Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V auguste boli dve vozidlá eSprinter Rakúskej pošty vybavené filtrami jemného prachu, ktoré boli integrované do predného modulu a slúžia na zníženie emisií jemného prachu.

Plnoelektrické transportéry sa odvtedy každý deň pohybujú po cestách mesta Graz a na svojich dodávateľských trasách prešli spolu takmer 6 400 km. Divízia Mercedes-Benz Vans spolu s Rakúskou poštou týmto spôsobom testujú filtračnú techniku vyvinutú v spolupráci so spoločnosťou MANN+HUMMEL, pričom tento test sa uskutočňuje v podmienkach reálnej prevádzky. Technika bola prvýkrát predstavená v októbri 2021 v podobe nositeľa technológie – vozidla SUSTAINEER (SUSTAINABILITY PIONEER, priekopník trvalej udržateľnosti) od divízie Mercedes-Benz Vans. Ďalšie výsledky skúšobnej prevádzky sa očakávajú v polovici roka 2023.

Graz. Kvalita ovzdušia je kľúčovým faktorom kvality života v mestách. Atmosféru, ľudí a životné prostredie zaťažujú však najmä emisie CO2 a častice jemného prachu. S cieľom znížiť zaťaženie prostredia jemným prachom a získať komplexné poznatky o účinnosti, vplyvoch počasia a o dlhodobej životnosti v reálnej prevádzke bol v auguste spustený pilotný projekt divízie Mercedes-Benz Vans a spoločností Rakúska pošta a MANN+HUMMEL. Na tento účel boli dve vozidlá eSprinter Rakúskej pošty vybavené integrovanými filtrami jemného prachu, ktoré boli umiestnené do predného modulu. Tieto dve vozidlá eSprinter odvtedy jazdia po uliciach v centre Grazu. Svoje trasy absolvujú v týždenných intervaloch, pričom cieľom nainštalovaných snímačov jemného prachu je určovať reprezentatívne hodnoty koncentrácie jemného prachu.

Prvé výsledky po troch mesiacoch

Tieto plnoelektrické transportéry prejdú v rámci každodenných jázd priemerne 53 km. Trasy vedú z logistického centra pošty v Kalsdorfe do centra mesta Graz a späť. Počas jednej trasy každé z vozidiel eSprinter doručí priemerne 160 zásielok a zastaví takmer 100-krát.

Po kontrole a preskúmaní filtrov špecialistom na filtráciu – spoločnosťou MANN+HUMMEL – možno konštatovať, že filtre sú nepoškodené a bez deformácií. Od spustenia pilotného projektu sa vozidlá eSprinter používali takmer 60 dní, pričom každé z nich odfiltrovalo z okolitého vzduchu približne 6 400 miligramov prachu.

Už po niekoľkých týždňoch skúšobnej prevádzky je teda jasné, že používanie filtrov v rámci mestských doručovacích služieb je tou vhodnou aplikáciou. Jemný prach sa filtruje v blízkosti zdroja, to znamená tam, kde vznikajú emisie jemného prachu.

V rámci pilotného projektu sa okrem životnosti filtrov analyzujú aj účinky na vozidlá.Merania tlakovej straty potvrdili trvanlivosť filtrov a súčasne bolo stanovené zaťaženie filtrov 15 %. Pri používaní filtrov zatiaľ neexistujú žiadne obmedzenia a s cieľom získať ďalšie poznatky bude pilotný projekt pokračovať do polovice roka 2023.

Vedeckú podporu projektu poskytuje Ústav energetických a environmentálnych technológií (IUTA) v Duisburgu. Ďalšie pravidelné kontroly filtrov priamo na mieste vykonáva divízia Mercedes-Benz Vans a špecialista na filtráciu – spoločnosť Mann+Hummel.

Táto iniciatíva hladko zapadá do inteligentnej koncepcie Rakúskej pošty, ktoré má názov „Zelený Graz“. Vo vozovom parku rakúskej pošty v Grazi sa na doručovanie balíkov, listov, reklamných zásielok a tlačovín už od novembra 2021 využívajú výlučne elektrické vozidlá, ktoré neprodukujú žiadne výfukové plyny. Opatrenia Rakúskej pošty tak prispievajú k zníženiu emisií CO2 a hluku v meste. Cieľom pilotného projektu je poukázať na možnosť ďalšej optimalizácie týchto úspechov. Rakúska pošta plánuje, že do roku 2030 bude zásielky v celej krajine doručovať výlučne prostredníctvom vozidiel na čisto elektrický pohon. Od tohtoročnej jari sa vozový park rozširuje už len o čisto elektrické dodávkové vozidlá.

Čo bolo už v roku 2021 prezentované o zariadení SUSTAINEER: filtre v prednom module a na spodku karosérie znižujú ekologickú stopu jemného prachu
Technika tohto pilotného projektu pochádza z vývoja divízie Mercedes-Benz Vans, konkrétne z nosiča technológie SUSTAINEER. SUSTAINEER ukazuje, ako môže elektrifikovaný sektor komerčnej dopravy prispieť k lepšiemu životu v mestách a k ochrane zdrojov. Nosič technológie, ktorý bol predstavený koncom roka 2021, je vybavený dvoma filtrami jemného prachu určenými na znižovanie obsahu jemného prachu. Moderná filtračná technika bola vyvinutá v spolupráci so špecialistom na filtráciu – spoločnosťou MANN+HUMMEL – a je určená na filtráciu vzduchu v bezprostrednom okolí vozidla a na znižovanie určitej časti emisií jemného prachu s veľkosťou častíc do 10 mikrometrov (PM10). Pozitívny účinok pritom závisí od koncentrácie v okolitom prostredí, čo znamená, že v oblastiach s horšou kvalitou vzduchu dokáže SUSTAINEER kompenzovať väčšiu časť svojich vlastných emisií.

V rámci pilotného projektu s Rakúskou poštou sa v súčasnosti testuje filter, ktorý je integrovaný do predného modulu zariadenia SUSTAINEER. V kombinácii s odsávacím ventilátorom, ktorým je vozidlo už vybavené, dokáže zo vzduchu odfiltrovať jemný prach. Zachytávanie jemného prachu z okolitého vzduchu funguje aj pri nízkej rýchlosti jazdy a počas procesu nakladania. Vozidlo je vybavené aj snímačom jemného prachu. Ten meria koncentráciu jemného prachu vo vzduchu, na základe čoho môže regulovať výkon filtrácie. Vďaka tomu možno vozidlo využívať aj ako mobilnú meraciu stanicu. Vložky filtra možno jednoducho vybrať a vymeniť v rámci ročného servisu. Ďalšie informácie o nosiči technológii SUSTAINEER, ako aj podrobnú tlačovú správu nájdete tu.

Značky: