Vedoucí IT oddělení jsou v dnešní době konfrontováni s neustálým vývojem technologií a jejich možností, což s sebou přináší ve stejné míře příležitosti i rizika.

S každým jedním novým zařízením, které umožňuje zvýšení produktivity pomocí vzdáleného přístupu k firemní síti, přichází také potenciální bezpečnostní riziko. Správa rovnováhy mezi implementací nových procesů a silným zabezpečením se stává zásadní výzvou. Společnosti proto oceňují seniorní IT týmy, které zaměstnancům pomohou  bezpečně přejít na nové technologie a zařízení a také zajistí díky inovacím konkurenční výhodu.

I když je udržení rovnováhy mezi produktivitou a bezpečností náročným úkolem, v mnoha společnostech je očekávaným a často i hlavním cílem vedoucích IT pracovníků. Největším problémem se ukazuje lidský faktor – za každým zařízením sedí uživatel, který je často nejslabším článkem i v sebezabezpečenější IT infrastruktuře.

Z podstaty svého pracovního zaměření komunikují v rámci zavedených firem vedoucí IT pracovníci se stovkami či dokonce tisíci zaměstnanci napříč odděleními a regiony. Každý z nich má různé technologické podmínky a požadavky a to zvláště v oblasti zabezpečení. Správa všech těchto zaměstnanců a jejich zařízení je každodenní výzvou IT oddělení a vzdělání v této oblasti by mělo být důležitou součástí strategie každé společnosti. Měli by se ovšem vedoucí IT pracovníci na některé oddělení zaměřit vice než na jiné?

Sat_Pro_A50-C_Lifestyle_image_web2016_3_nowat

Průzkum společnosti Toshiba, provedený mezi vedoucími IT pracovníky v Evropě, ukázal, že těmi, kdo nejčastěji ignorují regulace o používání neschválených a neověřených IT řešení, jsou zaměstnanci obchodních a marketingových oddělení. Zmíněný názor uvádí 31% dotázaných. Tato oddělení nakládají každý den s důvěrnými informacemi o zákaznících. Uchovávání těchto informací na místech a v zařízeních, která nejsou bezpečná, vytváří vysoké riziko.  Každý přitom ví, že rozšíření informace o úniku zákaznických dat může mít pro společnost ochromující účinky. Z finančního hlediska může jít především o pokuty a náhrady škody, ale ve hře je také dlouhodobé poškození dobrého jména společnosti, jehož znovunabytí může trvat roky.  Podobným událostem se však dá snadno předcházet vhodnou kombinací bezpečnostních opatření a pečlivého vedení. Je proto nutné, aby zaměstnanci obchodních a marketingových oddělení byli v oblasti IT protokolů a bezpečnostních postupů neustále vzděláváni.

Tento úkol však přesahuje rámec obchodních a marketingových oddělení. Průzkum společnosti Toshiba ukazuje, že většina společností si uvědomuje, že obdobné potíže se jich mohou týkat. 84% respondentů připustilo, že v jejich společnosti k neautorizovanému použití IT systémů a řešení do jisté míry dochází. 43% respondentů dokonce tvrdí, že tuto záležitost vnímají jako rozšířený problém. Základem těchto rizik je používání neautorizovaného hardwaru a bezpečnost je v tomto ohledu doslova v rukou zaměstnanců. Mnoho zaměstnanců má například pocit, že pro práci z domova je přijatelné používat osobní zařízení, které postrádá jakékoli zabezpečení určené pro práci mimo kancelář. Je proto nezbytné, aby zaměstnanci důsledně využívali zařízení, která jsou určena pro byznysové použití a kombinují zabezpečení s řešeními zvyšující produktivitu. Notebooky, jako Toshiba Portégé Z20t-C jsou navrženy pro moderní byznys a nabízí obsáhlé bezpečnostní nástroje. Například vlastní BIOS Toshiby Z20t poskytuje rozšířené možnosti správy a čip Trusted Platform module (TPM) umožňuje využití posíleného šifrování všech uložených dat.

Ilustrace-notebook_web2016_3_nowat

V konečném důsledku padá odpovědnost za porušení bezpečnosti na vedoucí IT pracovníky a jakýkoli únik dat může být kritickým okamžikem, který s sebou nese rizika pokut a poškození reputace společnosti. V oblasti udržování bezpečné IT infrastruktury mohou či dokonce musí hrát významnou roli technologie. Platforma Zero Client poskytuje řešení rizik úniku dat díky bezpečnému prostředí, které přesouvá všechna data, řešení a aplikace pryč z potenciálních zranitelných úložišť konkrétních zařízení. Pro různá firemní oddělení nabízí zároveň svobodu v rozmanitých možnostech hostingu. Stejně důležitý je však i lidský přístup a vedoucí IT pracovníci musí zajistit kvalitní vzdělání všech zaměstnanců v otázkách zavádění IT strategií a infrastruktury. Pokud se tak nestane, budou prvními, kteří se budou za jakoukoli bezpečnostní krizi zodpovídat. Mnoho společností do zabezpečení neinvestuje až do chvíle, kdy dojde k jeho většímu narušení. A to bývá často pozdě. Proto je nezbytně nutné zajistit, aby zaměstnanci dělali vše pro ochranu firmy proti rostoucím bezpečnostním rizikům v oblasti IT.