Redakcia TOUCHIT sa zúčastnila jarného kongresu ITAPA a to v deň, kedy bol prítomný premiér Ľudovít Ódor a minister zodpovedný aj za informatizáciu Slovenska Peter Balík.

Ako sme sa dozvedeli, pri riadení krajiny sme sa doteraz pozerali do spätného zrkadla. Utápame sa v problémoch 21. storočia a len minimálne sa venujeme tomu, čo nás čaká v budúcnosti. Slovensko nie je pripravené na vážne globálne výzvy, ktorým čelíme – akými sú zelená transformácia, starnutie populácie, či digitalizácia a technologický pokrok. „Programové vyhlásenie vlády nezískalo podporu v parlamente a teda by som sa mohol pobaliť a ísť preč. Ale to neznamená, že budeme len kúriť a svietiť. Budeme hovoriť o témach, ktoré sú dôležité pre budúcnosť našej krajiny. Lebo ak z týchto tém urobíme celospoločenské témy, je šanca, že sa ich chytí aj nová vládna garnitúra,“ povedal počas svojho vystúpenia predseda vlády SR Ľudovít Ódor. Medzi vlastné priority si premiér v tomto smere zaradil pomôcť zastaviť únik mozgov. To úzko súvisí s tým, čo mladí ľudia chcú. Teda žiť kvalitný život a mať prácu. Bez toho, aby bola už táto generácia pripravená na všetky trendy vrátane digitalizácie, to ale nepôjde.

Premiér Ľudovít Ódor na kongrese ITAPAZdroj: TOUCHIT.sk
Premiér Ľudovít Ódor na kongrese ITAPA

Musíme zmeniť vzdelávanie, inak nám západ utečie

Model dobiehania západných krajín sme definitívne vyčerpali. Aby sme to dokázali zmeniť a dokázali držať krok s vyspelými krajinami Európskej únie, musíme nájsť spôsob, ako ľuďom pomôcť preklenúť transformačné trendy. „Keby som však mal dať odporúčanie novej vláde, ako prvé by mala riešiť skvalitnenie vzdelávania v širokom zmysle slova, teda od seniorov až po učenie ľudí kriticky myslieť. Mali by sa tiež snažiť prinavrátiť dôveru v štát tak, že prestanú na seba vzájomne útočiť a rozdeľovať krajinu. Nech sú nám príkladom tie krajiny, ktoré majú vysokú dôveru. Tie sú aj najúspešnejšie.“ – povedal k tomu premiér Ódor.

Premiér Ľudovít Ódor na kongrese ITAPAZdroj: TOUCHIT.sk
Premiér Ľudovít Ódor na kongrese ITAPA

Pravda o eurofondoch

Na ITAPA sa riešilo aj čerpanie peňazí z Európskej únie. Kým v pláne obnovy sa radíme medzi špičku, v eurofondoch sme na chvoste. A o tom, či ako krajina dokážeme držať krok s vyspelou Európou, rozhoduje taktiež to, ako eurofondy dokážeme efektívne využívať. No s tým máme dlhodobo problém. Ako na ITAPA potvrdil Peter Balík, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – aktuálne je ohrozených 800 miliónov z eurofondov: „Ide o reálnu čiastku. Dnes tu totiž máme k dispozícií 4,3 miliardy eur. Časť z nich vieme čerpať na zníženie dopadov energetickej krízy, časť pôjde na riešenie dopadov utečeneckej krízy.  Na ďalšie projekty je zazmluvnených zhruba 2,5 miliardy eur, pričom priamo rizikové sú projekty za 800 miliónov eur.“

Pod stav, že Slovensko má problém s čerpaním eurofondov, sa podpisuje viacero dôvodov. Prvým je podľa Petra Balíka fakt, že v prípade čerpania eurofondov nemá rezort na jednotlivé ministerstvá žiadne páky. „Doteraz náš rezort pôsobil iba ako centrálny koordinačný orgán, čo potrebujeme zmeniť. Verím, že ministerstvo si tu čoskoro bude vedieť uplatniť svoju kontrolu. Druhým problémom je doterajší spôsob rozdeľovania eurofondov, keď sa nevyberali najužitočnejšie projekty. Tretí dôvod sú aj prijímatelia, ktorí veľakrát nemajú dostatočne kvalitne pripravené projekty. Musia sa preto viac venovať projektovej príprave.“

Tri priority nového ministra informatizácie

V aktuálnej situácií si rezort investícií stanovil tri priority. Potrebujú dôstojne ukončiť čerpanie starých eurofondov, keďže sa tu nachádza viacero projektov v zložitom stave. Pomáhať im bude aj Útvar hodnoty za peniaze, od ktorého očakávajú odporúčania na skvalitnenie projektov. Druhú prioritu predstavuje Plán obnovy a odolnosti SR. Súčasťou tretej platby, ktorá má byť na jeseň, sú totiž aj míľniky rezortu investícií. Aj preto rezort investícií vyhlásil výzvu na digitálne inovačné huby, ktorá bola veľmi očakávaná. Treťou prioritou je detailnejšie sa pozrieť na fungovanie spoločnosti Slovensko IT v Košiciach. „Konkrétne na to, v akej kvalite poskytujú produkty i služby. Zároveň chceme rozbehnúť nové IT projekty, ale tak, aby ich nová vláda po svojom nástupe nemusela zastaviť – ako sa to stalo pred tromi rokmi,“ dodal minister investícií Peter Balík.

Minister Peter Balík na kongrese ITAPA
Minister Peter Balík na kongrese ITAPA

S ministrom Balíkom sme stretli aj na neskoršej tlačovej konferencii. Krátko odpovedal na našu otázku o tom, ako je spokojný so stavom digitálnych služieb štátu – spokojný nie som. Tak veríme, že za tých pár mesiacov sa v tejto oblasti niečo vylepší.

Zdroje: vlastné, ITAPA

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.