Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pomáhame hľadať inovatívne riešenia pre fungujúce a prosperujúce Slovensko. Ukázali sme to už pri prvom hackathone, v rámci ktorého štyri desiatky IT odborníkov prišli so zaujímavými digitálnymi riešeniami na boj proti dezinformáciám a hoaxom. Teraz pokračujeme v príprave ďalších zaujímavých hackathonov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo výzvu na témy budúcich hackathonov. Vybrané budú tri inštitúcie verejnej správy, ktoré navrhnú tému a súčasne dostanú finančnú podporu na vývoj digitálnych riešení, ktoré počas hackathonov vzniknú.

Jedným z najväčších kapitálov, aký Slovensko má, sú šikovní a odvážni ľudia. Vedci, programátori, IT odborníci, ale aj študenti a nadšenci z rôznych odborov – všetci môžu našu krajinu posunúť dopredu, ak dáme šancu ich dobrým nápadom. Na ministerstve informatizácie sa dlhodobo venujeme projektom, ktoré zvyšujú digitálnu gramotnosť a podporujú kritické myslenie. V rámci Plánu obnovy sme presadili sériu hackathonov – inovatívnych podujatí, na ktorých budú odborné tímy z rôznych platforiem hľadať digitálne riešenia rozličných problémov, ktorým čelí naša spoločnosť,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

„Prvý hackathon sme úspešne zorganizovali začiatkom októbra a zameraný bol na boj proti hoaxom a dezinformáciám – čo je téma, ktorej sa na našom ministerstve informatizácie intenzívne venujeme. Na podujatí  sa zúčastnili štyri desiatky expertov, študentov a nadšencov z oblasti IT  a napokon zvíťazil návrh projektu, ktorý cieli najmä na prevenciu a podporu budovania digitálnej gramotnosti a kritického myslenia mládeže. Ukázalo sa, že sme sa vybrali správnou cestou a teraz chceme príležitosti, ktorú hackathony môžu priniesť, ponúknuť aj ďalším rezortom a inštitúciám verejnej správy. Práve im je určená naša výzva a verím, že záujem inštitúcií bude veľký a dostaneme od nich kvalitné návrhy na tri ďalšie pripravované hackathony,“ dodala ministerka.

Do výzvy  MIRRI SR sa môžu zapojiť ministerstvá a orgány ústrednej štátnej správy, VÚC aj obce. Témou hackathonov má byť riešenie problémov vo verejnej správe, ako sú napríklad zdĺhavé procesy či nízka kvalita digitálnych služieb pre občanov. Inovatívne digitálne riešenia tiež môžu napríklad zjednodušiť prihlasovanie detí do škôlok, zefektívniť parkovaciu politiku či lepšie zvládať vývoz odpadu a tvorbu nelegálnych skládok, atď.

V roku 2023 plánuje ministerstvo investícií zorganizovať tri hackathony, preto majú v rámci výzvy šancu uspieť s navrhovanou témou traja žiadatelia. Následne MIRRI SR zorganizuje hackathon na tému, ktorú navrhol úspešný žiadateľ a ten potom získa aj finančnú podporu až do výšky 100 000 eur na realizáciu víťazného riešenia z hackathonu. Sériu hackathonov MIRRI SR pripravuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, konkrétne v rámci Investície 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony.

ČO JE HACKATHON?

  • Jedinečné a nepretržité 24 – 48-hodinové podujatie, na ktorom v rámci intenzívnej spolupráce na špecifickom zadaní pracujú tímy napríklad softvérových nadšencov, programátorov, UX dizajnérov, študentov. Cieľom je priniesť digitálne riešenia vopred stanoveného problému.
  • MIRRI SR plánuje vyvinúť maximálne úsilie podporiť aj samotnú implementáciu riešení.

Všetky informácie o kritériách i o tom, ako sa zapojiť do výzvy, nájdu žiadatelia na tomto linku:

https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy/zverejnenie-vyzvy-hackathony/

O výsledkoch prvého hackathonu sa dočítate tu:

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/inovacie/vicepremierka-remisova-prvy-hackathon-proti-hoaxom-a-dezinformaciam-ma-svojho-vitaza-projekt-vzdelavacej-aplikacie-na-podporu-kritickeho-myslenia-mladych-ludi/index.html

Viac o hackathonoch nájdete aj na stránke:

Značky: