Spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) a E.ON Distribuce získali od Európskej komisie financovanie vo výške 91,2 milióna EUR na medzinárodný projekt inteligentnej sústavy ACON Smart Grids. Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu EÚ a zároveň dostal historicky najvyšší grant.

My sme sa na tlačovej konferencii pýtali, čo presne to bude znamenať pre koncového zákazníka, hlavne majiteľa elektromobilu.  Je tu vyššia pravdepodobnosť, že bude existovať jedna karta, pomocou ktorej budete môcť svoje vozidlo nabíjať na územní Slovenska aj Česka a určite sa zvýši aj počet nabíjačiek na pomedzí medzi SR a ČR. Detaily prítomní zástupcovia povedať nevedeli, istí je len to, že sa zvýši počet nabíjačiek a pribudne inteligencia ich obsluhy.

Projekt ACON (Again Connected Networks) sa sústreďuje na nasadzovanie prvkov inteligentných sietí do distribučných sústav. Vďaka tzv. smart technológiám budú do vybraných lokalít nasadené nové komunikačné prvky a inteligentné riadenie zaťaženia, čo zaistí v budúcnosti podporu pripájania obnoviteľných zdrojov. Projektu ACON, ktorý je jedným z najvýznamnejších spoločných slovensko-českých projektov v energetike a zároveň podporuje európske ciele v oblasti energetiky, vyjadrili podporu Peter Žiga, minister hospodárstva SR a Karel Havlíček, minister priemyslu a obchodu ČR. Obaja rezortní ministri podpísali v Bratislave Vyhlásenie o podpore projektu ACON s cieľom zabezpečiť plynulú implementáciu jednotlivých cieľov projektu.

K projektu sa na diaľku vyjadril aj Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu.„Veľmi pozitívne vnímam najmä to, že ACON je prvý medzinárodný projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi európskymi projektami spoločného záujmu (PCI). 

Cieľom projektu ACON je modernizácia a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy, ako aj prehlbovanie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českou republikou. Na modernizáciu distribučnej sústavy budú využívané smart grid technológie, prostredníctvom ktorých sa vytvorí technické prostredie, umožňujúce realizáciu iných inteligentných riešení v budúcnosti.

Ide o historicky prvý slovensko-český projekt, zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktoré umožnia nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

Minister hospodárstva SR Peter Žiga k tomu uviedol „Na to, aby slovenské hospodárstvo držalo krok s globálnou konkurenciou, nevyhnutne potrebujeme inovatívne riešenia. Ministerstvo hospodárstva podporuje inovácie v slovenských mestách a oblasť smart cities. Preto veľmi vítam projekty ako ACON, vďaka ktorému získame aj cenné skúsenosti  v oblasti inteligentných sietí  v regióne strednej a východnej Európy.  Aj s pomocou tohto projektu získame nové komunikačné prvky a aj inteligentné riadenie. Následne sa zvýši informovanosť, zlepší prepojenie a v budúcnosti budeme môcť využívať distribučné sústavy na širšie nasadenie obnoviteľných zdrojov, ako aj prístup k digitálnej infraštruktúre,“.

„Projekt ACON přinese na obou stranách hranic masivní implementaci chytrých technologií, které jsou klíčovým prostředkem pro budoucí rozvoj energetické sítě. Ta bude v dalších letech vystavena velkým výzvám – například v podobě nezadržitelného nástupu nových zdrojů založených právě na chytrých technologiích. Inteligentní sítě tak sehrají důležitou roli ve zvyšování energetické nezávislosti obyvatel i v podpoře konkurenceschopnosti průmyslu. A beze sporu se stanou základním kamenem pro budování větších systémů, jako jsou chytré domácnosti a následně i chytrá města,“ vysvetľuje minister priemyslu a obchodu ČR Karel Havlíček.

Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich šiestich rokov vyše 190 000 našich zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Implementácia smart prvkov umožní lepší monitoring a riadenie celej sústavy a prispeje k jednoduchšej identifikácii potenciálnych porúch v sieti. Celková hodnota projektu je 182 mil. EUR, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 mil. EUR,“ zhodnotil benefity projektu Jochen Kley, predseda predstavenstva ZSE.

ACON je zcela v souladu s naší strategií masivně do distribuční sítě zavádět inteligentní technologie, které nám umožní zlepšit efektivnost i bezpečnost dodávek elektřiny a zároveň zkvalitnit dálkové řízení sítí. To přinese zejména zlepšení infrastruktury v příhraničních oblastech na pomezí Moravy a Slovenska. Chytré sítě se stanou opěrným bodem při budování distribuční sítě na příští desetiletí, kdy domácnosti i firmy budou chtít zapojit více solárních panelů, elektromobilů a baterií,“ uviedol Zdeněk Bauer, predseda predstavenstva E.ON Distribuce.

„Projekt ACON, zameraný na riešenia na úrovni distribučných sústav, vytvára veľký potenciál aj pre efektívnejšie dispečerské riadenie dotknutých elektrizačných sústav a teda bude prínosom pre elektrizačnú sústavu Slovenskej republiky ako celok,“ zhodnotil projekt z pohľadu prevádzkovateľa prenosovej sústavy predseda predstavenstva SEPS Miroslav Obert.

„Pro využití plného potenciálu konceptu smart grid je zapotřebí silné přenosové i distribuční soustavy. Projekt ACON vnímáme jako další krok, který  přispěje k efektivní integraci nových technologií a přispěje k rozvoji ekonomicky efektivní udržitelné elektrizační soustavy s vysokou kvalitou a bezpečností dodávek jak v České republice, tak na Slovensku,“  dodal Martin Durčák, předseda predstavenstva ČEPS, a.s.

Možnosť spolufinancovať rozvoj distribučnej sústavy zo zdrojov EÚ predstavuje príležitosť ako výrazným spôsobom prispieť k digitalizácii našej distribučnej sústavy a ponúknuť nové technologické riešenia jej používateľom. Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 mil. EUR, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 mil. EUR, t.j. 50 % z hodnoty projektu a náklady každého z partnerov projektu predstavujú približne 50 %.

Projekty spoločného záujmu predstavujú kľúčové cezhraničné energetické infraštruktúrne projekty EÚ, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie jednotného energetického trhu a dosiahnutie dostupnej, bezpečnej a obnoviteľnej energie. Začiatok výstavby sa predpokladá v druhej polovici tohto roka.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.