Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spolupráca Kauflandu a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pokračuje aj v tomto roku.

Projekt „Daruj úsmev dvakrát“, v rámci ktorého mohli kúpou adventného kalendára s motívom vtáčika Kiwiho zákazníci Kauflandu urobiť radosť hneď dvakrát, nielen svojmu vlastnému dieťaťu, ale ešte jednému – z detského domova, priniesol 20 000 €. Tie sa použijú na vzdelávanie mladých dospelých, keďže ako vyplynulo z prieskumu, mnohí z nich môžu mať problémy pri osamostatňovaní sa do života. Deti, ktoré nemôžu vyrastať vo svojej biologickej rodine a mať vo svojich rodičoch vzor, majú určité problémy pri zaraďovaní sa do života. Najväčšie ťažkosti im robí hospodárenie s finančnými prostriedkami.

V slovenských detských domovoch je v súčasnosti asi 4 644 detí, ktoré však často nie sú pripravené na bežný život po opustení domova. Mladí ľudia po dovŕšení dospelosti to nemajú jednoduché. Výťažok z predaja adventného kalendára bude použitý práve pre ne, aby sa mohli zaradiť sa do „dospeláckeho“ života a vytvoriť si skutočný domov. Občianske združenie Úsmev ako dar pomáha už 36 rokov deťom z detských domov nájsť skutočný domov, či pri vytváraní už toho svojho vlastného. V priebehu roka 2019 sa vďaka príspevku Kauflandu uskutoční viacero workshopov a podujatí, vrátane odbornej konferencie, zameraných práve na vzdelávanie a zlepšovanie ich zručností.

„Cieľom projektu je kariérne poradenstvo, poradenstvo v oblasti zabezpečenia bývania, zlepšenia finančnej gramotnosti, komunikačných a rodičovských zručností, ako aj budovania a posilňovania vlastného sebahodnotenia. Oceňujeme takéto projekty, pretože vďaka nim majú mladí ľudia ľahšiu situáciu pri zaraďovaní sa do života,“ uviedol Jozef Mikloško  z občianskeho združenia Úsmev ako dar.

Práve oblasť finančnej gramotnosti je tou, ktorú si na prvom z workshopov mohli mladí ľudia vyskúšať aj prakticky. Jedným zo zadaní bolo totiž urobiť nákup do domácnosti na celý týždeň. „Vytvorili sme tri skupinky, ktoré dostali k dispozícií určitý rozpočet, pričom sme nechali na ich zvážení, čo nakúpia. K dispozícii mali časový limit 30 minút. Dve zo skupín dievčenská a chlapčenská sa s nákupom vysporiadali veľmi dobre, hoci chlapci usúdili, že zeleninu a ovocie nepotrebujú a vykompenzovali to množstvom mäsa. Dievčatá, ktoré chodievajú nakupovať do potravín a cez víkendy už aj varievajú, nakúpili z každého druhu tovaru niečo.

No dievčatá, ktorých detský domov je  jedným z posledných, ktoré prešli transformáciou na domov rodinného typu, mali trocha problém. Pred potravinami dali prednosť farbe na vlasy, šampónom a kondicionérom. Tých pár kúskov pečiva, ktoré nakúpili by im asi na týždeň nestačilo,“ priblížila túto časť Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Ako dodala, ani jedna skupinka si nevytvorila vedome rezervu vo výške 10 %, o čom počuli na prednáške v rámci teoretickej časti. „Brali sme to tak, že u nás nám varia vychovávateľky a tie aj chodia na nákupy, takže sme si nakúpili len to čo potrebujeme my. Na nákupy chodíme len keď dostaneme vreckové,“ zdôvodnili svoj výber dievčatá.

Značky: