Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Len pár kilometrov za Slovenskými hranicami sa nachádza jedno z najväčších dodávateľských centier obsluhujúce krajiny strednej Európy.

Unikátne je svojim vybavením a to autonómnymi vozidlami, rozšírenou realitou a umelou inteligenciou, ktorá pomáha s logistikou, výrobou a kontrolou kvality. Európske dodávateľské centrum, ktoré len nedávno dokončilo zavedenie svojej súkromnej 5G siete a ponúka možnosť práce aj pre Slovákov.

„Logistické centrum Huawei je ukážkou toho ako naša 5G technológia dokáže transformovať a zlepšiť obchodné operácie vo všetkých odvetviach. Urýchľuje prácu, logistiku a aj vďaka tomuto centru sa môžu aj Slováci dostať k svojim zásielkam rýchlejšie.“  Povedala Mariana Trstíková PR manažérka Huawei Technologies Slovensko.

„Práve European Supply Center ilustruje skutočný prípad obchodného využitia 5G s vynikajúcimi výsledkami. Dnes sme svedkami výrobných a logistických procesov budúcnosti.“ Pokračuje Mariana Trstíková. „Huawei ako globálny líder v IKT odvetví pracuje na rozvoji celého odvetvia, a preto naši kolegovia z oblasti výskumu a vývoja denne pracujú na zlepšovaní a vytváraní nových technológií.“

Proces digitalizácie umožnil množstvo riešení v oblasti Industry 4.0 založených na 5G, a zároveň podporil prevádzku logistického a výrobného centra. S investíciou sa výrazne zvýšila efektivita logistiky a výrobných procesov, a výrazne vzrástla aj bezpečnosť práce a dát. Zariadenie, ktoré pôvodne spracovalo približne 50 000 – 60 000 zásielok za mesiac, po zavedení 5G siete sa jeho efektivita zvýšila o 30-40 % a teraz, keď je investícia dokončená sa toto percento ešte výrazne zvýši.  

Huawei Technologies European Supply Center (ESC) v Maďarsku je najväčšou takouto prevádzkou spoločnosti Huawei poskytujúcej informačno–komunikačné riešenie mimo Číny, ktorá zásobuje až 50 krajín podnikovými produktmi Huawei a poskytuje pracovné miesta – priamo alebo nepriamo (prostredníctvom partnerov) – pre viac ako 2 000 ľudí. Má viac lokalít a jednotiek v Maďarsku, privátnu 5G sieť, digitalizácia bola realizovaná v zariadení Páty neďaleko hlavného mesta Budapešť.

Industry 4.0 zblízka – rozšírená realita, autonómne vozidlá a strojová inteligencia

Toto zásobovacie stredisko má základnú sieť a lokálny okrajový výpočtový systém podobný cloudu. Prenos dát je vďaka lokálnemu cloudu a 5G veľmi rýchly a doba oneskorenia je prakticky nulová. Štyri autonómne vysokozdvižné vozíky v logistickej sekcii sú pripojené k serveru cez 5G sieť, zatiaľ čo obrazy kamier nainštalovaných na vozidlách sú prenášané cez sieť do centrálneho počítača, ktorý ich vyhodnocuje a naviguje. Použitím autonómnych vozidiel je proces manipulácie plne automatizovaný od príchodu až po skladovanie, ako aj od zberu a prepravy dielov na montážne miesta.

K 5G sieti sú pripojené aj mobilné pracovné stanice, ktoré zabezpečujú kontinuitu výroby, ktorá podporuje montáž väčších materiálov. To znamená, že pracovníci nemusia ručne premiestňovať materiál v továrni, ale mobilné pracovisko vykoná danú úlohu na určenom mieste.

Okrem toho sú pracovné stanice vybavené vizuálnymi obrazovými procesormi s podporou umelej inteligencie, ktoré pomáhajú pri procesoch zabezpečovania kvality. Namiesto manuálnej kontroly výrobkov pracovníkmi ich skontroluje kamera s vysokým rozlíšením, ktorá odfotí hotový výrobok prednastavené zariadenie prefiltruje chybné výrobky alebo obaly, a porovná hotové obrobky s pôvodným prototypom. Týmto spôsobom centrum zabezpečuje zníženie úrovne chybných kusov.

Technológia rozšírenej reality (AR – Augmented Reality) sa okrem iného používa aj na údržbu, školenia personálnu, či vysoko citlivé operácie a technickú pomoc na diaľku. V praxi to vyzerá tak, že kamera na AR okuliaroch prenáša obraz inžinierovi na vzdialené miesto, ktorého rady a podporu môže nositeľ sledovať na vstavanom displeji. Okrem údržby je možné finálne produkty testovať na diaľku a kontrolovať aj prácu výrobných strojov.

Skvelé pokroky vďaka 5G a Industry 4.0

Súkromná sieť 5G a s ňou súvisiace riešenia Industry 4.0 majú množstvo ľahko merateľných výhod. Od zavedenia novej technológie došlo k výraznému skráteniu doby skladovania a výroby, 50 % zníženiu rizika chýb na niektorých produktových radoch, ako aj k vysokej bezpečnosti pri práci a zlepšeniu pracoviska. Jedným z kľúčových vylepšení je tiež to, že súkromná 5G sieť zaisťuje mimoriadne vysokú úroveň bezpečnosti dát v celej továrni.  

Víziou a cieľom spoločnosti Huawei je priniesť digitálne technológie každému človeku, domácnosti a organizácii pre plne prepojený a inteligentný svet. Za týmto účelom Huawei pracuje na konektivite a inkluzívnom prístupe k sieti. Buduje digitálne platformy, ktoré pomôžu všetkým odvetviam a organizáciám stať sa agilnejšími, efektívnejšími a dynamickejšími.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.