Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výrobca vozidiel Mercedes-Benz po minuloročnom avizovaní inštalácie veterného parku vo svojom testovacom areáli v severonemeckom Papenburgu dosiahol veľké pokroky pri plánovaní.

Spoločnosť podpísala dlhodobý kontrakt v hodnote stoviek miliónov eur s nemeckým developerom energetických parkov UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG). Na základe zmluvy o nákupe elektrickej energie (PPA) má byť do polovice tohto desaťročia v tejto lokalite postavených približne 20 veterných turbín s výkonom viac ako 120 MW. To môže pokryť približne 20 % ročnej potreby elektrickej energie spoločnosti Mercedes-Benz Group AG v Nemecku. Okrem toho sa skúma aj možnosť inštalácie fotovoltických systémov v testovacom areáli. Schvaľovacie konanie pre veterný park sa má začať ešte v tomto roku. Po získaní potrebných úradných povolení by sa výstavba veterných turbín mohla začať už v budúcom roku a veterná farma by mohla byť uvedená do prevádzky v roku 2026.

„My ako zástupcovia spoločnosti Mercedes-Benz sme hrdí na to, že prostredníctvom nového veterného parku v Papenburgu môžeme významne prispieť k rozšíreniu výroby veternej energie v Nemecku. Energetické potreby našej celosvetovej výrobnej siete chceme do roku 2039 úplne pokrývať z obnoviteľných zdrojov energie, a teda bez emisií CO2. S týmto cieľom dôsledne prispôsobujeme naše prevádzky.“

Jörg Burzer, člen predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, riadenie výroby a dodávateľského reťazca

„My v spoločnosti UKA sme veľmi radi, že sa nám podarilo presadiť vo výberovom konaní a sme hrdí na to, že tento projekt budeme realizovať spolu so spoločnosťou Mercedes-Benz. Všetci budeme profitovať z lacnej a čistej elektrickej energie, ktorá sa bude nezávisle vyrábať v Nemecku.“

Gernot Gauglitz, člen orgánov vedenia spoločnosti UKA

Približne 800-hektárový testovací areál v Papenburgu je od roku 1998 neoddeliteľnou súčasťou výskumných a vývojových aktivít spoločnosti. Spoločnosť Mercedes-Benz týmto projektom v strednodobom horizonte rozširuje svoje portfólio zdrojov ekologickej energie a zároveň aktívne podporuje rozvoj výroby pevninskej veternej energie v Nemecku. Plánovanie realizácie projektu veterného parku spoločnosťou UKA a ekologicky udržateľné využívanie lokality prebieha v úzkej súčinnosti s príslušnými miestnymi orgánmi a miestnymi zainteresovanými stranami. Cieľom výrobcu vozidiel Mercedes-Benz je znížiť emisie CO2 na každé osobné motorové vozidlo v celom životnom cykle vozidla do konca tohto desaťročia v porovnaní s rokom 2020 minimálne o polovicu. Najdôležitejšími nástrojmi na dosiahnutie tohto cieľa je elektrifikácia autoparku, nabíjanie vozidiel zelenou elektrinou, zlepšenie akumulátorovej technológie, ako aj rozsiahle využívanie recyklovaných materiálov a energií z obnoviteľných zdrojov vo výrobe. Pre vlastné výrobné závody spoločnosti Mercedes-Benz na celom svete platí, že z hľadiska bilancie emisií CO2 sú od začiatku roka 2022 úplne neutrálne. V súčasnosti je 45 % celkovej spotreby energie vo výrobe pokrytých elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov, a to najmä vďaka 100-percentne ekologickým dodávkam elektriny. Podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej potrebe vlastných výrobných závodov chce spoločnosť do roku 2030 zvýšiť na 70 percent, a to aj rozšírením lokálnych výrobných kapacít. Spoločnosť Mercedes-Benz sa zameriava na rozširovanie fotovoltických systémov vo vlastných prevádzkach: do roku 2025 má byť nainštalovaný výkon až 140 MWp (Megawattpeak). To zodpovedá jednému miliónu štvorcových metrov nových solárnych panelov. Ďalším ťažiskom energetickej stratégie spoločnosti je rozšírenie energetického portfólia o veternú energiu z pevninských aj morských veterných parkov. Cieľom všetkých výrobných závodov Mercedes-Benz na celom svete je, aby sa do roku 2039 využívali výlučne obnoviteľné energie vyrobené s nulovými emisiami CO2.

Značky: