Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská informatická spoločnosť ako národný garant certifikačného systému digitálnych zručností ICDL (v Európe predtým označovaný ako ECDL – European Computer Driving Licence), zverejňuje aktuálne informácie a štatistické údaje.

Od zavedenia systému ECDL na Slovensku dosiahol v týchto dňoch počet vykonaných testov z digitálnych zručností podľa štandardov ICDL / ECDL na území Slovenska číslo 248 725.

Úspešné vykonanie testov z digitálnych zručností a znalostí umožňuje uchádzačom získať Certifikát ICDL / ECDL. Ten je pre držiteľa medzinárodne uznávaným dokumentom, pomocou ktorého preukazuje svoju počítačovú gramotnosť. Na Slovensku získalo doteraz certifikáty ICDL / ECDL viac ako 40 tisíc uchádzačov.

Testy sa vykonávajú v akreditovaných testovacích centrách ECDL z tematických oblastí (tzv. moduly), ktoré si uchádzač zvolí sám. K dnešnému dňu  je na Slovensku zavedených šestnásť modulov, medzi ktorými sú napríklad „Spracovanie textu“, „Práca on-line“, „Kybernetická bezpečnosť“, Tvorba webových stránok“ alebo „Digitálny marketing“.

Ing. Vladimír Raučina zo Slovenskej informatickej spoločnosti, koordinátor systému ICDL / ECDL na Slovensku, povedal: „Je veľmi dôležité, že sa systém ICDL / ECDL na Slovensku  prevádzkuje v súlade s celosvetovo platnými pravidlami kvality testovania, ktoré zaručujú vysokú úroveň vydaného certifikátu a takisto čo najväčšiu aktuálnosť obsahu testov tak, aby odrážali aktuálny rozvoj IT. Tento súlad pravidelne overujú aj audity vykonávané pracovníkmi celosvetového garanta ICDL z Írska.“

Systém ICDL / ECDL je najrozšírenejší svetový systém na získavanie a overovanie digitálnych zručností a znalostí potrebných vo vzdelávaní, v pracovnom procese ako aj v bežnom živote. Je prístupný v 41 jazykoch a počet zapojených účastníkov na celom svete je viac ako 15 miliónov.

 

Značky: