Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

A funguje to: MMD, přední technologická společnost a licenční partner monitorů značky Philips, předvádí v Nigérii, jak lze vadné monitory recyklovat ekologicky a ekonomicky, v rámci pilotního projektu PREVENT Waste Alliance, iniciativy německého Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ).

Dalšími spolupracovníky významně zapojenými do projektu jsou: Closing the Loop, globální poskytovatel zelených nákupních služeb, TCO Development, organizace stojící za přední světovou certifikací udržitelnosti IT TCO Certified, a další partneři. Společně s nimi společnost MMD vyvinula úspěšný obchodní model, jak rozšířit certifikované řešení pro odpadově neutrální elektroniku také na monitory, čímž byly stanoveny nové standardy pro zelené zadávání zakázek.

Výzva elektronického odpadu

50 milionů tun ročně: elektronický odpad (e-odpad) je jednou z nejnaléhavějších výzev, kterým dnešní společnost čelí. Podle zprávy Platformy pro urychlení oběhové ekonomiky (PACE) a UN E-Waste Coalition1 se tato hora odpadu většinou likviduje přepravou lodí do afrických nebo jiných rozvíjejících se zemí.

Ale přestože téměř všechny nové monitory Philips neobsahují rtuť a olovo, počítačové monitory s velmi malými vestavěnými obvodovými deskami a vypálenými chemikáliemi, jako je olovo a rtuť, jsou obecně považovány za problémové dítě recyklace a oběhového hospodářství. Přinejmenším v Africe velkou část z nich nelze řádně recyklovat kvůli nedostatku vhodných zařízení a zdrojů. Je tomu tak proto, že řádnou recyklací a sběrem zatím nelze vydělat peníze.

Rozšíření úspěšného modelu kompenzace odpadů

Osvědčeným a úspěšným přístupem ke zmírnění dopadu na životní prostředí  a řešení této gigantické výzvy je koncept kompenzace elektronického odpadu, který je již uznáván ve veřejných zakázkách jako zelené řešení pro mobilní telefony, notebooky a tablety a uzavírá smyčku životního cyklu elektronických zařízení. Poplatek přidaný k pořizovací ceně nového elektronického zařízení financuje sběr starého zařízení k bezpečné recyklaci. Takto získané suroviny jsou pak znovu použity při výrobě nových produktů, díky čemuž jsou odpadově neutrální.

V rámci svého závazku k udržitelnějším technologiím monitorů podpořila společnost Philips Monitors právě Closing the Loop a koalici nadnárodních partnerů – jako jsou výzkumný ústav Öko-Institut e. V. nebo místní nigerijští partneři Verde Impacto, Hinckley Recycling a SRADev Nigeria. Na rok a půl tak bude vybudován obchodní model, který má demonstrovat, jak lze program kompenzace odpadu rozšířit o monitorování odpadu a certifikace TCO Certified Edge, E-waste Compensated. Partneři projektu shromáždili přes 5 500 monitorů, které již nebyly použitelné.

„Jsme rádi, že se nám s tímto pilotním projektem podařilo vyvinout obchodní model, který dokazuje, že úspěšný koncept kompenzace odpadu funguje nejen u mobilních telefonů, ale může učinit mnohem náročnější recyklaci monitorů také finančně lukrativní a zároveň přispět k rozvoji místních recyklačních kapacit,“ říká Stefan van Sabben, senior manažer pro globální CSR a udržitelnost ve společnosti MMD, Philips Monitors.

První úspěchy na cestě k oběhovému hospodářství

Na začátku projektu nebyly v Nigérii s recyklací plochých obrazovek téměř žádné zkušenosti. Vyřazené monitory se hromadily na skládkách, což představovalo značné riziko pro lidi a životní prostředí. Recyklační partner byl proto nejprve vyškolen v ruční demontáži plochých obrazovek. To zahrnovalo bezpečné odstranění trubic černého světla obsahující rtuť, bezpečnou demontáž všech ostatních elektronických součástek a identifikaci a oddělení různých typů plastů, včetně těch, které obsahují nebezpečné bromované zpomalovače hoření.

Na konci projektu byl recyklátor schopen velmi bezpečným a efektivním způsobem demontovat ploché panely, snížit náklady na tuto činnost o více než polovinu a vrátit suroviny do oběhu. Přestože je cesta ještě dlouhá, jedná se o povzbuzující první kroky ke skutečně udržitelné budoucnosti.

Stránky pilotního projektu: https://prevent-waste.net/en/pilotprojects/nigeria/

Tento projekt je financován z iniciativy PREVENT Waste Alliance, iniciativy německého spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ). Více informací: https://prevent-waste.net/en/ Více informací o udržitelných monitorech Philips: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/green-monitors

Značky: