Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ďalšia generácia vozidla eSprinter bude vhodnou ponukou aj pre USA a Kanadu

  • Investícia vo výške 350 miliónov € do platformy Electric Versatility Platform
  • Požiadavky definované úzkou spoluprácou so zákazníkmi: vďaka trom variantom akumulátora a mnohým variantom nadstavieb od skriňového vozidla cez vozidlo určené na prepravu osôb až po šasi určené na skriňovú nadstavbu bude ďalšia generácia vozidla eSprinter dokonalým spoločníkom takmer pri každom podnikaní
  • Platforma konzekventne prispieva k stratégii divízie Mercedes-Benz Vans: líder v elektrickej mobilite a globálny ziskový rast

Divízia Mercedes-Benz Vans konzekventne elektrifikuje všetky konštrukčné rady, pričom do popredia aj naďalej kladie spoľahlivosť, kvalitu a optimalizáciu celkových nákladov spojených s vlastníctvom (TCO). S cieľom vytvoriť pre zákazníkov v budúcnosti ešte väčšiu pridanú hodnotu vyvinula divízia Mercedes-Benz Vans platformu Electric Versatility Platform. Platforma bude základom novej generácie vozidla eSprinter. Základnými stavebnými kameňmi novej koncepcie sú tri moduly, ktoré poskytujú čo najväčšiu slobodu pri vývoji a stvárnení rôznych tvarov karosérie, aké boli doteraz známe iba z modelu Sprinter s konvenčným pohonom.

„Ďalšia generácia vozidla eSprinter umožňuje rôzne varianty nadstavieb. S touto variabilitou prinášame výhody v oblasti prepravy tovaru, ktorá je lokálne bez emisií, do najrôznejších odvetví,“ hovorí Marcus Breitschwerdt, vedúci divízie Mercedes-Benz Vans. „Naše kompetencie v oblasti prepravy dokazuje model Sprinter už štvrť storočia. Do oblasti elektrickej mobility sme v posledných rokoch priniesli množstvo inovácií. Naša platforma Electric Versatility Platform spája to najlepšie z oboch svetov.“

Mercedes-Benz je presvedčený o ekologických a ekonomických výhodách akumulátorových elektrických úžitkových vozidiel a bude naďalej presadzovať svoje plány s uvedením elektricky poháňaných úžitkových vozidiel v každom segmente na trh. S nadchádzajúcou generáciou vozidla eSprinter bude divízia Mercedes-Benz Vans konzekventne pokračovať vo svojej stratégii elektrifikácie. Divízia tým zdôrazňuje svoje ambície na vedúce postavenie v oblasti elektrických pohonných systémov a do novej platformy Electric Versatility Platform investuje 350 miliónov €. eSprinter tak bude vhodnou ponukou aj pre americký a kanadský trh. Ďalšia generácia vozidla eSprinter sa okrem toho bude vyrábať CO2-neutrálne – ďalší krok k presadzovaniu plánu „Ambícia 2039“.

Divízia Mercedes-Benz Vans je v Európe lídrom s viac ako 30 % podielom elektrických vozidiel na trhu so stredne veľkými a veľkými vanmi. Po modeloch eVito a eSprinter pokryje divízia Mercedes-Benz Vans s budúcim vozidlom eCitan ponuku akumulátorových elektrických vozidiel vo všetkých segmentoch podnikateľských úžitkových vozidiel.

Vývoj platformy „Electric Versatility Platform“ jasne zdôrazňuje prepracovanú stratégiu divízie Mercedes-Benz Vans, v ktorej je okrem iného zakotvená ambícia líderstva v oblasti elektrickej mobility.

Divízia Mercedes-Benz Vans prepracovala svoju stratégiou v súlade s divíziou osobných motorových vozidiel a zameriava sa na tieto témy:

–               Jednoznačné postavenie prémiovej značky pre podnikateľov a súkromných zákazníkov

Divízia Mercedes-Benz Vans si upevňuje svoj profil prémiového poskytovateľa riešení prepravy zameraných na budúcnosť pre podnikateľov a súkromných zákazníkov.

–               Zameranie na ziskový rast

Ďalším kľúčovým bodom je zameranie sa na trhy a segmenty s veľkým objemom predaja a vysokou maržou, a teda aj na ziskový rast na celom svete. Okrem Európy rozšíri divízia Mercedes-Benz Vans svoje pôsobenie do regiónu NAFTA a Ázie so zameraním na Čínu.

–               Zintenzívnenie lojality zákazníkov a zvýšenie opakujúcich sa obratov

Divízia Mercedes-Benz Vans zintenzívni spoluprácu so svojimi zákazníkmi. S cieľom upevňovať a rozširovať vzťahy so zákazníkmi budú produkty a služby dokonale prispôsobené ich potrebám.

–               Vedúce postavenie v oblasti elektrických pohonov a digitálnych riešení

Ambíciou divízie Mercedes-Benz Vans je určovať nové štandardy v segmente úžitkových vozidiel prostredníctvom riešení zameraných na zákazníkov a budúcnosť. Pritom sa bude konzekventne zdokonalovať prepojenie vozidiel, ako aj digitálne riešenia.

–               Znižovanie nákladov

Na zlepšenie hospodárnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti by sa mali znížiť fixné náklady. Aj na pozadí transformácie smerujúcej k mobilite bez emisií a prepojenej mobilite hrá ziskovosť hlavnú úlohu.

Značky: