Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Nositeľ technológií s inovatívnymi riešeniami pre lepšiu kvalitu života, bezpečnosť cestnej premávky v mestách, ochranu klímy, ochranu zdrojov, ako aj zdravie a bezpečnosť vodičov
  • Filtre jemného prachu na prednom module a spodku vozidla kompenzujú emisie o viac ako 50 percent
  • Energia zo solárnej strechy umožňuje zvýšenie dojazdu o niekoľko tisíc kilometrov ročne
  • Inovatívne recyklované materiály demonštrujú potenciál recyklačného hospodárstva
  • Zvýšenie tepelnej účinnosti kúrením v blízkosti tela zvyšuje komfort a dojazd
  • Od druhej polovice roka 2022 bude divízia Mercedes-Benz Vans postupne predstavovať trvalo udržateľnú koncepciu opráv akumulátorov pohonu vo všetkých segmentoch transportérov

Stuttgart. Úžitkové vozidlá určené na poslednú míľu, ktoré sú klimaticky neutrálne, dokážu samy vytvárať ekologický elektrický prúd a aktívne vylepšovať kvalitu vzduchu v mestách: s nositeľom technológií SUSTAINEER (SustainABILITY PIONeer) poskytuje divízia Mercedes-Benz Vans konkrétny pohľad na to, ako by mohla vyzerať trvalá udržateľnosť v mestskej distribučnej doprave budúcnosti. Plnoelektrické úžitkové vozidlo založené na modeli Mercedes‑Benz eSprinter v sebe spája množstvo inovatívnych riešení na zlepšenie kvality života v mestách, ochranu zdrojov a klímy či na zlepšenie zdravia a bezpečnosti vodiča a ostatných účastníkov cestnej premávky. Medzi ne patria napríklad filtre jemného prachu na prednom module a spodku vozidla, solárny panel na streche, konštrukčné diely z recyklovaných materiálov či kúrenie v blízkosti tela. Inovácie a technické riešenia zabudované v nositeľovi technológií SUSTAINEER boli navrhnuté tak, aby boli pripravené na sériovú výrobu a aby sa mohli použiť v budúcich generáciách vozidiel divízie Mercedes‑Benz Vans.

Trvalo udržateľná obchodná stratégia naprieč celým životným cyklom

Mercedes-Benz je presvedčený o ekologických a ekonomických výhodách akumulátorových elektrických transportérov a pripravuje sa na svoju kompletne plnoelektrickú podobu ešte pred koncom desaťročia – túto premenu chce značka uskutočniť všade tam, kde to podmienky trhu dovolia. Okrem toho sa divízia Mercedes-Benz Vans snaží v rámci trvalo udržateľnej obchodnej stratégie Ambícia 2039 dosiahnuť cieľ, aby bol do roku 2039 autopark nových súkromných a podnikateľských úžitkových vozidiel CO₂ neutrálny naprieč celým životným cyklom – od vývoja cez dodávateľskú sieť, vlastnú výrobu, elektrifikáciu produktov až po obnoviteľné energie pre fázu používania elektrických vozidiel, ako aj recykláciu. Všetky naše závody na výrobu úžitkových vozidiel budú už od roku 2022 vyrábať CO2 neutrálne a zároveň budú využívať výlučne elektrický prúd pochádzajúci z obnoviteľných zdrojov.

Lokálne bez emisií v každom segmente, od stratégie electric first po stratégiu electric only

Divízia Mercedes-Benz Vans svoje najvyššie ambície v oblasti elektrickej mobility pevne zakotvila do novej stratégie a konzekventne elektrifikuje všetky konštrukčné rady. Už dnes si môžu zákazníci, prevádzkovatelia autoparkov a výrobcovia nadstavieb vybrať spomedzi štyroch modelov s elektrickým pohonom s akumulátormi: zo skriňového vozidla eVito či modelov eSprinter, eVito Tourer a EQV. V budúcom roku sa vďaka modelom eCitan a EQT rozšíri elektrické portfólio aj do segmentu malých vanov. Mercedes-Benz je tak jediným výrobcom na svete, ktorý ponúka lokálne bezemisný model v každom segmente vanov. A to je len ďalší krok na ceste k plnoelektrickej budúcnosti. Od polovice tohto desaťročia budú všetky nové architektúry vozidiel výlučne elektrické. Na tento účel vyvíja divízia Mercedes-Benz Vans úplne novú architektúru vozidla, VAN.EA.

Od roku 2022: divízia Mercedes-Benz Vans predstaví trvalo udržateľnú koncepciu opráv akumulátorov

Od druhej polovice roku 2022 začne Mercedes‑Benz postupne zavádzať trvalo udržateľnú koncepciu opráv vo všetkých segmentoch vanov, aby sa predĺžili životné cykly vysokovoltových akumulátorov zabudovaných vo vozidlách. K tzv. trom R recyklačného hospodárstva „Reduce“, „Reuse“ a „Recycle“ (zredukovať, znovu použiť a recyklovať) sa pridá štvrté R – „Repair“ (opraviť). Divízia Mercedes-Benz Vans navyše tlačí na čo najrozsiahlejšie recyklovanie akumulátorov. Cieľom je do roku 2030 zredukovať využívanie primárnych zdrojov v oblasti hnacích ústrojenstiev a techniky akumulátorov o 40 percent v porovnaní s dneškom. S cieľom ochrany ľudských práv bude výrobca vozidiel v budúcnosti nakupovať články akumulátorov s kobaltom a lítiom iba z certifikovanej ťažby. Dodávateľské reťazce kobaltu dodávateľov článkov akumulátorov budú okrem toho kontrolované na každej úrovni podľa smerníc OECD.

Značky: