11,91310,01219%
Hrubý zisk 1,6321,36520%
Hrubá zisková marža 13.7%13.6%0.1 pts
Prevádzkové náklady (1,452)(1,371)6%
Pomer nákladov k tržbám 12.2%13.7%(1.5) pts
Prevádzkový zisk/(strata) 180(6)N/A
Iné neprevádzkové náklady (67)(63)7%
Príjem pred zdanením/(strata) 113(69)N/A
Daň (28)15N/A
Zisk/(strata) za obdobie 85(54)N/A
Minoritný vlastnícky podiel (8)(18)(55)%
Zisk/(strata) pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou 77(72)N/A
Zisk na akciu (centy USD)
Základný
Zriedený
  

0.65

0.65

 

(0.66)

(0.66)

 

N/A

N/A

 

Značky: