Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Valentínsky sviatok zaľúbených významne hýbe útratami aj u nás.

Mastercard Love Index, zostavovaný na základe analýz transakcií uskutočnených prostredníctvom platobných kariet za trojročné obdobie ukazuje, že výdavky v kategórii tých sentimentálnych vzrástli na Slovensku od roku 2014 o 79% a celkový počet transakcií dokonca o 199%. Väčšina valentínskych nákupov sa odohráva na poslednú chvíľu, a to 13. februára. V tento deň sa v posledných troch rokoch po celom svete uskutočnilo v súčte 47,4 miliónov transakcií, z toho na Slovensku je to vyše 24-tisíc transakcií.

Napriek tomu, že sa väčšina nákupov valentínskych darčekov stále realizuje v kamenných obchodoch, láska už vstúpila aj do digitálneho sveta: nárast online transakcií medzi Valentínom 2014 a Valentínom 2016 predstavoval u nás 176%.

Predaj tradičných valentínskych darčekov, ako sú kvety, sa na Slovensku za posledné tri roky zvýšil o 62%. Špeciálny večer mimo domov alebo iný neobvyklý zážitok sa však stávajú tým hlavným spôsobom ako povedať: „Milujem ťa“. Výdavky v reštauráciách sa za posledné tri roky zvýšili o 90%, čo predstavuje 57% všetkých transakcií uskutočnených v deň svätého Valentína.

Hoci spôsob, akým vyjadrujeme svoje ,Milujem ťasa v posledných rokoch mohol tak trochu zmeniť, dávať svoje city 14. februára najavo je populárnejšie než kedykoľvek predtým. Ukazovateľ Mastercard Love Index poukazuje na celosvetové i regionálne trendy a azda tak poskytuje obchodníkom neoceniteľné informácie o tom, ako chcú spotrebitelia tráviť najromantickejší deň v roku,“ uviedla marketingová manažérka Mastercard® pre Slovensko a Česko Martina Piskorová.

Štúdia, ktorá analyzovala správanie nakupujúcich vo viac ako 200 oblastiach po celom svete, poukázala i na ďalšie nákupné trendy:

Odklon od tradičných darčekov: Akokoľvek sa môžu priania a kvety považovať za obvyklý spôsob vyjadrenia citov, dáta ukazujú, že výdavky na tradičné kytice klesajú na polovici najvýznamnejších trhov, s poklesmi predajov v Ázii a Tichomorí (-34%), Kanade (-32%) a Spojených štátoch (-25%). Rovnako sa znižujú výdavky na valentínske priania v piatich významných oblastiach, vrátane Ázie a Tichomoria (-21%), Kanady (-38%), Európy (-21%), Spojených štátov (-23%) a krajín Stredného východu (-22%). Na predaj kvetov a prianí pripadli v sledovanom období len tri percentá valentínskych výdavkov.

Osobný výber je stále dôležitý: I keď online predaje naďalej rastú, plných 95% transakcií v období okolo svätého Valentína stále prebieha v kamenných predajniach a len 5% darčekov sa predá online. Najväčší posun k online nákupom sa odohral v krajinách Latinskej Ameriky, kde medzi rokmi 2014 a 2016 došlo k nárastu o 250%. Ďalší v poradí je región Stredného východu, kde v rovnakom období došlo k nárastu online výdavkov o 56%. Hoci v objeme online transakcií došlo celkovo k nárastu o 37%, všetky trhy vykázali nárast predajov v kamenných predajniach, konkrétne o 75% za sledované trojročné obdobie.

REGIONÁLNE TRENDY
Ázia a Tichomorie·        Väčšina výdavkov počas valentínskeho obdobia padne na hotely a motely: 37%, čo od roku 2014 predstavuje nárast o 33%

·        Celých 85% valentínských nákupov prebieha v kamenných predajniach, samozrejme, online predaje zaznamenali v posledných troch rokoch nárast o 81%

·        V tomto regióne došlo k najväčšiemu poklesu počtu ľudí, ktorí na Valentína kupujú kvety, od roku 2014 o 34%

Kanada·        Najväčší podiel tých, ktorí na Valentína míňajú za reštaurácie a večere mimo domu: 34%

·        59 % nákupov sa uskutočňuje v kamenných predajniach (najnižší podiel zo všetkých regiónov)

·        Najväčší pokles zo všetkých regiónov vo výdavkoch na valentínske priania: o 38%

Európa·        Väčšina valentínskych výdavkov smeruje na útraty za hotely a motely: 35%, čo znamená nárast o 50% za tri roky

·        Európania vedú v porovnaní s ostatnými regiónmi v online výdavkoch, 19% valentínskych výdavkov pripadá na online nákupy

·        Reštaurácie zaznamenali najväčší nárast, o 67% počas Valentína v posledných troch sledovaných rokoch

Latinská Amerika·        Viac ako polovica valentínskych výdavkov pripadá na reštaurácie: 54%, čo znamená nárast o 91% v rozmedzí troch rokov

·        Najväčší nárast online výdavkov; za tri roky o 250%

·        Oproti všeobecnému trendu v predajoch kvetov tu došlo k výraznému nárastu o 271% medzi rokmi 2014 a 2016

·        Rovnako najvyšší nárast vo výdavkoch za šperky: o 66%

USA·        V najväčšej obľube sú výdavky za jedlo, 44% pripadá na reštaurácie, s najväčším nárastom objemu od roku 2014 zo všetkých regiónov o 130%

·        90 % nákupov stále prebieha v kamenných obchodoch

·        V sledovaných troch rokoch vzrástli valentínske výdavky za hotely a motely o 57%

Stredný východ·        Najväčšia časť valentínskych výdavkov pripadá na hotely a motely (43%), nasledujú šperky (22%)

·        Tri štvrtiny (75%) nákupov sa uskutočňuje v kamenných predajniach

·        Rovnako tu platí opačný trend s ohľadom na nákupy kvetov, ktoré v troch rokoch vzrástli o 22%