Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

 • Od roku 2025 budú všetky nové architektúry vozidiel čisto elektrické
 • V roku 2025 zavedie značka Mercedes-Benz tri nové elektrické architektúry
 • Mercedes-Benz sa tým pripravuje na svoju plnoelektrickú podobu ešte pred koncom desaťročia – túto premenu chce značka uskutočniť všade tam, kde to podmienky trhu dovolia
 • Mercedes-Benz v spolupráci s partnermi nainštaluje akumulátorové články s kapacitou viac ako 200 gigawatthodín, naplánovaná je aj výstavba ôsmich gigafabrík
 • Nové partnerstvá zamerané na vývoj a výrobu akumulátorových článkov v Európe
 • Zvýšenie efektívnosti vďaka výraznejšiemu zhodnoteniu elektrických pohonov: akvizícia spoločnosti YASA, ktorá sa špecializuje na axiálne tokové motory s ultra vysokým výkonom
 • Služba Pripojiť a nabíjať (Plug & Charge) umožňuje jednoduché nabíjanie bez dodatočných krokov autentifikácie a realizácie platby; služba Mercedes me Charge má k dispozícii viac ako 530 000 miest na nabíjanie striedavým a jednosmerným prúdom na celom svete
 • Rýchlejší rozmach elektrickej mobility znamená základný obrat v alokácii kapitálu
 • Mercedes-Benz sa drží svojej cieľovej marže – a to aj v plnoelektrickom svete

Mercedes-Benz určuje smer plnoelektrickej budúcnosti: do konca desaťročia chce byť značka s hviezdou pripravená uskutočniť svoju plnoelektrickú premenu – všade tam, kde to podmienky trhu dovolia. Značka Mercedes-Benz týmto strategickým krokom od „Electric first“ k „Electric only“ urýchľuje svoj prechod na softvérom poháňanú budúcnosť bez emisií.

Do roku 2022 bude značka Mercedes-Benz vo všetkých segmentoch, v ktorých má svoje zastúpenie, ponúkať akumulátorové elektrické vozidlá. Od roku 2025 budú všetky nové architektúry vozidiel výlučne elektrické a zákazníci si pri každom modeli budú môcť vybrať aj plnoelektrickú alternatívu. Aj v priebehu tejto zrýchlenej premeny sa značka Mercedes-Benz drží svojich cieľov, pokiaľ ide o ziskovosť.

„Elektrická mobilita sa rozbieha – najmä v segmente luxusných vozidiel, kde je značka Mercedes-Benz doma. Bod zlomu je čoraz bližšie a keď sa trhy na konci desaťročia kompletne pretransformujú na elektrické vozidlá, my budeme pripravení,“ uviedol Ola Källenius, predseda predstavenstva Daimler AG a Mercedes-Benz AG. „S týmto krokom sa spája základná realokácia kapitálu. Chceme, aby zrýchlená premena prinášala zisk, a tak bola pokračovaním úspešného príbehu značky Mercedes-Benz v novej ére. Som presvedčený o tom, že sa nám to podarí vďaka vysokokvalifikovanému a mimoriadne motivovanému personálu.“

Spoločnosť výrazne urýchľuje investície do výskumu a vývoja. Celkovo sa v období medzi rokmi 2022 a 2030 plánuje s investíciami do akumulátorových elektrických vozidiel vo výške viac ako 40 mld. €. Rýchlejšie vybudovanie ponuky presvedčivých elektrických vozidiel urýchli prelom elektromobility.

Technologický plán

Architektúry: v roku 2025 značka Mercedes-Benz zavedie tri plnoelektrické architektúry:

 • EA pokryje všetky stredne veľké a veľké osobné motorové vozidlá a ako škálovateľný modulárny systém bude elektrickým základom pre budúce portfólio akumulátorových elektrických vozidiel.
 • EA je elektrická platforma navrhnutá pre špičkový výkon a zameriava sa na potreby zákazníkov značky Mercedes-AMG, ktorí sú fanúšikmi technológií a orientujú sa na výkon.
 • EA začína novú éru elektrických vanov a ľahkých úžitkových vozidiel, ktoré v budúcnosti prispejú k bezemisnej preprave v mestách bez emisií CO2.

Vertikálna integrácia: značka Mercedes-Benz po už uskutočnenej novej organizácii svojich aktivít v oblasti pohonov prepojením plánovania, vývoja, nákupu a výroby pod jednou strechou zvyšuje vlastné zhodnotenie v oblasti vývoja a výroby prostredníctvom insourcingu technológií pohonu pre elektrické vozidlá. Tento krok zahŕňa akvizíciu britského špecialistu na elektrické motory YASA. Vďaka tomuto prevzatiu získa značka Mercedes-Benz prístup v jedinečnej technológii v oblasti axiálnych tokových motorov a odbornosti pri vývoji axiálnych tokových motorov s ultra vysokým výkonom. Vlastné elektromotory vrátane elektrického hnacieho ústrojenstva eATS 2.0 sú dôležitou súčasťou stratégie s jasným zameraním na efektívnosť a náklady celého systému vrátane invertorov a softvéru. V urýchlenej elektrickej stratégii značky Mercedes-Benz by Čína mala hrať kľúčovú rolu. Táto krajina je v súčasnosti celosvetovo najväčším trhom pre elektrické vozidlá – sídlia tu stovky spoločností a dodávateľov, ktorí sa špecializujú na softvér a komponenty pre elektrické vozidlá.

Akumulátory: značka Mercedes-Benz potrebuje kapacitu pre akumulátory viac ako 200 gigawatthodín a spolu s partnermi plánuje celosvetovo postaviť osem gigatovární na výrobu akumulátorových článkov. Tieto kapacity dopĺňajú už naplánovanú sieť deviatich závodov na výrobu systémov akumulátorov. Ďalšia generácia akumulátorov bude mať vysoký stupeň štandardizácie a bude vhodná na použitie vo viac ako 90 % všetkých budúcich osobných motorových vozidiel a vanov značky Mercedes-Benz. Zároveň bude veľmi flexibilná, aby všetci zákazníci značky Mercedes-Benz mali k dispozícii ponuku individuálnych riešení. Značka Mercedes-Benz chce v Európe spolu s novými partnermi vyvíjať a efektívne vyrábať budúce články ako aj moduly. Tento krok prispeje k tomu, aby Európa ostala centrom automobilového priemyslu aj v dobe elektrickej. Výroba článkov umožní značke Mercedes-Benz pretransformovať existujúcu sieť na výrobu pohonov. Nepretržitou integráciou pokročilej technológie článkov akumulátora v osobných motorových vozidlách a transportéroch chce značka Mercedes-Benz zvýšiť dojazd vozidiel počas trvania ich životného cyklu. Mercedes-Benz pracuje s partnermi ako SilaNano na ďalšej generácii akumulátorov. Cieľom je zvýšenie energetickej hustoty výrazným zvýšením podielu kremíka na anóde. To umožňuje doteraz nevídané dojazdy a ešte kratšie časy nabíjania. V prípade technológie akumulátorov s pevným elektrolytom (solid-state) vedie značka Mercedes-Benz s partnermi rozhovory o vývoji akumulátorov s ešte vyššou energetickou hustotou a bezpečnosťou.

Nabíjanie: značka Mercedes-Benz pracuje na nových štandardoch aj pokiaľ ide o nabíjanie. Služba Pripojiť a nabíjať (Plug & Charge) umožňuje nabíjanie bez potreby ďalších krokov autentifikácie a realizácie platby. Služba Pripojiť a nabíjať bude zavedená ešte v tomto roku spolu s uvedením EQS na trh. Služba Mercedes me Charge je už dnes jednou z celosvetovo najväčších nabíjacích sietí a v súčasnosti zahŕňa viac ako 530 000 miest na nabíjanie jednosmerným a striedavým prúdom na celom svete. Značka Mercedes-Benz okrem toho v spolupráci so spoločnosťou Shell pracuje na rozšírení nabíjacej siete. Zákazníci získajú lepší prístup k nabíjacej sieti spoločnosti Shell, ktorá bude do roku 2025 obsahovať viac ako 30 000 nabíjacích miest v Európe, Číne a Severnej Amerike – do tejto siete patrí celosvetovo viac ako 10 000 rýchlonabíjacích staníc. Značka Mercedes-Benz okrem toho plánuje prémiové nabíjacie stanice v Európe, ktoré by zákazníkom mali ponúknuť prispôsobenú ponuku nabíjania na vynikajúcich miestach.

VISION EQXX: značka Mercedes-Benz aktuálne vyvíja koncepčné vozidlo VISION EQXX s reálnym dojazdom viac ako 1 000 kilometrov a s cieľom dosiahnuť jednocifernú spotrebu kilowatthodín na 100 kilometrov pri normálnej rýchlosti na diaľnici – to zodpovedá dojazdu viac ako 6 míľ na jednu kilowatthodinu. Interdisciplinárny tím, ktorý tvoria aj experti Mercedes-Benz F1 High Performance Powertrain (HPP), robí v tomto projekte veľké pokroky. Celosvetová premiéra je naplánovaná na rok 2022. Technologické pokroky by sa z vozidla VISION EQXX mali preniesť na nové architektúry vozidiel od značky Mercedes-Benz.

Plán výroby

Mercedes-Benz pripravuje svoju celosvetovú výrobnú sieť s dôrazom na výrobu plnoelektrických vozidiel. Vďaka včasným investíciám do flexibilnej výroby a použitím vysokomoderného výrobného systému MO360 dokáže značka Mercedes-Benz už dnes vyrábať akumulátorové elektrické vozidlá vo veľkej sérii. Od nasledujúceho roka bude výrobné linky v siedmich prevádzkach na troch kontinentoch opúšťať osem elektrických vozidiel značky Mercedes-Benz. Okrem toho sa do roku 2022 všetky prevádzky na montáž osobných motorových vozidiel a akumulátorov spoločnosti Mercedes-Benz AG prepnú na klimaticky neutrálnu výrobu.

Prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou GROB, ktorá je nemeckým celosvetovým lídrom v oblasti vysokoinovatívnych systémov výroby akumulátorov a automatizácie, posilňuje značka Mercedes-Benz svoje kapacity vo výrobe akumulátorov a vlastné know-how. Spolupráca sa zameriava na montáž akumulátorových modulov a zväzkov akumulátorov. Okrem toho značka Mercedes-Benz plánuje vybudovať fabriku na recykláciu akumulátorov v meste Kuppenheim v Bádensku-Württembersku. Spoločnosť tým rozvinie príslušné know-how a zabezpečí si recyklačné kapacity. Spustenie prevádzky je naplánované na rok 2023 – v závislosti od sľubných rokovaní s úradmi.

Plánovanie personálu

Prechod od spaľovacieho motora na elektrický pohon je možný a v prípade značky Mercedes-Benz už prebieha v plnom prúde. Mercedes-Benz spolupracuje so zástupcami zamestnancov na transformácii svojho personálu. Spoločnosť sa pritom opiera o rozsiahle kvalifikačné a preškoľovacie programy, prirodzenú fluktuáciu a ponuky vyrovnania. Technologické akadémie ponúkajú zamestnancom školenia pre kvalifikácie orientované na budúcnosť. Len v roku 2020 bolo v Nemecku vyškolených približne 20 000 zamestnancov s dôrazom na elektrickú mobilitu. Pre vývoj budúceho operačného systému MB.OS sa celosvetovo vytvára 3 000 nových pracovných miest v oblasti softvérového inžinierstva.

Finančný plán

Značka Mercedes-Benz sa naďalej drží svojho záväzku dosahovať maržové ciele, ktoré oznámila v jeseni 2020. Tieto ciele sa zakladajú na 25-percentnom podieli hybridných a čisto elektrických vozidiel (xEV) na celkovom odbyte v roku 2025. Súčasná aktualizácia predpokladá: výrazne vyšší podiel vozidiel xEV na úrovni 50 % v roku 2025, ako aj situáciu na trhu, pri ktorej elektrické vozidlá do konca desaťročia v podstatnej miere nahradia spaľovací motor. Dôležitým nástrojom na dosahovanie maržových cieľov je zvyšovanie čistého obratu na jedno vozidlo – napríklad prostredníctvom vyššieho podielu špičkových elektrických vozidiel, napríklad od značiek Mercedes-Maybach a Mercedes-AMG. Okrem toho sa značka usiluje o ešte priamejšiu kontrolu nad cenotvorbou a predajom. Vyššie obraty vďaka digitálnym službám by mali byť ďalším pozitívnym príspevkom. Mercedes-Benz zároveň pracuje na ďalšom znižovaní fixných a variabilných nákladov, ako aj na znižovaní podielu kapitálových výdavkov na celkových investíciách. Štandardizované platformy akumulátorov a škálovateľné architektúry vozidiel spoločne s pokrokmi v technológii akumulátorov prispejú k znižovaniu nákladov. Predpokladá sa výrazné zníženie podielu nákladov na akumulátor vozidla. Alokácia kapitálu sa presúva zo stratégie „Electric first“ na stratégiu „Electric only“. Investície do spaľovacích motorov a do technológií pre hybridné pohony dobíjateľné zo siete sa v období medzi rokmi 2019 a 2026 majú znížiť o 80 %. Na tomto základe značka Mercedes-Benz prognózuje pre plnoelektrický svet podobné výnosy ako v dobe spaľovacieho motora.

„Našou hlavnou úlohou pri tejto transformácii je nadchnúť zákazníkov k prechodu na elektrickú mobilitu presvedčivými produktmi. Pre značku Mercedes-Benz je EQS ako pokroková vlajková loď len začiatkom novej éry,“ uviedol Källenius.

Značky: