Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť pretvára fragmentovaný trh v hodnote 300 miliárd USD prostredníctvom úplne novej koncepcie, ktorá do pracovných postupov začleňuje nástroje na komunikáciu zamestnancov, zvyšovanie ich pohody, vzdelávania a rozvoj ich vedomostí.

Spoločnosť Microsoft predstavila riešenie Microsoft Viva, prvú platformu pre zamestnancov, ktorá priamo do pracovných postupov začleňuje nástroje na komunikáciu a vzdelávanie, zvyšovanie ich pohody (well-being) a rozvoj ich vedomostí. Platforma Viva je navrhnutá tak, aby zamestnancom pomáhala učiť sa, rásť a dosahovať úspech s pomocou nových prostredí, ktoré integrujú funkcie pre produktivitu a spoluprácu z riešení Microsoft 365 a Microsoft Teams.

„Stali sme sa súčasťou najväčšieho experimentu práce na diaľku, aký svet kedy videl a ktorý má dramatický dosah na skúsenosti zamestnancov,“ povedal Satya Nadella, CEO spoločnosti Microsoft, „Každá organizácia bude vyžadovať jednotnú skúsenosť zamestnancov od ich nástupu, cez spoluprácu až po neustále vzdelávanie sa a rast. Viva spája všetko, čo zamestnanec od prvého dňa k svojmu úspechu potrebuje, a to do jedného integrovaného prostredia priamo v Teams.“

Toto oznámenie prichádza v čase, keď ekonomické a sociálne trendy vyvolávajú trvalé zmeny v komunikácii s pracovníkmi. Uprostred prechodu na čoraz viac distribuované a digitálne pracovné prostredie narastá dopyt po riešeniach, ktoré podporujú firemnú kultúru, vyhľadávanie poznatkov, učenie sa pri práci a udržiavanie pohody zamestnancov (tzv. well-being). Analytici odhadujú, že veľkosť trhu novo vznikajúcich kategórií platforiem pre rozvoj možností zamestnancov (EXP, Employee Experience Platform) bude dosahovať hodnoty 300 miliárd USD ročne. EXP preklenuje v súčasnosti fragmentovaný trh služieb, infraštruktúry a stoviek nástrojov, do ktorých spoločnosti investovali a o ktorých existencii zamestnanci často nemajú tušenie alebo ich využívajú nedostatočne.

„Svet práce sa mení a budúce inovácie, ktoré sa na horizonte objavujú, budú čerpať zo zamerania na kreativitu, zapojenie a well-being. Organizácie tak budú mať možnosť budovať kultúru postavenú na odolnosti a vynaliezavosti,“ povedal Jared Spataro, viceprezident spoločnosti pre Microsoft 365. „Našou víziou je poskytnúť platformu pre rozvoj možností zamestnancov, ktorá organizáciám pomáha vytvoriť úspešnú kultúru, ktorej základom sú angažovaní zamestnanci a inšpiratívni lídri.“

Microsoft Viva stavia na možnostiach platforiem Teams a Microsoft 365 a vytvára pre zamestnancov jednotné prostredie pokrývajúce štyri kľúčové oblasti: angažovanosť, well-being, učenie sa a znalosti. Vzniká tak integrované prostredie, ktoré zamestnancom umožňuje byť čo najlepší. Spoločnosť Microsoft dnes predstavuje úvodný súbor modulov v platforme Viva, ktorá ponúkne okamžite použiteľné funkcie, integráciu so silným a rastúcim ekosystémom partnerov Viva a rozšíriteľnosť platformy umožňujúce zákazníkom integrovať s platformou Viva svoje existujúce systémy a nástroje pre prostredie zamestnancov a uľahčiť zamestnancom ich objavovanie a používanie. Ide o nasledovné moduly:

  • Viva Connections poskytuje individuálne prispôsobenú bránu do digitálneho pracovného prostredia, s ktorej pomocou majú zamestnanci prístup k internej komunikácii a materiálom spoločnosti, ako sú pravidlá alebo benefity, a ktorá im umožňuje zapojiť sa do komunít, ako sú zamestnanecké skupiny zdrojov, to všetko z jednej prispôsobiteľnej aplikácie v rámci Microsoft Teams. Aplikácia Connections pre Teams bude v desktopovom prostredí dostupná ako verzia Public Preview v prvej polovici roka 2021 a neskôr v tomto roku aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.
  • Viva Insights poskytuje jednotlivým pracovníkom, manažérom a lídrom individuálne prispôsobiteľné a prakticky použiteľné poznatky, ktoré všetkým v organizácii pomáhajú k úspechu. Prispôsobené prostredie a poznatky, ktoré vidia len daní zamestnanci, pomáhajú ľuďom vyhradiť si čas na pravidelné prestávky, intenzívnu prácu a štúdium a tiež posilňovať vzťahy s kolegami. Vedúci pracovníci si môžu overiť trendy na úrovni tímov a celej organizácie a tiež získať odporúčania k zlepšeniu rovnováhy medzi produktivitou a životnou pohodou. Poznatky sa zakladajú na súhrnných dátach zbavených informácií umožňujúcich identifikáciu osôb a zachovávajú tak ochranu súkromia. Nový riadiaci panel navyše organizáciám umožňuje skombinovať spätnú väzbu získanú od zamestnancov prostredníctvom platformy Glint a LinkedIn s údajmi o spolupráci z Viva Insights. Vedúci pracovníci tak môžu presnejšie zisťovať, čo tímom prípadne robí problémy, proaktívne upravovať ich pracovné vyťaženie a následne merať dosah týchto zmien v priebehu času. Viva Insights, ktorá stavia na existujúcich investíciách spoločností, môže tiež využívať údaje z nástrojov od tretích strán, ako je Zoom, Slack, Workday alebo SAP Success Aplikácia Viva Insights v rámci Teams a nový dashboard Glint a Viva Insights sú teraz dostupné ako verzia Public Preview.
  • Viva Learning zlepšuje prístup ku školeniam a profesionálnemu rozvoju priamo v priebehu práce. Na jednom mieste integruje všetky študijné materiály, ktoré sú v organizácii dostupné vrátane obsahu zo služby LinkedIn Learning, z platformy Microsoft Learn, od externých poskytovateľov, ako sú spoločnosti SkillSoft, Coursera, Pluralsight alebo EDX, a tiež z vlastnej knižnice obsahu organizácie. Používatelia môžu objavovať, zdieľať, priraďovať a sledovať širokú škálu študijných materiálov, od tradičných školiacich kurzov až po obsah určený pre microlearning, pričom tieto aktivity sa tak stávajú prirodzenou súčasťou ich pracovného dňa. Aplikácia Viva Learning je v súčasnosti dostupná vo verzii Private Preview. Neskôr v tomto roku ponúkne Viva Learning integráciu s poprednými systémami riadenia vzdelávania vrátane riešenia Cornerstone On Demand, Saba a SAP Success Factors.
  • Viva Topics poskytuje prostredie pre vyhľadávanie znalostí, ktoré pomáha prepojiť osoby s informáciami a odborníkmi z celej spoločnosti. S využitím umelej inteligencie vyhodnocuje dáta zákazníka uložené v prostredí Microsoft 365 a vďaka schopnosti prepájať vedomosti z celého radu služieb od tretích strán, napríklad Service Now a Salesforce, Viva Topics, potom automaticky ponúka karty tém v rámci konverzácií a dokumentov v službách Microsoft 365 a Teams. Po kliknutí na kartu danej témy sa otvorí stránka so súvisiacimi dokumentmi, konverzáciami, videami a osobami. Modul Viva Topics je teraz všeobecne dostupný ako doplnok plánov Microsoft 365 pre komerčné organizácie.

„Microsoft Viva je prevratná platforma pre rozvoj možností zamestnancov vytvárajúca novú kategóriu podnikového softvéru, ktorá sa zameriava výlučne na každodenné potreby zamestnancov v práci,“ povedal Josh Bersin, výskumný analytik a uznávaný odborník na technológie na rozvoj možností zamestnancov. „Viva umožní spoločnostiam integrovať ich roztrieštené nástroje a začleniť ich do pracovných postupov.“

Globálna sieť partnerov poskytujúcich služby, medzi ktoré patria okrem iného spoločnosti Accenture, Avanade, PwC a EY, bude ponúkať poradenské služby, ktoré zákazníkom pomôžu optimalizovať ich existujúce investície do zamestnaneckého prostredia tým, že ich na jednom mieste prepoja s pomocou riešenia Microsoft Viva.

Značky: