Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Elektronické recepty a záznamy z vyšetrení, online objednávanie, videoprenosy z operácií, 3D tlač či pomoc umelej inteligencie pri správnom určení liečby. Nové možnosti, ktoré dokážu zlepšiť kvalitu slovenského zdravotníctva a priniesť dostupnejšiu, rýchlejšiu a zároveň účinnejšiu liečbu pre pacienta, predstavila konferencia DATALAN Moderné zdravotníctvo 2017.

120 hostí, 20 spíkrov a množstvo zaujímavých nápadov aj príkladov z praxe – to je vizitka odbornej konferencie DATALAN Moderné zdravotníctvo, ktorá sa konala 23. novembra v Jasnej. Svojím obsahom, počtom hostí aj účasťou významných zástupcov sektora sa zaradila medzi najväčšie a najdôležitejšie stretnutia v segmente zdravotníctva.

Ako sa prítomní hostia zhodli, technológie budú zohrávať v zdravotníctve úlohu čoraz dôležitejšieho nástroja, ktorý môže prakticky slúžiť lekárom a tým pomáhať pacientom. „Práve lepšia liečba z pohľadu pacientov aj zdravotníkov by mala byť konečným cieľom, ku ktorému by mala snaha o digitalizáciu zdravotníctva smerovať,“ uviedla v úvode stretnutia aj Zuzana Škodová Prochotská, ktorá v DATALANe segment zdravotníctva zastrešuje.
Konferencia však bola venovaná nielen samotným technológiám, ale aj diskusiám k hlavným témam, ktoré teraz medzi zdravotným personálom rezonujú.
Podľa online prieskumu medzi účastníkmi konferencie sa takmer 80% zdravotných odborníkov najviac zaujíma o nový systém ezdravie – považujú ho za top prioritu do roku 2020. Jeho štart je naplánovaný už na 1. január budúceho roku, aj preto mu bola okrem prezentácií určená aj interaktívna diskusia. Najbližšie kroky v tomto projekte prišiel hosťom predstaviť Marian Šimegh, vedúci sekcie rozvoja a integrácie z Národného centra zdravotníckych informácií. „Cieľom ezdravia je, aby sa zdravotnícky personál dostal k tým správnym informáciám, v správny čas a na správnom mieste. Vďaka tomu sa zvýši kvalita zdravotnej starostlivosti o občanov, dôjde k úspore času a aj peňazí. Tie sa môžu následne investovať do ďalšieho skvalitnenia zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlil.

Zdravotný personál na Slovensku však rieši aj ďalšie dôležité témy a výzvy. Prioritou je pre nich okrem ezdravia najmä nový koncept DRG, ktorý mení pravidlá pre platenie výkonov. Viac o ňom prišiel povedať Michal Štofko z odboru stratégie a programov Ministerstva zdravotníctva, a pridali sa aj zástupkyne Health Policy Institute a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vysoko akútnou témou je aj bezpečnosť osobných dát pacientov a nové nariadenie GDPR, ktoré vstúpi do platnosti v máji 2018, a taktiež nástroje na monitoring a zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.


A na ktoré konkrétne oblasti sa plánujú slovenskí zdravotnícki pracovníci zamerať v blízkej budúcnosti?

59% Technologické vybavenie oddelení, ambulancií
59% Zjednodušenie nemocničnej agendy, prehľadné riadenie procesov
50% Bezpečnosť dát a monitorovanie prístupov k dátam
44% Využitie dát pre manažérske rozhodovanie
41% Modernizácia technologickej infraštruktúry (správa serverov, nákup novej techniky, wifi)
35% Využitie mobilných technológií v každodennej praxi
28% Rýchle spracovanie dát pacientov a ich zdieľanie v rámci špecializovaných pracovísk
(zdroj: Prieskum DATALAN Moderné zdravotníctvo 2017)

Ako sa efektívne pripojiť do ezdravia a ako to celé bude fungovať spolu s Mariánom Šimeghom z NCZI priamo na konkrétnom projekte prezentoval Martin Hronský, vedúci Oddelenia informačných systémov z Onkologického ústavu sv. Alžbety. Okrem informačného systému pripojeného na projekt ezdravie predstavil aj ich nový komunikačný systém pacient-lekár-sestra a videoprenosy z operácií. Peter Cupaník zo Sanatória Koch sa k prezentáciám príkladov z praxe pridal s ukážkou ich online rezervačného systému.

Zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti pomáha aj hodnotenie jej kvality. Výsledky analýzy kvality zdravotnej starostlivosti na Slovensku ukázal Dušan Zachar z INEKO. A ruka v ruke s kvalitou ide aj bezpečnosť, preto lekári na konferencii získali praktické informácie o príprave na GDPR aj o tom, ako mať bezpečnosť svojho prostredia pod kontrolou bez veľkých investícií do infraštruktúry a zdrojov.

Hostia sa mohli inšpirovať aj ukážkou modernej nemocnice budúcnosti, ktorá funguje už dnes a využíva napr. inovatívne komunikačné zariadenie, schopné privolať zdravotnú sestru k pacientovi. A inšpiratívna bola aj ukážka využitia videoprenosov pri operáciách, ktoré slúžia na vzdelávanie medikov, ale aj onkologických špecialistov za účasti zahraničných expertov. Hostia spoznali aj prínosy využitia umelej inteligencie v ich praxi – priamo na podujatí sa zoznámili so systémom Watson for Oncology, ktorý pomáha lekárom pri konzultáciách a nastavení liečby onkologických ochorení, ako aj možnosťami 3D tlače v oblasti medicíny, a tiež potenciálom chatbota, ktorý dokáže lekárov a sestry odbremeniť od zbytočných starostí.

Kompletný program a prezentácie spíkrov konferencie nájdete online, spolu s foto a video reportážou – kliknite na: www.modernezdravotnictvo.sk

Značky: