Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Už 15. februára 2017 sa končí prvé kolo výzvy na podporu malých a stredných podnikov.

Prostredníctvom dvoch grantov je možné získať financie na inovácie vo výrobe alebo na marketingovú podporu uvedenia nových a inovovaných výrobkov na trh.

Výška dotácie je stanovená v rozmedzí od 50 tisíc do 200 tisíc € pre podniky pôsobiace minimálne tri roky. Pre firmy a živnostníkov,  ktorí podnikajú kratšie ako tri roky (startupy), je určený grant, kde sa rozmedzie dotácie pohybuje od 30 tisíc do 200 tisíc €.

Podporu je možné využiť na nákup softvéru, licencií, patentov, ale aj hmotného majetku. Zaobstarať je možné aj nákup a vývoj tzv. nástrojov elektronického podnikania, teda e-shopy, webové projekty či aplikácie. Bližšie detaily nájdete tu a tu.

„Druhé kolo oboch výziev má uzávierku 28. apríla tohto roku. Výzva je otvorená do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov. Na podporu firiem, pôsobiacich dlhšie, ako tri roky, je vyčlenených 40 miliónov eur, pre startupy je to 30 miliónov eur,“ informoval Tamás Szőke, grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk.

Výzvy vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie. Podpora má však aj svoje obmedzenia. Je totiž určená len pre malé a stredné podniky na území SR mimo bratislavského kraja. Z grantu pre dlhšie fungujúce firmy môžete financovať až 50-65 % oprávnených výdavkov projektu, u startupov je to 60-75%.

Limitované sú aj prostriedky na marketing (max. 15 %) a na školenia či mzdy (max. 10 % oprávnených výdavkov). Prostriedky sú určené len pre projekty zamerané na určité odvetvia, od výroby strojov a elektrických zariadení, nábytku, až po výrobu odevov, potravín či nápojov. Konkrétne odvetvia je možné preveriť v tomto ebooku zdarma.

Značky: