Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Nákladné motorové vozidlo s čisto elektrickým pohonom s akumulátormi na ťažkú distribučnú prepravu
  • Spustenie sériovej výroby v druhom polroku v závode Wörth nad Rýnom
  • Zameranie na intenzívne zákaznícke testy počas sériového vývoja – okrem toho intenzívne interné testovania
  • Viac ako pol milióna testovacích kilometrov najazdených na cestách
  • Digitálna svetová premiéra s Karin Rådström, členkou predstavenstva spoločnosti Daimler Truck AG, zodpovednou za Mercedes-Benz Trucks, a Andreasom von Wallfeld, vedúcim predaja a marketingu Mercedes-Benz Trucks

30. júna oslávi Mercedes-Benz Trucks svetovú premiéru svojho modelu eActros s elektrickým pohonom s akumulátormi na ťažkú distribučnú prepravu. S prvým elektrickým sériovým nákladným motorovým vozidlom s hviezdou ohlasuje Mercedes-Benz Trucks novú éru a zdôrazňuje svoj jasný záväzok k nákladnej cestnej doprave, ktorá je lokálne CO2 neutrálna. Digitálna svetová premiéra sa bude vysielať na internete. Karin Rådström, členka predstavenstva spoločnosti Daimler Truck AG, zodpovedná za Mercedes-Benz Trucks, a Andreas von Wallfeld, vedúci predaja a marketingu Mercedes-Benz Trucks, predstavia model eActros vo svojej sériovej podobe. Predstavia pritom technické údaje, ako aj digitálne služby a ponuky poradenstva pre zákazníkov v súvislosti s modelom eActros.

Spustenie sériovej výroby modelu eActros je naplánované na druhú polovicu roka v závode v lokalite Wörth nad Rýnom. Vývojári Mercedes-Benz Trucks kládli počas cesty k sériovému vozidlu mimoriadny dôraz na aspekt „Customer Co-Creation“ – teda spoluprácu na vývoji produktu so zákazníkmi nákladných motorových vozidiel. Z tohto dôvodu prešli vozidlá eActros už v roku 2018 intenzívnym testovaním u zákazníkov. Vďaka tomu mohli odborníci Mercedes-Benz Trucks včasne zohľadniť aj spätnú väzbu od zákazníkov týkajúcu sa elektrického nákladného motorového vozidla a priamo ju začleniť do vývoja. Prototypy medzičasom najazdili na verejných cestných komunikáciách viac ako pol milióna kilometrov. Okrem toho podrobili model eActros intenzívnym skúškam aj skúšobní inžinieri Mercedes-Benz Trucks, aby sa zabezpečili zvyčajné vysoké štandardy Mercedes-Benz.

Andreas von Wallfeld: „Už v roku 2016 sme po prvýkrát predstavili náš koncept ťažkého nákladného motorového vozidla. O ďalšie dva roky sme s našimi komplexne zdokonalenými prototypmi absolvovali náročné testovanie u renomovaných zákazníkov. Model eActros, ktorý teraz predstavíme, je konečným produktom získaných skúseností z ciest a skúšobných stolíc, a odzrkadľuje schopnosť našej značky Mercedes-Benz prinášať inovácie v oblasti alternatívnych pohonov. Vozidlo je zároveň výsledkom úzkej a intenzívnej spolupráce s našimi zákazníkmi. Vďaka intenzívnym praktickým testom prinášame na trh vozidlo, ktoré je plne prispôsobené potrebám zákazníkov, spolu s rozsiahlou ponukou služieb. Všetci sa tešíme na svetovú premiéru 30. júna.“

Viac ako dva roky v praktickom využití v rukách zákazníkov 

 Desať prototypov modelu eActros známych pod názvom „Inovatívny autopark“ sa od roku 2018 osvedčilo v trvalom nasadení u rôznych zákazníkov v Nemecku a ďalších európskych krajinách. Takmer 20 testovacích zákazníkov používalo model eActros v dvoch testovacích fázach namiesto konvenčného nákladného motorového vozidla vo svojom autoparku. eActros ako 18 alebo 25-tonové nákladné motorové vozidlo zvládal v rámci týchto testov náročné úlohy v rôznych odvetviach. Okrem iného prostredníctvom chladiarenskej nadstavby napájanej elektrinou zásoboval pobočky supermarketov potravinami, ktoré musia byť udržiavané v chladničkách a mrazničkách, dodával komponenty na výrobu v závodnej doprave, prevzal náhradnú službu za zberné nádoby na odpad a prepravoval popolček v návese na dopravu sypkých materiálov na výrobu betónu. Akumulátorové elektrické nákladné motorové vozidlo testovali okrem nemeckých aj švajčiarski, belgickí a holandskí zákazníci.

Vodiči modelu eActros sú očarení elektrickým nákladným motorovým vozidlom

Pred ukončením trvalého nasadenia prototypu je jasné: vozidlo eActros v mestskej premávke, pri jazdách na diaľniciach alebo mimo obcí v porovnaní s tradičným naftovým nákladným motorovým vozidlom, pokiaľ ide o dostupnosť a realizáciu výkonov, v ničom nezaostáva. Zdá sa, že vodiči sú veľmi očarení priebežnou dostupnosťou krútiaceho momentu v celom rozsahu rýchlosti. Okrem toho uvádzajú najmä tichý spôsob jazdenia a príjemný pocit z pokojnej jazdy. Zároveň možno pri predvídavom spôsobe jazdenia navyše spätne získať rekuperáciou elektrickú energiu.

Sériové nákladné motorové vozidlo eActros bude v niektorých dôležitých vlastnostiach – napríklad v súvislosti s dojazdom, hnacím výkonom a bezpečnosťou prvkami bezpečnostnej výbavy – výrazne prekonávať doterajší prototyp inovatívneho autoparku. Mercedes-Benz Trucks okrem toho zakomponuje vozidlo do komplexného ekosystému, ktorého súčasťou budú aj ponuky poradenstva pre zákazníkov týkajúce sa e-mobility.

Intenzívne testy pred spustením sériovej výroby

Pred spustením sériovej výroby vykonali vývojári modelu eActros – rovnako ako v prípade konvenčných nákladných motorových vozidiel – testy na zaistenie bezpečnosti, výkonu a životnosti. Chladiaci systém pre náklad aj klimatizačné zariadenie sú poháňané elektricky a počas extrémneho tepla, ako aj v zimných podmienkach fungovali spoľahlivo. Skúšobní inžinieri dôkladne otestovali modelu eActros aj v zimných testoch. Mimoriadna pozornosť sa pri tom venovala správaniu akumulátorov a elektrického hnacieho ústrojenstva počas nepriaznivých poveternostných podmienok. Okrem toho bol model eActros podrobený aj ďalším testovacím koncepciám, ako napríklad meraniu hluku v stanovišti na testovanie vonkajšieho zvuku a elektromagnetickej kompatibilite (EMV) v špeciálne navrhnutej testovacej hale. Výsledky dokazujú: model eActros je vhodný na každodenné jazdenie a spĺňa požiadavky kladené na prevádzku v podniku.

Elektrifikácia portfólia akumulátormi a palivovými článkami

Spoločnosť Daimler Truck AG sa snaží dosiahnuť trvalo udržateľnú podnikateľskú stratégiu spoločnosti a zároveň sa snaží, aby do roku 2039 ponúkala na európskom, severoamerickom a japonskom trhu iba také nové vozidlá, ktoré budú počas jazdnej prevádzky (od nádrže po kolesá („tank-to-wheel“)) CO2-neutrálne. Už do roku 2022 by malo portfólio vozidiel spoločnosti Daimler Truck AG zahŕňať v regiónoch s najväčším odbytom, teda v Európe, USA a Japonsku, sériové vozidlá s elektrickým pohonom s akumulátorom. Od roku 2027 chce spoločnosť rozšíriť svoju ponuku vozidiel o sériové vozidlá s pohonom vodíkovými palivovými článkami. Konečným cieľom je dosiahnuť do roku 2050 prepravu na cestách, ktorá je z hľadiska emisií CO2 neutrálna.

Záujemcovia môžu digitálnu svetovú premiéru sledovať 30.06. od 10:00 hod. na tomto odkaze: https://newtrucknewera.mercedes-benz-trucks.com/

Značky: