A to v rámci konferencie Metro ON Line 2016. Magazín TOUCH IT tu bol hlavným mediálnym partnerom a v rámci konferencie sme moderovali panelovú diskusiu zástupcov televízií a poskytovateľov televízneho vysielania ako je RTVS, Markíza, Nova, O2, SAKT, APKT a Sledovanie.TV. 

Hyperloop2-12

Zaujala nás predovšetkým prednáška pána Dirka Ahlborna, ktorý je CEO a zakladateľ spoločnosti Hyperloop, Transportation Technologies, Inc. Do Popradu prišiel z Los Angeles, kde má firma svoje sídlo.

Hyperloop-3

Takto by mala vyzerať zastávka Hyperloop

Dirk vysvetlil hlavný dôvod, prečo Hyperlook vzniká – ľudia trávia čoraz viac času v dopravných zápchach a situácia začína byť neúnosná hlavne v takých metropolách ako je Los Angeles, San Francisco, new York alebo Washington. A treba to riešiť a to reálnym systémom, ktorý bude fungovať. Dirk spomenul aj situáciu v USA, kde na metro štát dopláca z peňazí daňových poplatníkov viac ako 60 % z ceny prepravného a metro tak celkom túto situáciu nerieši. Rovnako závislosť leteckej prepravy od počasia je príliš silná a súčasné letiská tiež predstavujú ohrozenie prepravy osôb.

Hyperloop2-11

Zaujímavosťou je funkcia animovaných okien, ktorá umožní virtuálne si prezerať krajinu, hoci v skutočnosti nie je z okien Hyperloopu žiadny výhľad.

Hyperloop-4

Súčasťou vozňa majú byť okná s animovaným výhľadom von

Hyperloop má poskytovať lacnú a rýchlu formu prepravy a to vo vlaku, ktorý sa pohybuje v trubici umiestnenej nad zemou alebo pod zemou. Zdrojom energie pre Hyperloop by mal byť vietor, slnečná ale aj geotermálna energia. Preto je rozdiel, či trať Hyperloopu vedie po povrchu alebo pod zemou.

Hyperloop2-15

V trubici je nízky tlak vzduchu kvôli minimalizácii trenia. Cestujúci vo vlaku bežne dýchajú ako pri pobyte v lietadle. Hyperloop má byť viac odolný voči teroristickým útokom ako je to v prípade lietadla. Rýchlosť pohybu vláčika je až 1200 km/h, reálna doba prepravy medzi San Franciscom a Los Angeles od nástupu do vlaku po vystúpenie z neho by mala zabrať 30 minút. Zastávky Hyperloopu by mali byť priamo v centrách mesta a nie je tak potrebná preprava na letisko, často vzdialené od mesta hodinu cesty. Autom v súčasnosti trvá cesta medzi LA a San Franciscom okolo 6 hodín.

Ak sa chcete pridať k financovaniu Hyperloopu, tu je správna adresa

Ak sa chcete pridať k financovaniu Hyperloopu, tu je správna adresa

Hyperloop však nemá realizovať prepravu len na veľké vzdialenosti, môže reálne konkurovať aj metru v rámci mesta, pričom vzdialenosti medzi zastávkami by boli zhruba dvojnásobné v porovnaní s metrom. Hyperloop nie je lacná záležitosť na výstavbu, financovanie je prostredníctvom zbierkového crowdsourcingového systému. Podľa Dirka nie je financovanie problém, ľudia sú ochotní do takéhoto systému investovať.

A tu je pohľad Hyperloop na situáciu na Slovensku. Údajne máme stabilnú politickú situáciu ...

A tu je pohľad Hyperloop na situáciu na Slovensku. Údajne máme stabilnú politickú situáciu …

Samozrejme, prišla na pretras aj informácia o tom, či bude Hyperloop exitovať aj na Slovensku. Dirk potvrdil rokovania so slovenskou vládou aj podpis memoranda o spolupráci. Slovensko je naozaj v rámci Európy číslo 1, kde by sa mal Hyperloop objaviť. Zásluhu má na tom polohy Bratislavy v okolí miest ako je Viedeň a Budapešť, čo je unikátna situácia v rámci celého sveta. Ďalej je u nás silná tradícia automobilového priemyslu a strojárenstva a cena pracovnej sily je veľmi priaznivá.

Hyperloop2-17

Dirka sme sa priamo spýtali na termín,ale bol zdržanlivý. Pre územie USA hovoril o termíne po roku 2018, u nás ešte niečo neskôr. Prvá trasa Hyperloopu povedie pravdepodobne z Los Angeles do Las Vegas a na základe reálnych skúseností sa ďalej rozhodne. Dirk potvrdil, že preraziť trasu popod Vysoké Tatry nie je žiadny veľký technický problém.

Z tohto predstavenia sme pripravili aj video.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.