Až 6 505 žiakov z 260 škôl z celého Slovenska má za sebou mesiac v Malej finančnej akadémii. V nej sa učili, ako zodpovedne narábať s peniazmi.

Nezisková organizácia EDULAB už niekoľko rokov na školách zvyšuje popularitu využívania moderných vzdelávacích technológií a poukazuje na prínosy a význam modernizácie vzdelávania. Na princípe projektového vyučovania EDULAB postavil s partnermi Tatra bankou a Agemsoftom projekt Malá finančná akadémia, vďaka ktorému deti na prvom stupni ZŠ hravou formou získali poznatky z oblasti finančnej gramotnosti.

Malá finančná akadémia očami pedagóga

„Mám takú zásadu, že ak chcem, aby učenie zaujalo mojich žiakov, musí na 100 % baviť aj mňa. Vtedy  ich viem  motivovať, nabudiť, inšpirovať, ale aj vyprovokovať k potrebnej aktivite. Moje nadšenie sa snažím postupne presúvať na deti. A takto to bolo aj v projekte Malá finančná akadémia, ktorý je pre mňa niečím novým, krajinou nepoznanou a tajomnou. Aj deti ho prijali s nadšením. Rolové hry na 1. stupni sú osvedčenou klasikou a hra na architektov, novinárov, bankárov je výborným  hnacím motorom. Pestrosť a rôznorodosť aktivít počas realizácie projektu zase zabezpečí to, že vedie deti ku každodennému aktívnemu prístupu, ktorý je pre dosiahnutie cieľa potrebný,“ priblížila vnímanie projektu Gabriela Kapjorová, učiteľka zo ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej.

„Učiteľské prostredie je konzervatívne a to nie len u nás, ale aj inde vo svete. My však vieme, že mnohí učitelia zároveň hľadajú cesty ako svoju prácu zefektívniť, inovovať a spraviť školu trochu zaujímavejšou pre deti. Ideme na to postupne. Najdôležitejšie je vytvoriť sebadôveru a ukázať učiteľom, že na to majú a že sa technológií alebo iných vyučovacích metód nemusia báť. A potom to ide samé. Vysoký záujem o akadémiu sme zaznamenali už v prvý deň registrácie, kedy sa prakticky preplnili kapacity,“ uviedol Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB.

Malá finančná akadémia stojí na 3 pilieroch:

  1. Metodická príručka – učitelia môžu do svojho vyučovania implementovať viac ako 60 vzdelávacích aktivít doplnených o interaktívne cvičenia a motivačné videá. Metodická príručka je tvorená učiteľmi z praxe a využíva inovatívne vzdelávacie metódy ako tímová spolupráca, rovesnícke vzdelávanie, rolové hry a podobne.
  2. Digitálny vzdelávací obsah – žiaci sa môžu vzdelávať pomocou hry aj doma, spolu s rodičmi nájdu na kozmix.sk interaktívne cvičenia, motivačné videá a doplnkové materiály, ktoré im pomôžu hravou formou utvrdiť si svoje vedomosti.
  3. Hra Naše mesto – deti sa najlepšie učia hrou a cez zážitok. Hra je preto postavená na jednoduchom princípe – deti si samé vytvoria vlastné peniaze, svoju triednu menu. Počas vyučovania ich učiteľ cez rôzne aktivity vedie k získaniu nových poznatkov a za snahu a šikovnosť žiakov odmeňuje vytvorenou triednou menou. Následne si za tieto peniaze kupujú od učiteľa materiál na stavbu svojho (papierového) mesta. V jednoduchých situáciách si precvičujú potrebné zručnosti – čo sú to príjmy, čo výdavky, čo rozpočet a ako sa s tým všetkým rozumne vysporiadať. Hranie hry podporuje tímovú prácu – žiaci pracujú v skupinách, z ktorých má každá na starosti jednu časť mesta. Smeruje aj k tvorivosti, keďže mesto je dotvárané podľa predstavivosti a plánov žiakov. A nakoniec si precvičia aj prezentačné zručnosti, keďže mesto spoločne prezentujú rodičom.

 

Projekt Malá finančná akadémia pripravila nezisková organizácia EDULAB s finančnou podporou Tatra banky a technickou podporou spoločnosti Agemsoft. „Mnohí ľudia tvrdia, že peniazom rozumejú, avšak prieskumy aj prax ukazujú opak. Považujeme preto za nevyhnutné viesť už deti na základných školách k finančne zodpovednému správaniu. Veríme, že projekt Malá finančná akadémia prispeje k zlepšeniu finančnej gramotnosti detí a stane sa inšpiráciou aj pre ďalšie spoločnosti, ktoré majú záujem o skvalitnenie vzdelávania na Slovensku,“ dodal Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky zodpovedný za retailové bankovníctvo.

Všetky aktivity v projekte vychádzajú z národného štandardu finančnej gramotnosti, čo je dokument, ktorý presne stanovuje cieľové požiadavky na rôzne stupne škôl. Samotné aktivity sú vždy smerované k požiadavkám definovaným v tomto štandarde. EDULAB v rámci projektu spolupracuje aj s učiteľmi z praxe, takže inšpiráciou tu sú hlavne ich skúsenosti a fantázia.

Malá finančná akadémia je určená pre žiakov 3. a 4. ročníkov základných školách a potrvá na zúčastnených školách najneskôr do 8. apríla 2017. Výsledky projektu zverejníme v druhej polovici apríla. Informácie o projekte nájdete na stránke akademia.kozmix.sk.

 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.