Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Lokalita Untertürkheim sa stáva technologickým kompetenčným centrom s kampusom, ktoré sa jednoznačne zameriava na technológie akumulátorov a elektrického pohonu – vrátane výroby lítium-iónových článkov.

Stuttgart. Mercedes-Benz konzekventne zameriava svoj obchodný odbor Mercedes-Benz Drive Systems a výrobný závod Stuttgart-Untertürkheim v súlade s plánom Ambícia 2039 – ktorý predstavuje cestu spoločnosti k CO2 neutralite – na stratégiu Electric First. Mercedes-Benz tak podporuje svoju novú stratégiu predstavenú v októbri 2020. Po intenzívnych jednaniach sa vedenie spoločnosti a podniková rada výrobného závodu Mercedes-Benz Untertürkheim dohodli na investovaní sumy vo výške stoviek miliónov do transformácie závodu Untertürkheim na kampus Mercedes-Benz Drive Systems Campus. Najväčšia lokalita v globálnom združení na výrobu reťazcov pohonu sa bude zameriavať na výskum, vývoj a spúšťanie výroby pohonných systémov. Dohoda posilňuje úlohu závodu Untertürkheim ako vývojového a kvalifikačného centra technológií pohonu. Táto lokalita zároveň rozširuje svoje už aj tak rozsiahle kompetencie v oblasti e-mobility prostredníctvom kampusu zameriavajúceho sa na elektrické a elektrifikované pohony. Nový závod na malosériovú výrobu budúcich lítium-iónových článkov akumulátora a vlastné laboratórium Battery Safety Lab dopĺňajú existujúce výskumné a vývojové aktivity značky Mercedes-Benz v oblasti technológie akumulátorov. Spoločnosť uplatňuje komplexný prístup, ktorý siaha od základného výskumu a vývoja až po výrobu systémov akumulátorov. Pokiaľ ide o sériovú výrobu, lokalita sa bude čoraz viac zameriavať na elektrické komponenty náhonu – akumulátorové a elektrické pohonné systémy – zatiaľ čo sa bude postupne znižovať výroba konvenčných motorov, prevodoviek a komponentov, čo sa odzrkadlí na profiloch a rozsahoch zamestnanosti.

Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločností Daimler AG a Mercedes-Benz AG; zodpovedný za koncernový výskum spoločnosti Daimler a Mercedes-Benz Cars COO: „Mercedes-Benz konzekventne pokračuje v ceste k CO2 neutralite. Prevzatie vedúcej úlohy v oblasti elektrických vozidiel predstavuje posilnenie nášho vlastného výskumu a vývoja a dosiahnutie maximálneho pokroku s globálnymi technologickými partnermi. Som pevne presvedčený, že pri vývoji a výrobe bude v budúcnosti optimálny prístup k novým technológiám a globálnemu know-how, ako aj zameranie kapitálu na CO2-neutrálne investície dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. To si vyžaduje maximálnu flexibilitu a dôsledné skúmanie existujúcich štruktúr. Fáza transformácie na CO2 neutralitu znamená aj ďalekosiahle zmeny v oblasti našich pohonných systémov. Nastavenie našej lokality na stratégiu Electric First s vlastným kampusom pre elektrické technológie pohonu je dôležitým pilierom našej produktovej iniciatívy Mercedes-EQ. Naše aktivity sa jednoznačne zameriavajú na výskum a procesnú techniku v oblasti akumulátorových a článkových technológií, pričom sa zohľadňuje celý hodnotový reťazec.“

Mercedes-Benz Drive Systems Campus predstavuje rozhodujúci krok vo vývoji smerom k trvalo udržateľnej transformácii lokality Untertürkheim. Zároveň je potrebné absolvovať významné prispôsobenia programu a procesov výroby. V tejto súvislosti sa systematicky rozšíria existujúce kompetenčné centrá alebo sa zmení ich štruktúra. Úzke prepojenie výskumu, vývoja a výroby v lokalite vytvára dôležité podmienky pre synergie a v spojení s jedinečným know-how posilňuje vertikálnu internú integráciu ako dôležitý pilier33.

Jörg Burzer, člen predstavenstva Mercedes-Benz AG, výroba a dodávateľský reťazec: „Lokalita Untertürkheim bola vždy neoddeliteľnou súčasťou združenia výroby reťazcov pohonu Mercedes-Benz – ako inovačné centrum a stredisko kompetencií reťazcov pohonu. Mercedes-Benz berie svoju zodpovednosť za túto tradičnú lokalitu voči zamestnancom, politikom, vede a partnerom veľmi vážne. Niesť zodpovednosť znamená aj prispôsobiť a modernizovať štruktúry s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť. Implementáciou novej vízie v lokalite Untertürkheim sa vydávame smerom k trvalo udržateľnej transformácii značky Mercedes-Benz s jasným zameraním na elektrifikáciu. Vďaka Mercedes-Benz Drive Systems Campus boli vytvorené podmienky na to, aby sa pohonné systémy zajtrajška vyrábali z veľkej časti práve v tejto lokalite. Okrem toho bude výroba špičkových systémov akumulátorov a elektrických pohonných systémov „made in Untertürkheim“ definovať vozidlá Mercedes-Benz aj v budúcnosti.“

Jasné zameranie na technológiu akumulátorov a elektrické pohonné systémy

Spojením a rozšírením aktivít v oblasti akumulátorov spoločnosť ďalej posilňuje svoje know-how v oblasti e-mobility. V lokalite už teraz prebiehajú mnohé výskumné a vývojové aktivity, ako napríklad e-technologické centrum a technologické centrum článkov, v rámci ktorých sa okrem iného konštruujú prototypy elektrických pohonných systémov (eATS) alebo skúmajú a testujú technológie článkov. V budúcnosti sa má do areálu kampusu presťahovať aj vývojové a výskumné stredisko akumulátorov vrátane rôznych skúšobných staníc, ktoré dnes sídlia v lokalite Nabern. Okrem toho sú naplánované ďalšie investície do rozšírenia dnešného technologického centra článkov, aby bolo možné mapovať celý hodnotový reťazec technológie akumulátorov. Okrem základného výskumu, predbežného vývoja a dizajnu článkov akumulátorov by mala nová fabrika na malosériovú výrobu lítium-iónových článkov akumulátorov umožňovať aj sériovú výrobu. Do prevádzky by sa mala dostať v roku 2023. Faktor trvalej udržateľnosti, teda transparentný vývoj článkov až po recykláciu, hrá najdôležitejšiu úlohu. Mercedes-Benz tak bude v budúcnosti v lokalite Untertürkheim komplexne pokrývať oblasť technológie akumulátorov – vrátane systémov akumulátorov, ktoré sa v tejto lokalite budú vyrábať. Fabrika na výrobu akumulátorov vo výrobnom závode Brühl bude od roku 2022 vyrábať akumulátory pre hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete. Vo fabrike na výrobu akumulátorov vo výrobnom závode Hedelfingen schádzajú už od tohto roka z výrobného pásu systémy akumulátorov pre model EQS značky Mercedes-EQ – plnoelektrického člena rodiny Triedy S. Model EQS sa bude vyrábať od prvej polovice roku 2021 v továrni Factory 56 v Sindelfingene, ktorá je od závodu Hedelfingen vzdialená asi 20 km. Vo výrobnom závode Hedelfingen sa bude vyrábať aj systém akumulátorov pre model EQE.

Spoločnosť sa okrem toho jasne zameriava na vývoj mimoriadne efektívneho elektrického pohonného systému – inteligentnú kombináciu elektromotora, systému akumulátorov, výkonovej elektroniky a softvéru – až do jeho sériovej podoby vrátane testovania. Ďalšia generácia elektromotorov bude vyvíjaná interne a bude vybavená meničom a vysokonapäťovou technológiou. Výroba a montáž dielov elektrického hnacieho ústrojenstva (eATS) pre budúce modely vozidiel značky Mercedes-EQ sa začne koncom roku 2024, čím sa zavŕši produktové portfólio fabrík na výrobu akumulátorov v lokalitách Hedelfingen a Brühl. Doterajšie objemy plánovanej výroby elektrického hnacieho ústrojenstva sa zdvojnásobia.

V súvislosti s objemami sériovej výroby konvenčných pohonov v lokalite Untertürkheim bude Mercedes-Benz v budúcnosti benefitovať ešte viac z flexibility globálneho združenia na výrobu reťazcov pohonu. Nové objemy výroby budú starostlivo preskúmané, aby sa maximalizovala efektivita a ziskovosť.

S ohľadom na zamestnanosť to v strednodobom horizonte povedie k zmenám v profiloch zamestnanosti, na ktoré spoločnosť pripravuje svojich zamestnancov cielenými kvalifikačnými opatreniami. Zníženie objemov výroby konvenčných pohonov bude mať za následok aj personálne úpravy v závode Untertürkheim. Spoločnosť sa na to pripravuje rôznymi opatreniami. Najvyššou prioritou je, aby boli štrukturálne a personálne zmeny týkajúce sa dotknutých pracovných zmien sociálne zodpovedné.

Značky: