Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Posledný júnový deň tohto roka oznámili Brad Smith, prezident Microsoftu, Satya Nadella, generálny riaditeľ Microsoftu, a Ryan Roslansky, generálny riaditeľ LinkedIn, ambiciózny plán poskytnúť v tomto roku 25 miliónom ľudí širšie digitálne zručnosti. Táto komplexná iniciatíva spočíva vo využití už existujúcich a nových zdrojov poskytnutých spoločnosťami LinkedIn, GitHub a Microsoft. Na zabezpečenie stanoveného cieľa majú Microsoft a LinkedIn nasledujúcu stratégiu:

 Po prvé, podniknú okamžité kroky na pomoc ľuďom, ktorí v súvislosti s pandémiou prišli o prácu a chcú sa rekvalifikovať, aby našli novú prácu v digitálnej ekonomike. Tento program je postavený na troch aktivitách:

  1. Dáta a ich analýza pre lepšie porozumenie požadovaným zručnostiam a pracovným príležitostiam. Využitie dát pre lepšie pochopenie najžiadanejších rolí, zdieľanie dát s miestnymi vládami a ich využitie Microsoftom na identifikáciu tréningových programov, ktoré spoločnosť poskytne.
  2. Bezplatné online školiace programy, ktoré ľuďom pomôžu rozvinúť zručnosti potrebné pre požadované pracovné pozície. Vytvorenie úložiska pre bezplatné školiace materiály z Microsoft Learn, LinkedIn Learning a GitHub Learning Lab, ktoré podporia rozvoj zručností potrebných pre žiadané pozície.
  3. Prepojenie zručností s príležitosťami cez certifikácie a nástroje na vyhľadávanie práce. Poskytnutie zliav k uznávaným certifikáciám až do konca roka a bezplatný prístup k výkonným nástrojom na vyhľadanie práce, ktoré ľuďom pomôžu nájsť zamestnanie, keď získajú príslušné zručnosti a certifikácie.

Všetky tieto zdroje sú k dispozícii na jednom mieste: opportunity.linkedin.com

Microsoft podporí túto iniciatívu sumou 20 miliónov USD vo forme grantov, vďaka ktorým neziskové organizácie budú schopné pomôcť tým najpotrebnejším vrátane osôb s nízkymi príjmami, s nižšou úrovňou vzdelania a z nedostatočne zastúpených menšín v oblasti technológií. Štvrtinu z tejto sumy, teda 5 miliónov dolárov, dostane 50 komunitných neziskových organizácií, ktoré sú riadené osobami rôznej farby pleti, a ktoré podporujú komunity rôznej farby pleti v Spojených štátoch.

Po druhé, poskytnú vládam podrobnejšie dáta a analýzy, aby mohli lepšie vyhodnocovať miestne ekonomické potreby. Microsoft využije svoje postavenie na podporu zmien verejných programov v oblasti vzdelávania a podpory zamestnanosti, ktoré zvýšia šance na získanie zručností potrebných v súčasnej ekonomickej situácii.

Po tretie, Microsoft v reakcii na potrebu rýchlej podpory ľudí hľadajúcich zamestnanie uvedie v tomto roku v preview verzii novú vzdelávaciu aplikáciu v Microsoft Teams. Tá má pomôcť zamestnávateľom zvýšiť kvalifikáciu u nových aj existujúcich zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce, alebo v súvislosti s novovzniknutými pracovnými pozíciami.

Značky: