Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sumou 25 000 Eur podporí Nadácia Orange, v rámci Vianočného fondu pomoci, realizáciu pobytov pre náhradné a biologické rodiny v ohrození. Pobyty organizuje občianske združenie Návrat, s ktorou Nadácia Orange dlhodobo spolupracuje. Pridať sa môžu aj zákazníci Orangeu, a to zaslaním ľubovoľnej SMS správy na číslo 808. Prispejú tak 1 Eurom a finálnu sumu Nadácia Orange rovnakou sumou znásobí.

Pre náhradné rodiny sú pobyty organizované Občianskym združením Návrat niekedy jediná šanca ako zažiť „dovolenku“ či výlet mimo domova. Aj tieto aktivity pomáhajú upevniť rodinné puto, vytvoriť si spoločné zážitky a stráviť spolu plnohodnotný čas. Rodičia majú takisto možnosť efektívne sa vzdelávať v potrebných témach, vymieňať si vzájomne skúsenosti s inými rodičmi v podobnej situácii alebo absolvovať konzultáciu s poradcami.

„V Návrate sme s pobytmi začínali ako s jednou z prvých služieb pre rodiny. Rodičia s deťmi žijú svoj vzťah v každodenných úlohách, aktivitách, rozhovoroch či hrách. V tomto bežnom spoločnom čase sa deje to najdôležitejšie. Snažíme sa, aby na našich pobytoch zažili niečo, čo pre nich bude inšpirácia, ako tieto bežné denné momenty spolu prežívať lepšie, príjemnejšie, s väčším porozumením a prijatím. Pre našich poradcov sú zas pobyty výborná možnosť, ako zažiť rodiny v prirodzenejšej komunikácii, ako keď sedia v našej herničke a lepšie ich spoznať. Vytvoríme si neformálnejší a bližší vzťah, v ktorom sa potom ďalej lepšie spolupracuje. Preto sme nesmierne vďační za donorov, vďaka ktorým môžeme tieto pobyty realizovať,“ uviedla Ľubica Vyhnánková, sociálna pracovníčka Návratu v Bratislave.

Nadácia Orange citlivo vníma potreby náhradných rodín, a preto sa rozhodla venovať v rámci Vianočného fondu pomoci 25 000 Eur na organizáciu takýchto pobytov. „Naše partnerstvo s Návratom je jedno z najdlhších partnerstiev korporátnej nadácie a mimovládnej organizácie na Slovensku. Aj vďaka našej finančnej podpore sa Návratu podarilo nielen zvýšiť povedomie o téme náhradného rodičovstva, ale dosiahli sa aj systémové zmeny, kedy si čoraz viac detí nachádza svoje náhradné rodiny. Zatiaľ čo v 90. rokoch bolo v detských domovoch až 10 000 detí, dnes je ich už len približne 4 000. Táto zmena je nesmierne dôležitá pre tvorbu vzťahovej väzby, ktorá zásadné ovplyvňuje ich zdravý psychický vývoj,“ povedala Andrea Ungvӧlgyi, správkyňa Nadácie Orange.

Projekt pobytov pre náhradné rodiny môžu v SMS zbierke podporiť aj zákazníci Orangeu. Stačí ak zašlú ľubovoľnú SMS správu na číslo 808 v hodnote 1 Euro. Nadácia Orange túto sumu znásobí rovnakou čiastkou až do celkovej sumy 10 000 Eur.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.