Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Singapur sa stal lídrom v pripravenosti na autonómnu dopravu. Na druhom mieste skončilo Holandsko a prvú trojku uzatvára Nórsko. Aktuálny prieskum spoločnosti KPMG naznačuje, že koronakríza môže urýchliť vývoj v autonómnej doprave. Pandémia je totiž pre ľudí príležitosťou presedlať na ekologickejšiu a bezpečnejšiu dopravu.

Tohtoročný prieskum najlepšie pripravených krajín na autonómne autá KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI) 2020 naznačil pozitívny trend – vo väčšine krajín napreduje progres v testovaní, vývoji a implementácii autonómnych vozidiel. Z 25 krajín, ktoré boli hodnotené minulý rok, si až 17 krajín zvýšilo svoje celkové skóre pripravenosti na autonómne autá.

“Každý väčší pokrok v autonómnej doprave je bezpečnejší a efektívnejší. Rozširovanie používania a následná integrácia autonómnej mobility do bežného života do vysokej miery závisí nielen od výrobcov a vývojárov vozidiel, ale aj od toho, čo urobia samotné štáty pre jej ďalší rozvoj,” vysvetľuje Jozef Geci, líder pre sektor infraštruktúry, KPMG na Slovensku,“ vysvetľuje Jozef Géci, líder pre sektor infraštruktúry, KPMG na Slovensku.

Novému lídrovi rebríčka sa úspešne podarilo implementovať regulácie či právne normy. Singapur tiež napreduje aj v testovaní. Kým väčšina krajín má pre testovanie vyhradené relatívne malé územia, v Singapure v októbri minulého roka rozšírili testovaciu oblasť na všetky verejné cesty v západnom Singapure, ktoré dokopy merajú asi 1 000 kilometrov. Preškolili tiež 100 vodičov autobusov na bezpečnostných dispečerov pre autonómne autobusy, keďže do roku 2022 chcú, aby autobusy bez vodičov jazdili v ďalších troch mestách.

Susedné Česko je zas jednou z piatich krajín, ktoré získali najvyššie hodnotenie pre vládou financované piloty autonómnej dopravy a testovanie autonómnych áut je považované za hlavnú devízu krajiny. Ešte v tomto roku by sa malo začať s výstavbou nového testovacieho centra autonómnych vozidiel nemeckého BMW v Sokolove, ktorý je vzdialený asi 300 kilometrov od hlavného vývojového centra v Mníchove. Areál v hodnote 300 miliónov eur plánuje BMW otvoriť v druhej polovici roku 2022. Testovacie centrum bude mať okolo 100 kilometrov cesty umožňujúcej testy mestských, diaľničných a vidieckych ciest.

Skokanom rebríčka sa stala Južná Kórea (7.), ktorá sa oproti minulému roku posunula o šesť miest. Krajina vlani v októbri implementovala národnú stratégiu pre autonómne vozidlá, ktorá si kladie za cieľ znížiť počet úmrtí na cestách o tri štvrtiny.

„K rozvoju autonómnej a inteligentej dopravy na Slovensku prispievajú rôzne subjekty či už z verejného, súkromného alebo akademického sektora zatiaľ spôsobom, ktorý nie je vzájomne koordinovaný. V súčasnosti pozorujeme aktivity zo strany vládnych orgánov k príprave strategického smerovania a stanovenia priorít pre Slovensko a tiež vybudovaniu platformy spolupráce. Zjednotená stratégia a lepšia koordinácia by mohli priniesť urýchlenie rozvoja, vďaka čomu bude možné umiestniť aj Slovensko do rebríčka na želateľnú úroveň,“ dodáva Géci.

Tretie vydanie štúdie vychádza v zlomovom období. Pandémia COVID-19 viedla k obrovskému poklesu využívania všetkých druhov dopravy. Viaceré mestá sa rozhodli túto situáciu využiť na radikálne zmeny na cestách. Pandémia totiž poskytla politikom a zodpovedným úradníkom príležitosť povzbudiť ľudí, aby zmenili spôsob, akým cestujú. Otvárajú sa tiež ďalšie príležitosti pre autonómnu nákladnú dopravu v uzavretých lokalitách, ako sú priemyselné, prístavné či ťažobné oblasti.

Možno tiež konštatovať, že za posledný rok nastal výrazný pokrok v oblasti bezpečnosti a efektívnosti autonómnych vozidiel. A to vrátane predpisov o generálnych opravách a uskutočnenia rozsiahlych testov. Hoci žiaden druh dopravy nemôže byť úplne bez rizika, vlády na celom svete majú možnosť využiť autonómnu dopravu na zvýšenie bezpečnosti na cestách.

Rovnako viaceré krajiny a samosprávy už majú v tejto chvíli prijaté niektoré z príslušných právnych predpisov a nariadení, ktoré umožňujú autonómnu dopravu. Pokrok sa dosahuje aj v zložitých výzvach týkajúcich sa implementácie vrátane výstavby infraštruktúry, definovaním dátových pravidiel a procesov a zavádzaním podmienok ohľadom licencovania a poistenia.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.