Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mercedes-Benz si upevnil svoje vedúce postavenie ako jediná európska značka v prvej desiatke v hodnotení Best Global Brands 2021.

V aktuálnom rebríčku renomovanej americkej spoločnosti zaoberajúcej sa poradenstvom v oblasti značiek Interbrand obsadila značka s hviezdou opäť ôsmu pozíciu – zostáva teda na nezmenenom umiestnení od roku 2018. Hodnota značky vzrástla v porovnaní s rokom 2020 o tri percentá na 50,866 miliardy amerických dolárov. Mercedes-Benz tak už šiesty rok po sebe obhájil svoje postavenie najhodnotnejšej značky luxusných automobilov na svete a jedinej automobilovej značky v prvej desiatke.

„Staronové umiestnenie v prvej desiatke a zvýšená hodnota značky sú úspechy, na ktoré sme ako tím Mercedes-Benz mimoriadne hrdí. Výsledok opäť potvrdzuje naše strategické smerovanie, či už ako spoločnosti, ale aj v oblasti postavenia značky. Spomedzi všetkých značiek prechádza Mercedes-Benz od tradičného chápania luxusu k jeho modernej interpretácii, ktorá kladie dôraz na aspekty, ako prístupnosť k zákazníkovi, inovácia a individualita, a vytvára povedomie o svete nových možností, čím podporuje trvalo udržateľnú mobilitu,“ hovorí Bettina Fetzer, vedúca komunikácie a marketingu Mercedes-Benz AG.

Mercedes-Benz sa tým pripravuje na svoju plnoelektrickú podobu ešte pred koncom desaťročia – túto premenu chce značka uskutočniť všade tam, kde to podmienky trhu dovolia. Cieľom je prevziať vedúce postavenie v oblasti elektrických vozidiel a softvérov vozidiel.

Merítko najhodnotnejších značiek na celom svete

Americká spoločnosť Interbrand zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti značiek realizuje štúdiu Best Global Brands od roku 1999. Podrobne preskúmaný adresár uvádza 100 najhodnotnejších značiek na svete a je považovaný za štandard v oblasti konkurencie, ako aj merítko na orientovanie sa pre výkonných riaditeľov na celom svete. Renomované hodnotenie sa zameriava na tri kritériá: finančná výkonnosť produktov alebo služieb značky, úloha značky v procese rozhodovania o kúpe a sila značky s ohľadom na zabezpečenie budúcich ziskov spoločnosti. Metóda hodnotenia certifikovaná podľa ISO 10668 po prvýkrát vytvorila všeobecne platný štandard na porovnávanie značiek, ktorý umožňuje objektívne peňažné zaradenie. Ďalšie informácie o štúdii a spoločnosti Interbrand nájdete na stránke: www.bestglobalbrands.com

Značky: