Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nie je mýto jedno. NDS pokračuje vo vysvetľovaní, spresňovaní, argumentovaní a transparentnej komunikácii. Tento týždeň na pôde Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR. Podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti a riaditeľ úseku IT a spoplatnenia Jaroslav Ivanco opäť trpezlivo vysvetlil progres v zavádzaní nového a efektívneho mýtneho systému. Nielen poslancom výboru, ale aj predstaviteľom autodopravcov či zástupcom kontrolných orgánov.

„Na Slovensku neexistuje kontrolný orgán, ktorý by ešte nekontroloval veci okolo mýta. Samozrejme, všetky odporúčania sme implementovali,“ skonštatoval Ivanco počas stretnutia s poslancami.

Ktoré mýty NDS objasnila?

Súčasného výbercu mýta NDS udržiava „pri koryte“ cielene a dodatkom NDS predĺžila zmluvu

Dohoda so SkyToll neznamenala bežné predĺženie zmluvy. Samotná zmluva mala v sebe opciu, ktorú NDS neuplatnila. Keby tak boli urobili, opcia by platila nasledujúcich 5 rokov. Dohoda však mala práve opačný význam. NDS vyrokovala 12-mesačné cykly prípadného predlžovania pôsobenia súčasného výbercu mýta, nižšiu cenu, nižšiu inflačnú valorizáciu. Tento dodatok znamenal, že sa SkyToll v dohode zaviazal k tomu, že bude súčinný aj po uplynutí svojho pôsobenia ako výbercu mýta – z opcie v zmluve táto povinnosť pôvodne nevyplývala. NDS sa tak vyhla potenciálnej situácii, kedy by štát nebol schopný vyberať mýto a prišiel by tak o 20 miliónov eur mesačne. Takisto sa NDS poučila zo skúseností okolitých krajín a nemení systém zo dňa na deň – predchádza tak chaosu a panike v kruhu dopravcov.

Veci v mýte sa nehýbu

Tento mýtus o nedostatočnej dynamike tvorby nového mýta zbúra NDS veľmi jednoducho. Založila mýtny úrad, ktorý pomaly nadobúda samostatnú entitu – nasledovať budú rokovania s Európskou komisiou. Zavádza EETS, pričom o pokrokoch pravidelne informuje na webovej stránke www.mytobezhranic.sk. Prebiehajú dve verejné obstarávania – jeden na národného poskytovateľa, druhý na mýtne služby. NDS sa pripravujeme na odkúpenie kontrolného systému (časť podniku SkyToll). Toto sú kroky, ktoré dokazujú pravý opak tvrdenia, že veci v mýte sa nehýbu.

V kontexte prebiehajúcich verejných súťaží nemôže NDS prezrádzať detaily, aby neovplyvňovala súťaž. V súčasnosti v Európe beží 9 tendrov na mýtne systémy – 7 z nich stojí, tak ako ten náš, na námietkach. Je to úplný štandard a je to práve znakom toho, že tendre nešili na mieru a že ich NDS nemanipuluje. Podávať námietky je prirodzeným právom subjektov, ktoré v NDS plne rešpektujú.

NDS nedodržala sľub, že nákladovosť mýta bude pod 20 %. Tieto náklady nikdy pod 20 % nebudú

Ambícia ísť pod 20 % nákladovosti ročného výberu mýta zostáva. Nákladovosť totiž môžu počas roku 2023 stlačiť na nižšiu úroveň tri faktory – príchod EETS poskytovateľov, ktorých provízie budú na úrovni okolo 4,5 %, ďalšie rokovania so SkyToll napríklad o možnej redukcii počtu predajných miest, či odkúpenie enforcementu. To bude na jednej strane investíciou, ale na druhej strane znížením rozsahu služieb, ktoré pre nás bude poskytovať spoločnosť SkyToll a následne ďalšie zlacnenie služby od spoločnosti SkyToll.

Za mýtny systém sme už zaplatili, mali sme si ho vziať zadarmo a uskutočniť prevod do majetku NDS

Tento mýtus o mýte sa teší najväčšej popularite, ale opakovanie je matka múdrosti – NDS to vysvetľuje opakovane. Zadarmo sme nemohli mať nič. NDS venovala dva roky analýzam a hľadaniu najlepšieho možného riešenia tejto situácie. Riešenie, ktoré sa aktuálne realizuje je najlepším možným. NDS ho podložila faktami a analýzami, ktoré NDS ukázala všetkým kompetentným inštitúciám, napríklad aj Útvaru hodnoty za peniaze. Ak by bola uplatnená opcia na prevod mýtneho systému do rúk NDS, zaviazali by sme sa k tomu, že systém výberu mýta by fungoval súčasným spôsobom dovtedy, kým sa prevod nezrealizuje a odplata pre SkyToll by sa nezmenila a ostala by bez vyrokovaných súčasných zliav. V prípade súdnej cesty by to mohlo trvať aj roky. A NDS opakuje, že by to nebolo zadarmo. Okrem toho – previedli by sme starší systém a staré OBU jednotky, pričom prostredníctvom súťaže získame nový systém, ktorý nám bude vyhovovať a nedôjde k situácii, že skončí v zásuvke ako v susednej Českej republike.

Keď už kupujeme enforcement, prečo nekúpime celý podnik?

Kontrolný systém je zhruba tretina toho, čo pre nás v súčasnosti robí SkyToll. Táto časť podniku pre NDS dáva zmysel. Ide nielen o samotné mýtne brány, ale aj o softvér a ľudí, ktorí túto prácu vykonávajú. Logika sa však najľahšie interpretuje na tom, čo vidíme voľným okom – nemá zmysel odmontovať funkčné mýtne brány, zahodiť ich a súťažiť nové. Prevod celého systému je však pre NDS nevýhodný, dôvody sú vysvetlené v predošlom bode.

Značky: