Za rok sa v oblasti informatizácie a digitalizácie štátu podľa Veroniky Remišovej podarilo rozbehnúť kľúčové zmeny a projekty, ktoré Slovensko potrebuje pre svoju úspešnú budúcnosť. Tohtoročná ITAPA sa venovala digitalizácii, eGovernmentu, inováciám v zdravotníctve a kybernetickej bezpečnosti.

Panelová diskusia počas ITAPA 2021.

Panelová diskusia počas ITAPA 2021. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT

„Od začiatku bolo mojim cieľom riadiť informatizáciu transparentne. Už samotné programové vyhlásenie vlády mohli pripomienkovať aj zástupcovia odbornej verejnosti. V tomto trende sme pokračovali  – som rada, že výberové konanie na generálneho riaditeľa NASES sa stalo novým štandardom transparentnosti a za vzor si ho vzali aj iné inštitúcie,“ vyhlásila na konferencii ITAPA vicepremiérka Remišová. Prioritou pre MIRRI je zlepšovanie služieb pre občanov aj úradníkov.

„Vláda schválila antibyrokratický zákon, ktorý prináša najväčšiu vlnu rušenia papierových dokumentov v histórii Slovenska. Namiesto pôvodne navrhovaného zrušenia 8 potvrdení a výpisov, sa ich ruší až 21. Ročne sa tak ušetria až 4 milióny zbytočných papierov a 40 miliónov eur ročne v nákladoch na stratený čas, cestovanie, overovanie. Nestačí však len odstrániť zbytočné papiere, ktoré občania nosia po úradoch. Skutočným zmyslom informatizácie má byť uľahčenie života občanov v konkrétnej životnej situácii,“ upozornila ministerka.

„V zákone proti byrokracii sme prvýkrát pristúpili k zavedeniu proaktívnej služby v jednej z najkomplexnejších životných situácií – narodenie dieťaťa. Namiesto papierov budú medzi úradmi prúdiť dáta, rodný list vybavia rodičia z domu, bez potreby navštíviť matriku a o príspevok pri narodení dieťaťa už nebudú musieť žiadať, lebo rodičom príde na účet úplne automaticky. Je totiž prácou štátu, vybaviť veci za občana. Tento proces bude fungovať od 1. apríla 2022,“ sľubuje Veronika Remišová.

Okrem boja proti byrokracii MIRRI podľa ministerky plní aj záväzok posilňovania interných IT kapacít štátu. Zamestnanci spoločnosti Slovensko IT sa aktívne zapájajú do prípravy analytických materiálov či návrhov strategických projektov. Počas pandémie  pripravili funkčný prototyp aplikácie eRúško, aplikáciu automat.gov.sk, aplikácie pre GreenPass alebo spracovali jednotný dizajn manuál elektronických služieb na Slovensku. „Fungovanie Slovensko IT šetrí štátu peniaze na lacnejších projektoch a pritom prináša akumuláciu know-how nevyčísliteľnej hodnoty,“ uviedla ministerka, ktorá si pri nástupe do funkcie vytýčila cieľ zefektívniť výdavky štátu na IT systémy.

 „V máji 2020 vláda prijala aktualizovanú Revíziu výdavkov na informatizáciu. Kým môj predchodca bol notoricky známy neplnením záverov revízie, my sme kartu úplne otočili. Za vedenia pána Rašiho sa splnili len 4 z 20 úloh určených pre rok 2019, no po nástupe nového vedenia a vďaka posilneniu odborných kapacít na strane štátu, sme za 7 mesiacov roka 2020 dokázali úplne splniť až 18 úloh z celkových 22 a 2 úlohy boli takmer dokončené. V roku 2020 sme tak vďaka plneniu opatrení revízie dokázali usporiť 15 miliónov eur.“

Slovensko podľa ministerky Remišovej čakajú ďalšie dôležité výzvy – zmysluplné čerpanie eurofondov, reformy v Pláne obnovy a odolnosti a príprava nového eurofondového programového obdobia. S ohľadom na krízu spôsobenú pandémiou a tiež na zmeny na trhu práce, priemysle a poskytovaných službách je najväčšou príležitosťou pre Slovensko Plán obnovy, do ktorého MIRRI SR prispelo komponentom Digitálne Slovensko.

Veronika Remišová počas tlačového brífingu spolu so štátnym tajomníkom Marekom Antalom.

Veronika Remišová počas tlačového brífingu spolu so štátnym tajomníkom Marekom Antalom. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

„V rámci neho plánujeme investovať 615 miliónov eur. Z toho 305 miliónov eur pôjde na zlepšenie elektronických služieb štátu, 179 miliónov eur na rozvoj digitálnej ekonomiky a digitálnych inovácií, 67 miliónov eur na rozvoj digitálnych zručností seniorov a 52 miliónov eur na podporu kybernetickej a informačnej bezpečnosti,“ uviedla Remišová. Z Plánu obnovy budú taktiež podporené viaceré opatrenia s digitálnym elementom, napríklad informačný systém v zdravotníctve, súdnictve a doprave, výskum a inovácie,  vývoj a aplikácia v oblastiach vysokovýkonných výpočtov a kvantových technológií, umelej inteligencie apod.

„Predpokladom na úspešnú digitálnu transformáciu Slovenska sú však aj zodpovedajúce digitálne zručností obyvateľstva. V rámci Plánu obnovy vypracujeme novú reformnú stratégiu pre túto oblasť a  rozhodli sme sa tiež podporiť digitálne zručnosti seniorov, jednu z najzraniteľnejších skupín nášho obyvateľstva,“ povedala Remišová.

V diskusii s novinármi hovorila aj to, ako bude možné využívať elektronické služby štátu pomocou mobilného telefónu a zamerala sa aj na svoje budúce pôsobenie na ministerstve. My sme sa tiež pýtali na novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti a vývoj superpočítača so slovenskými koreňmi.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.