Cloudová služba prinesie novinky v najbližších mesiacoch.

Podľa Microsoftu sa zmení vizuál hlavnej stránky a tiež dostanete lepšiu interakciu pri spolupráci viacerých používateľov na jednom súbore. Hlavná zmena, ktorú oceníme, sa dotkne práve rozloženia toho, ako vidíte najčastejšie používané súbory. Aktuálne máte túto funkciu dostupnú cez odkaz Nedávne v ľavom paneli. Toto sa nezmení, pribudne ale filter súborov. Teraz si budete môcť vybrať, či chcete zobraziť wordovské, excelovské, prezentácie alebo PDF súbory.

K tomu by mala pribudnúť aj akási služba upozornení a notifikácií ak vás niekto zmieni cez znak @, ako sa to dnes používa v rôznych aplikáciách, napríklad aj Microsoft Outlook. Táto zmena priblíži tak trochu službu ku konkurenčnému Google Disk, ktorý už takéto rozloženie najčastejšie používaných súborov používa. Google ich ale zobrazuje na hlavnej stránke. Microsoft bude nový prvok nazývať Activity column v pôvodnej anglickej mutácii rozhrania.

Tretím rozšírením bude možnosť vytvárania odkazov na knižnice dokumentov (defacto ide o adresáre a ich zlúčenie do jedného celku), aby ste mali prístup k nim ešte jednoduchší. Zatiaľ nie je jasné, či pôjde o obdobu knižníc tak, ako ich poznáme z Windows. To by znamenalo, že adresáre z rôznych častí OneDrive ich zahrniete do jedného celku – knižnice – a odkaz na knižnicu si umiestnite do panelu vľavo.

Snaha rozširovať OneDrive je prirodzená a žiaduca. Používatelia v rámci Office, SharePoint, Teams ale aj iných programov dostanú úložisko, ktoré s nimi bude aktívne pracovať. Už dnes nejde len o obyčajný sklad dát.

Ako príklad poslúži aplikácia OneDrive v smartfóne, ktorá vám dokumenty otvorí priamo v sebe, nepotrebujete si inštalovať aj Word alebo Excel, hoci na prácu s týmito súbormi je to vhodnejšie riešenie. V budúcnosti by sa tak z tejto cloudovej služby mohla stať akási domovská obrazovka váš prehliadača alebo práce.

Zdroj: Microsoft

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.