Minecraft: Education Edition sa používa aj na Slovenských školách.

Projekt Misia modrá planéta si kladie za ciel byť prierezovom témou. Výučba prebieha v tzv. frontálnom režime. Žiaci opakujú to, čo učiteľ prednáša. Projekt tieto zažité zvyky mení.

Slovenská republika v kolaboratívnom vyučovaní v hodnotení PISA zaostáva. Dnes sa každý učí sám za seba, cieľom je naučiť žiakov viac spolupracovať. Projektu sa zapojilo 6800 žiakov z 350 škôl.

Misia modrá planéta chce zapojiť digitálne technológie s interaktívnym obsahom. Projekt by mal ísť za hranice klasických učebníc a priniesť nové impulzy vo výučbe. Nejde len o niečo virtuálne ale o kombináciu digitálnych prvkov a klasických, ktoré môžeme prirovnať k stolnej hre.

Deti majú rady kreativitu, ale len dovtedy, kým budú môcť riešiť konkrétne problémy. Táto hra im umožňuje riešiť konkrétne úlohy tak, ako si predstavujú. Na základe poskytnutia tejto hry do škôl, vznikli originálne riešenia na jednotlivé úlohy.

Metodika tohto projektu je zameraná na bádateľské aktivity tímov. Učiteľ tu nie je stredobodom pozornosti a vďaka projektu by sa žiaci mali zapájať do procesu výučby úplne inak. Obsahuje rolové hry, podnety na tímovú spoluprácu a postupy na zlepšenie procesu výučby.

Ťažisko aktivít je v tímovej hre žiakov, nie počúvaní učiteľa. Medzi témy enviromisií patrili úlohy na vybudovanie oddychových zón, budovanie eko-farieb, vybudovanie riešenia na zníženie množstva odpadu.

Zuzana Molčanová, Microsoft Slovakia, predstavila možnosti výučbovej edície hry Minercraft: Education Edition.

Minecraft je niečo na čo žiaci reagujú a majú vďaka tomu novú formu vzdelávania. Keďže ide o počítačovú hru, proces zapojenia do riešení konkrétnych úloh je im bližší. V tejto hre sú štyri svety. V každom sa rieši špecifický problém.

  • Prvý svet – separovanie odpadu do správnych nádob
  • Druhý svet – hľadanie kľúča na položené otázky, koncept podobný tzv. escape room
  • Tretí svet – staviteľstvo, špecifické postupy pri budovaní miest pričom cesty nesmú viesť cez lesnú časť
  • Štvrtý svet je postavený na formáte geocaching – žiaci sa snažia orientovať vo svete

Prečítajte si aj:

VIDEO TOUCHIT: Aj deti potrebujú rozumieť peniazom – naučí ich to Malá finančná akadémia

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.